636 Ö 17
Mátray Árpád (szerk.):
Az ökológiai és alternatív állatgyógyászat alapjai
Bp. : Mezőgazda, 2005. 373 p., ill.
ISBN 963-286-159-0


TARTALOM


  I. Előszó  (Solti László)  5

  2. Bevezető  (Mátray Árpád)  7

  3. Ökológiai gazdálkodás, bioállattartás, bioélelmiszerek  (Mátrai Géza)  17

   Ökológiai gazdálkodás  17

    Fogalmak, elvek és összefüggések  17
    Az ökológiai gazdálkodás megszületése  19
    Az ökológiai gazdálkodás főbb feltételei és jellemzői  20
    Az ökológiai gazdálkodásjelentősége  21
    Az ökológiai termelés állattartással összefüggő általános követelményei (kivonat a Biokontroll Hungária Kht. feltételrendszeréből)  22
    Az ökotermelés gazdaságossága, jövője  23
   Bioállattartás  24
    Az ökológiai állattartás és az állatgyógyászati beavatkozások követelményei (kivonatok a Biokontroll Hungária Kht. feltételrendszeréből)  24
    A bioállattartás jelentősége az Európai Unióban és hazánkban  33
   Bioélelmiszerek  35
    Állati eredetű bioélelmiszerek  35

  4. Az alternatív állatgyógyászati módszerek elterjedtsége és alkalmazásuk jogi szabályozása  (Csintalan Csaba - Visnyei László)  38

   Bevezetés  38
   Nemzetközi szabályozás  38

    Az Európai Unió szabályozása  38
    Az Amerikai Állatorvosi Egyesület állásfoglalása  39
   A hazai szabályozás  41
    A hazai humán gyógyászat  41
    Az állatgyógyászati módszerek, készítmények  42
   Oktatás, képzés, hazai és nemzetközi szervezetek  43
   A kártérítési felelősség  44
    A károkozó magatartásának jogellenessége  44
    A károkozó magatartásának felróhatósága  46
   Összefoglalás  46
   Felhasznált és ajánlott irodalom  47

  5. Az alternatív állatgyógyászat helye az Európai Unióhoz történő csatlakozás folyamatában  (Németh Antal)  48

   Bevezetés  48
   Jogharmonizáció  48

    A jogharmonizációt meghatározó jogszabályok  48
    Az állategészségügyi jogharmonizáció  49

  6. Gyógynövények és fitoterápia  (Babulka Péter)  50

   Gyógynövények állatgyógyászati alkalmnazásának történeti áttekintése  50
   Gyógynövények, galenusi és egyéb növényi gyógyszerek, növényi hatóanyagok a modern állatorvosi gyakorlatban  53

    A szabványos állatgyógyászati vényelőiratok cikkelyeinek farmakognóziai értékelése  53
    Az állatgyógyászati gyógyszertan keretében oktatott növényi drogok, növényi kivonatok és hatóanyagok  54
    Növényi részt, növényi kivonatot és/vagy hatóanyagot tartalmazó állatgyógyászati készítmények az állatorvosi gyakorlatban  55
   Fito- és aromaterápia  56
    A modernkori fitoterápia története, növényi készítmények, növénymonográfiák  56
    Az aromaterápiáról röviden  58
    Az állatgyógyászati fitoterápiában gyakrabban használt növények és terápiás alkalmazásuk lehetőségeinek ismertetése  59
   Összegzés  77
   Felhasznált és ajánlott irodalom  77

  7. Homeopátia  (Mátray Árpád)  80

   Bevezetés  80
   A homeopátia története  81

    Hahnemann  81
    Az állatorvosi homeopátia története  81
    A hasonszenvi állatorvos  83
   A homeopátia ún. alaptörvényei  84
    A simile-elv vagy hasonlósági szabály  84
    Potenciálás vagy dinamizálás (a második alapszabály)  84
    Homeopátiás gyógyszervizsgálat (a homeopátia harmadik alapszabálya)  86
   A homeopátiás szerek  87
    A homeopátiás szerek hatóanyagai  87
    Gyógyszerformák  88
    Hogyan hatnak a homeopátiás szerek?  89
    Monokészítmények, komplex szerek, bevált indikációk  93
    A homeopátiás szerek kezelése és adagolása  96
   A homeopátia gyakorlata  98
    Homeopátiás betegvizsgálat  98
    A homeopátiás állatorvosi rendelés gyakorlati lépései  100
    Állománykezelés homeopátiával  102
    Mikor alkalmazható a homeopátia?  103
   Néhány homeopátiás szer bemutatása  104
   Esetismertetések  110
   Felhasznált és ajánlott irodalom  114

  8. A Bach-féle virágterápia  (Molnár Gábor)  116

   A betegségek valódi okai  116
   A Bach-féle virágterápia gyógyító szerei - a gyógyírek  118
   A gyógyítás stratégiája  119
   A kezelések gyakorlata  123
   A 38 Bach-féle virággyógyír leírása  124
   Felhasznált és ajánlott irodalom  135

  9. Ayurvéda - az ősi indiai gyógyászat  (Molnár Gábor - Riesz István)  136

   Az ayurvéda filozófiája  136

    A doshák  137
    A dhatuk  138
    A mala  138
    Az agni és az ama  138
    Az ayurvéda egészség és betegség fogalma  139
   Az ayurvéda diagnosztikai rendszere  140
    Pulzusdiagnosztika  141
    Nyelvdiagnosztika  141
    Ajak-és körömdiagnosztika  142
    Szem- és íriszdiagnosrtika  142
    Vizeletdiagnosztika  142
   Az ayurvéda terápiás lehetőségei  143
    Az étrend beállítása és terápiás célú változtatásai  143
    A pancsakarma -terápiás eljárás  144
    Gyógyhatású készítmények, generikumok  145
   Az ayurvéda Materia Medica-ja  145
   Az ayurvéda oktatása, elterjedtsége  145
   Az ayurvédikus gyógyászat szabályozása  147
   Az ayurveda alkalmazásának gyakorlati tapasztalatai  148
   Összefoglalás  148
   Felhasznált és ajánlott irodalom  149

  10. Állatorvosi akupunktúra  (Szathmáry László)  151

   Bevezetés  151

    Rövid történet  151
    Az AP helye a tudományban  152
   A biostimuláció molekuláris biológiai és biofizikai alapjai  153
   Biostimulációs technika  160
   A tűbeszúrás biológiai hatása a szervezetben  164
   Az akupunktúrás pont sajátosságai és lokalizációja  169
    Csoportosítás  169
    Sajátosságok  169
    Lokalizáció  173
    A pontok csoportosítása  174
   Meridiánok, funkciós körök  176
   Fájdalom és az akupunktúra  182
    Fájdalom  182
    Fájdalomcsillapítás  183
   Az akupunktúra gyakorlati alkalmazása  185
    Terápiás elvek felépítése  185
    A pontkombinációk kiválasztásának általános szabályai  186
    Az akupunktúra mellékhatásai  187
    Az akupunktúra kontraindikációi  188
    Az akupunktúra indikációi szervrendszerenként  188
   A lézerfény és használata  188
    A lágy lézersugár  188
    A lézerfény használata  191
   Esetismertetések  192
    Lézerpunktúrás esetek  192
    Kezelés elektroakupunktúrával  193
    Kezelés oralakupunktúrával  195
   Felhasznált és ajánlott irodalom  196

  11. A magnetoterápia alapjai  (Gergely Ákos - Lanczné Schubert Zsuzsanna)  198

   A Föld mágneses terének jellemzői  198
   A geomágneses tér hatásai az élő szervezetekre  199

    A magnetoterápia története az ókortól napjainkig  200
   Fizikai alapismeretek. A mágneses tér  203
    Az elektromágneses tér jellemzője  204
   A mágnesesmező-terápia alkalmazásának élettani alapjai  204
    A biostimuláció alaptényezői  205
    Az alapreguláció és a mágneses tér  206
   A mágneses tér általános hatásai az állati szervezetre  208
    Hatásmechanizmus  208
    A mágneses tér élettani hatásai  209
   A magnetoterápia alkalmazása  211
    Felhasználási területek  211
    Mellékhatások, ellenjavallatok  212
    Kombinációs lehetőségek a terápiában  212
   A magnetoterápia eszközei  213
    Készüléktípusok és jellemzőik  213
   A magnetoterápia indikációi az állatorvosi gyakorlatban  215
   Esetleírások  216
   Hazai állatgyógyászati tapasztalatok  218
    Klinikai kísérletek a mágneses erőtér mellékhatásainak és hatékonyságának ellenőrzésére  218
    Sebgyógyulás vizsgálata  219
    Növények fejlődésére gyakorolt hatás vizsgálata  219
    Beteg áltatok gyógykezelése  219
    Egyéb tapasztalatok  220
    A Gyűling-Bordács-féle készülék alkalmazása  222
    Általános kezelési irányelvek  222
   Felhasznált és ajánlott irodalom  222

  12. Mikroelektro-diagnosztika és terápia. A biofizikai orvoslás új fejezetének áttekintése  (Ördög.János)  224

   Új korszak az orvostudományban  224
   A biofizika eredményei és korlátai az orvostudományban  225
   A hagyományos ("egyetemi") medicina felfogása az élő szervezetről  225
   Paradigmaváltás a természettudományokban  226
   Hiányzó láncszemek az élő szervezet regulációjában  227
   Eltérő szemléletek és módszerek a gyógyításban - kiemelten a HKO és a homeopátia elméletei  229
   Új eredmények a biofizikai kutatásuk területén  229
   Az akupunktúra és az energetikai gyógymódok működésének igazolása  231
   A homeopátia, mint az információs gyógyítás egyik módszere  232
   A mikroelektro-diagnosztika alkalmazásának következményei az egészség-betegség fogalmára  233
   A szervezet "biofizikai reaktivitása" és az allergia új értelmezése  236
   A mikroelektro-terápia  236

    A mikroelektro-terápia hatásmechanizmusa és következményei  236
    A terápia hatása az információs, az energetikai és a materiális jelenségekre  238
    Eredmények a betegségek gyógyítása és profilaxisa területén  240
   A módszer és az eszközök rövid hazai áttekintése  241
   A jövő: az egységes, holisztikus gyógyítás  242
   Felhasznált és ajánlott irodalom  243

  13. Geoterápia  (Mátyás Ernő)  245

   Az élő anyag és az ember helye a Föld anyagi rendszerében, a bioelemek  245
   A bioelem-ellátottság és annak zavarai  247
   A bioelem-hiányok és azok következményei  250
   A bioelem-hiányok kiküszöbölésének lehetőségei  251
   A bioelem-hiányok megszüntetésének gyakorlati megoldásai  256
   Felhasznált és ajánlott irodalom  258

  14. Geopátia az állat- és növényvilágban  (Balogh Márton)  259

   Bevezetés  259
   Geopatogén sugárzások  259

    Vízérsugárzás  259
    Geológiai törésvonalak, érctelérek és kőzetrétegződések sugárzása  260
    Hartmann-háló  261
    Curry-háló  263
    Tigris-háló  264
    Szent György-háló  264
    Egyéb térhálós rendszerek  266
   Mesterséges sugárzások  266
   Ingersávok - geopatogén stressz  267
    Az aura: az élőlények energiateste, védelmi burka  268
    Geopatogén stressz; megbetegítő terek, tér eredetű betegségek, élettani hatások  269
   Mérési, érzékelési módszerek  275
    Radiesztéziai földsugárzásmérések  276
    Műszeres mérések  276
   Biotér-technológia, biotér-energetika  277
    Gyógyító terek kialakítása tértechnológiával  277
    Földsugárzások és mágneses terek árnyékolása tértechnológiával  278
    A különböző frekvencia - gyógyászati módszerek kapcsolata  279
    Köszönetnyilvánítás  280
   Felhasznált és ajánlott irodalom  280

  15. Biometeorológia az állat-egészségügyben. A meteorológiai viszonyok hatása az állati szervezetre  (Zimmermann István)  281

   Bevezetés  281

    A biometeorológia időszerűsége  281
   A biometeorológia állat-egészségügyi összefüggései  282
    Általános szempontok  282
    A napsugárzás  284
    A légköri elektromosság  285
    A gravitáció  285
    Biológiai ritmusok  286
    A legelő, mint termelési környezet  286
    Az állatszállítás és a környezeti hatások kapcsolata  288
   Az időjárás és a fertőző betegségek  289
    Száj- és körömfájás (Aphtae epizooticae)  289
    Sertésorbánc (Erisipelas suis)  289
    Baromfikolera (Chlorea avium)  290
    Baromfi spirochetózis (Spirochetosis avium)  290
    Baromfi mikoplazmozisa, idült légzőszervi betegség (Chronic respiratory disease-CRD)  290
    Szállítási betegség (Shipping fever)  290
    Aujeszky-féle betegség (Morbus Aujeszky)  290
   Az időjárás és a nem fertőző betegségek  291
    Hurutos bélgörcs (Enteralgia catarrhalis s. colica spasmophylica)  291
    Kérődzők hipomagneziémás tetániája  291
    Az előgyomrok heveny felfúvódása (Meteorizmus-tympanitis acuta proventriculorum)  291
    A sertések kannibalizmusa  291
    A madarak tollcsipkedése és kannibalizmusa  292
   Szaporodásbiológia, szülészet, tejtermelés  292
   Alkalmazás, hasznosítás  293
   A biometeorológia kapcsolata más tudományokkal  295
    Közgazdaságtan  295
    Filozófia  297
    Teológia  299
   Felhasznált és ajánlott irodalom  299

  16. Egyéb szervezetbarát módszerek  302

   Masszázs és oszteopát terápia  (Soltész András)  302
   Felhasznált és ajánlott irodalom  310
   Kineziológia  (Beckné Borbély Éva) 311

    Történeti áttekintés  311
    Az "energia-egyensúly"  314
    A stressz hatása az energiarendszerre  315
    Az energiaáramlási zavar diagnosztizálása izomtesztek segítségével  316
    A kineziológia további alkalmazási területei  319
   Felhasznált és ajánlott irodalom  323
   A Schüssler-féle sók alkalmazása  (Mátray Árpád)  324
   Borogatások és rátétek  (Mátray Árpád)  325
    Borogatások  326
    Rátétek, szorítókötések, tapaszok  327
   Reiki  (Mátray Árpád) 328
    A módszer hatása  329
    Reiki a gyakorlatban  329
    Mennyi ideig, milyen gyakran alkalmazzuk a reikit?  330
   A gyógyító mozgás  (Mátray Árpád)  330
   Fény- és színterápia  (Mátray Árpád)  331
    Hogyan működik a színterápia?  333
    A polarizált fényterápia  335
   Zeneterápia-gyógyítás hangokkal  (Mátray Árpád)  335
   Sajátvér-terápia  (Mátray Árpád)  336
    A sajátvér-terápia klinikai hatásai  337
    Alkalmazási formák  337
   Huminsavak az állatgyógyászatban  (Mátray Árpád)  338
    A huminsavak eredete  338
    A huminsavak kémiája  339
    A huminsavak gyógyászatban hasznosítható tulajdonságai  340
    Toxikológiai veszélytelenség és alkalmazás  343
    Terápiás alapelvek  343
    Készítmények áttekintése  344
   Felhasznált és ajánlott irodalom  344

  17. Állatvédelem és szerepe az ökológiai állattartásban  (Csintalan Csaba - Visnyei László)  345

   Az állatok védelmének jogi szabályozása  346

    A mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályai  348
    Az ökológiai állattartás állatvédelmi követelményei  354

  Függelék  355

   Jogszabályismertetés  (Horváth Györgyi)  355

    Jogszabályozás az Európai Unióban  355
    Készítmények törzskönyvezése az Európai Unióban  355
    A maradékanyagok rendeleti szabályozása az Európai Unióban  357
    Az alternatív állatgyógyászat harmonizált jogi szabályozása Magyarországon  358
    Maradékanyagok rendeleti szabályozása hazánkban  360
    A hazánkban jelenleg forgalomban lévő törzskönyvezett alternatív állatgyógyászati készítmények jellemzése  360
    Mellékletek  361
   Felhasznált és ajánlotti irodalom  363
   Magyar Ayurvéda Gyógyászati Alapítvány  (Riesz István)  364