borító

502[33] B 76
Zsolnai László (szerk.):
Boldogság és gazdaság. A buddhista közgazdaságtan eszméi
Budapest : Typotex, 2010. 229 p.
ISBN 978-963-279-291-0
A buddhista közgazdaságtan (buddhist economics) a gazdaság és a gazdasági tevékenységek újfajta megközelítését adja. A ma uralkodó (mainstream) közgazdasági megközelítéssel szemben a vágyak önkéntes korlátozását és mások önzetlen szolgálatát hirdeti, és ezáltal törekszik a béke, az ökológiai fenntarthatóság és a boldogság megvalósítására. Ezek az eszmék első hallásra meghökkentőnek tűnhetnek a fogyasztásorientált és önérdekkövetésre sarkallt nyugati ember számára, azonban a jelenkori ökológiai és pénzügyi válság más megvilágításba helyezi a dolgokat.

A fogyasztás és a termelés mai léptéke és formája pénzügyileg finanszírozhatatlan és ökológiailag fenntarthatatlan. A gazdaság anyag- és energiaforgalmának drasztikus csökkentésére van szükség! Mást és máshogyan kell termelnünk és fogyasztanunk! A frugalitás, azaz a mértékletes életmód és gazdálkodás igénye egyre fontosabbá válik.

Az amerikai TIME hetilap a következőképp fogalmazta meg tanácsait a globális túlélésre: "Élj egyszerűen! Végezz meditációs gyakorlatokat! Fogyassz kevesebbet! Gondolkodj többet! Működj együtt a helyi közösség tagjaival!" Itt lép be a képbe a buddhista közgazdaságtan.

Zsolnai László a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdaságetikai Központjának igazgatója és Fellow Associate a University of Cambridge Judge Business Schoolján. Kutatási területei az ökológiai közgazdaságtan, a gazdasági etika és a buddhizmus gazdaságfelfogása.
TARTALOM


ZSOLNAI LÁSZLÓ
Előszó: A buddhista közgazdaságtan horizontja  7

KOVÁCS GÁBOR
A fordító megjegyzése  25

KNUT J. IMS - ZSOLNAI LÁSZLÓ
Mélyökológia és buddhizmus  27

P.A. PAYUTTO
"Közép Út" a piacgazdaság számára   41

APICHAI PUNTASEN
A buddhista közgazdaságtan szükségessége   117

COLIN ASH
Boldogság és közgazdaságtan  143

JOEL C. MAGNUSON
Utak egy tudatosságalapú gazdasághoz   163

ZSOLNAI LÁSZLÓ
Buddhista gazdasági stratégia   201

KOVÁCS GÁBOR
Buddhista fogalmak magyarázata  211

A kötet szerzői  221

Név- és tárgymutató  225vissza