borító

301 K 61
Karikó Sándor (szerk.): Kockázati társadalom és felelősség
Budapest : Áron K., 2010. 225 p.
ISBN 978-963-9210-75-2
A felelősség (és a felelőtlenség) kérdése ősrégi probléma. A kockázat jelensége is végigkíséri az emberiség történetét, ám sok jel s tapasztalat érzékelteti, hogy a kockázatnak manapság új jelentéstartományai és hangsúlyai alakulnak ki. Nagyfokú felelőtlenség lenne, ha az új tartalmakkal érdemben nem foglalkoznánk. Ebben a kötetben filozófusok és társadalomtudósok, a biológia és az orvostudomány képviselői fejtik ki véleményüket a kockázat és a felelősség kapcsolatának újabb összefüggéseiről. A vizsgálódásokból kirajzolódó mondanivaló és tanulság általános érdeklődésre tarthat számot a globális, instabil világunkban, amikor is nap mint nap szembesülnünk kell azzal az alapvető dilemmával, hogy mi vár ránk e bolygón az elkövetkező évtizedekben?
TARTALOM

Előszó. Kockázat, felelősség, felelőtlenség  7

I. A globalizáció kihívásai
Lányi András: A kockázati társadalom vége   11
Szabó Tibor: A globális "visszafogott növekedés" paradigmája  23
Bertók Rózsa: A legeltetéstől a lelegelt legelőkig  37
Losoncz Alpár: A kockázat expanziója: döntés és szorongás  49

II. Identitás, felelősség és felelőtlenség
Karikó Sándor: A felelőtlenség kockázata   63
Szécsi Gábor: Felelősség, identitás, globalizáció  73
Márfai Molnár László: A kockázati tőke és a felelősség rendszerei  83
Mészáros András: Társadalmi idő és felelősség  93

III. Kockázatok és felelősség
Tóth I. János: Kockázat és felelősség - Hans Jonas és Ulrich Beck  103
Veress Károly: A felelősség mint kérdés   115
Ungvári-Zrínyi Imre: A függőség, a kockázat és a felelősség rendszerei  129
Garaczi Imre: Társadalmi modellek és kockázatok   141

IV. Politika, kockázat és felelősség
Gervai Pál - Trautmann László: Létbiztonság és kockázat  155
Vigh Zoltán - Gajinov Tamara: Az Aarhusi Egyezmény  169
Himfy József: Politika előtt - politika után  181

V. A gyógyítás felelősségétől a tökéletesítésig
Barcsi Tamás: Az ember tökéletesítésétől az új emberig  193
Szolcsányi Tibor: A piacéba hatás és az orvoslás etikája  209

Risk Society and Responsibility / Abstracts  221

Szerzőink  227vissza