borító

629.11 R 75
Rittenbacher Ödön:
Gépkocsi a szerzvizben és a családban. Környezetvédelem
Eger : Életfa Környezetvédő Szövetség, 1998. 72 p., ill.
TARTALOM

ELŐSZÓ  5

1. AZ AUTÓSZERVÍZ VESZÉLYES ÜZEM  7

2. A LEVEGŐSZENNYEZÉS CSÖKKENTÉSE  9
2.1 A levegőminőségi határértékek   9
2.2. Helyhez kötött légszennyező pontforrások területi kibocsátási határértékének meghatározása  9
2.3. Tüzelő anyagok okozta környezetszennyezés   11
2.3.1. Elméleti füstgázmennyiségek az egyes tüzelőanyag fajtáknál  11
2.3.2. Szilárd-anyag emisszió: (007)  12
2.3.3. Kén-dioxid (SO2 emisszió: (001)  12
2.3.4. Szén-monoxid emisszió CO (002):  12
2.3.5. Nitrogén-oxid emisszió NOX (003):  13
2.3.6. Korom-emisszió (099):  13
2.4. Fényezés, lakkozás  14
2.5. Légszennyező anyagok csökkentés lehetőségei   15
2.5.1. Az elavult technológia leállítása   15
2.5.2. A meglévő technológia legjobb hatásfokkal való üzemeltetése  15
2.5.3. Az üzemelő technológia megfelelő leválasztóval való felszerelése  16
2.6. Kötelezettségek  18

3. VESZÉLYES HULLADÉKOK  19
3.1. Kötelezettségek  19
3.2. Hatósági jogkörök  20
3.3. A gépjárműjavítás, karbantartás során keletkező főbb jellemző veszélyes hulladékok  21

4. SZENNYVÍZKEZELÉS  25
4.1. A szennyvíz fogalma, fajtái, mennyiségi és minőségi jellemzői  25
4.2. A szennyvizek elhelyezése  26
4.2.1. A szennyvízkezelésre vonatkozó előírások   26
4.3. A szennyvízkezelés lehetséges megoldásai   30
4.3.1. A fizikai-mechanikai szennyvíztisztítás eljárásai és berendezései  31
4.3.2. A kémiai szennyvízkezelés módszerei   31
4.3.3. Biológiai szennyvízkezelés  32

5. ZAJ ÉS REZGÉSVÉDELEM  33
5.1. A zaj hatása az ember szervezetére  33
5.2. Zajhatárértékek  35
5.3. Zajcsökkentés  36
5.3.1. A kibocsátott zaj csökkentése  37
5.3.2. A zajterjedés korlátozása  40
5.4. Zajcsökkentéshez felhasználható anyagok és szerkezetek  41
5.4.1. Hangelnyelő anyagok és szerkezetek  41
5.4.2. Hanggátló anyagok és szerkezetek  41
5.4.3. Zajvédő fülkék, tokok  42
5.4.4. Zajárnyékoló falak, zajernyők  42
5.5. Kötelezettségek  42
5.5.1. Telephely engedélyezési eljárás  42
5.5.2. Környezetvédelmi hatósági jogkör  44

6. A GÉPJÁRMŰSZERVIZEK NÉHÁNY JELLEMZŐ KÖRNYEZETVÉDELMI PROBLÉMÁJA  45
6.1. A gépjárműmosás  45
6.1.1. Ajánlott technológia közcsatorna befogadó esetén  46
6.1.2. Ajánlott technológia élővíz befogadó esetén  49
6.2. Fényezés, lakkozás  50
6.3. Fúráshoz, vágáshoz, csiszoláshoz használt emulziók  55
6.4. Alkatrészmosó oldatok  56
6.5. Kiegyenlítés (homogenizálás)  57
6.6. pH. szabályozás, semlegesítés .  57

7. MIT TEHETEK ÉN, A GÉPKOCSITULAJDONOS  63

8. FONTOSABB JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE  63
I. Alapvető előírások  67
II. Veszélyes hulladékgazdálkodás  67
III. Vízminőség védelem  67
IV. Levegőtisztaságvédelem  67
V. Zaj-és rezgésvédelem  68

9. FELHASZNÁLT IRODALOM  69

10. FONTOSABB CÍMEK JEGYZÉKE  71
10.1. Környezetvédelmi felügyelőségek   71
10.2. Vízügyi igazgatóságok  72


vissza