borító

630 L 30
László Elemér - Réczey Istvánné:
Megújuló nyersanyagok nem élelmiszeripari felhasználása
Budapest : NF-2000 Magyarország Információszolgáltató Rendszer, 2000. 91 p., ill.
TARTALOM

Előszó  3

1. Bevezetés  4

2. Szénhidrátok ill. a szénhidráttartamú komplex biomassza átalakítása  8
2.1. Szénhidrátok nem élelmiszercélú felhasználása  8
2.2. Lignocellulózok pirolízise és gázosítása   11
2.3. Biodegradálható műanyagok - Biokompozitok   17

3. Növényi zsírok és olajok, mint megújuló nyersanyagok  18
3.1. Detergensek és egyéb származékok előállítása   18
Zsírsav-észterek előállítása és alkalmazása  18
Zsíralkoholok előállítása  21
Alkilszulfátok és alkilszulfonátok előállítása   23
Etoxilált származékok előállítása   26
Zsírsavak nitrogén-származékainak előállítása   27
Detergensek környezeti hatása  29
3.2. Kenőanyagok nem petrolkémiai alapon  32
3.3. Nyomdaipari festékek növényolaj alapon  33
3.4. Mono- és digliceridek előállítása   35

4. A megújuló nyersanyagok, mint energiahordozók   36
4.1. A szilárd energiahordozók közvetlen eltüzelése   37
4.2. A biomassza kémiai gázosítása energetikai célokra  38
4.3. Gáz előállítása biológiai rendszerekben (Biogáz)  43
4.4. Folyékony energiahordozók előállítása biomasszából  49
Folyékony pirolízis-termékek előállítása   49
Bioetanol előállítása és felhasználása   51
Biodízel előállítása  75
Egyéb folyékony energiahordozó előállítása   77

Felhasznált irodalom  82vissza