borító

711.3 M 62
Botta Pál - Jándy Klára - Mesterházi Sz. Tihamér - Selmeczy Hubertné:
A mezőgazdasági települések rendezése, vízgazdálkodása, zöldfelületeinek kialakítása
[Budapest] : Mezőgazdasági K., 1979. 222 p.
ISBN 963-230-023-8
TARTALOM

Bevezetés  5

A magyar mezőgazdasági települések tájszerkezete   (Selmeczy Hubertné) 7
A mezőgazdasági települések kialakulása   7
A tanyák  8
A falvak szerkezete  9
A mezőgazdasági települések helyzete napjainkban   10
A hosszú távú területi fejlesztés  10
A községfejlesztési terv  13
Maradnak a tanyák?  16
A növekvő nagyságú falvak  18
A közintézmények az alapellátást szolgálják   20
Családi ház falun  36
Az Országos Építésügyi Szabályzat előírásai  36
A III. építési övezet  36
A IV. építési övezet  36
A legkisebb lakóterületi egység a telek  38
Az elő-, az oldal- és a hátsó kertekre vonatkozó előírások  42
Az épületek elhelyezése  45
A korszerű lakásépítés  45
A lakáskultúra fejlődése  45
A házépítés alapelvei  48
Az épület építőanyagai és szerkezete   49
A lakás helyiségei  53

A víz a mezőgazdasági településeken és a települések környezetében  (dr. Jándy Klára)  60
Miért kell a víz?  60
A különböző vízfajták és minőségük  61
A csapadékvíz és felhasználása  61
A talaj felszínén lefolyó csapadékvíz   64
A talajba kerülő csapadék  65
A talaj alkotórészei, a háromfázisú zóna  65
A szerves anyagok bomlása  68
Felszíni vizek  72
Állóvizek  72
Folyóvizek  73
A talajvíz, a telített zóna  76
Mélységi vizek  79
Az ivóvíz  80
Az ivóvíz vizsgálata  80
Az ivóvíz fertőtlenítése  83
A községi vízművek fontossága  85
A vízmű részei  85
A vízmű létesítéseinek előzményei   91
A községek közműves vízellátásának fejlesztése  94
A víz legnagyobb "fogyasztója" az öntözés   95
Tiszta vízből szennyvíz  97
A szennyvizek fajtái, összetételük, vizsgálatuk   97
Szennyvíztisztítás  100
A házi szennyvíz tisztítása és elhelyezése saját telken belül  104
Csatornaépítés és szennyvíztisztítás kis településeken  111
A szennyvíz elhelyezése  115
Ipari szennyvizek  118
A szennyvizek felhasználása  123
Oxidációs tavak  123
Szennyvízöntözés  124
Öntözés hígtrágyával  131

Levegőszennyezés falun?  134
Idegen anyagok a légkörben  135
A szennyező források  137
A levegőszennyezés terjedése a kémények környékén  141

Háztartási hulladékok  143
Szemétkezelés falun  143
Komposztálás  145

A mezőgazdasági lakótájak és termelőtájak rendezésének főbb elvei  (Botta Pál - Mesterházi Sz. Tihamér) 148
Az élővilág és az ember  148
A magyar településszerkezet és környezetének kialakulása  152
A természeti környezet változásai  153
A magyar településszerkezet kialakulása  156
Telkek, kertek  156
A falvak képe  166
A mai mezőgazdasági lakó- és termelőtáj rendezése  168
A települések környezetrendezése  168
Területfelhasználás  171
A mezőgazdasági települések kül- és belterületi útjai  174
Faluközpontok és közterek  183
A műemlékek környezetének kialakítása   185
A közintézmények kertjei  187
A mezőgazdasági termelőtáj környezetrendezése   198
Állattartó telepek  198
A növénytermesztési táj  200

Irodalom  208

Rendeletek  209vissza