borító

551.58 E 20
Törő Klára (szerk.):
Az éghajlatváltozása hatásai az emberi szervezetre
Budapest : Medicina, 2010. 266 p., ill
ISBN 978-963-226-281-9
Az éghajlati tényezők egészségügyi hatásai már évszázadok óta ismertek ugyan, a tudomány mind ez ideig adós maradt az éghajlatváltozás átfogó orvos-biológiai vonatkozású elemzésével, a klímamodellek egészségügyi szempontjainak feltárásával. Könyvünk célja, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy a globális felmelegedés hatásai, az éghajlatváltozás közvetlenül befolyásolja az ember életminőségét, egészségét, hatással lehet a betegségek kialakulására, akár a hirtelen halál eseteinek bekövetkezésére.

A klimatikus tényezők emberi szervezetre gyakorolt hatásainak eredményes vizsgálata komplex tevékenységet és interdiszciplináris együttműködést feltételez. Könyvünkben meteorológusok, történészek és orvosok összegzik a témával kapcsolatos vizsgálati eredményeiket és nézeteiket, feltárva az időjárási tényezők szerepét a betegségek kialakulásában. Az időjárási tényezők az emberi szervezetet, testi, lelki egészséget alapvetően befolyásolják. A klímaváltozás bekövetkezte hosszú időtartamot ölel fel, ami csupán több emberöltőt, akár az emberiség teljes történelmét átfogva magyarázható.

A természeti környezet megváltozása és az emberi szervezetre gyakorolt hatásai nem csak a múlt érdekes eseményeinek tekinthetők; sokkal izgalmasabb az a kérdés, hogyan hatnak a meteorológiai tényezők az emberi egészségre a jövőben, és hogyan határozzák meg az emberi faj létezését a Földön. Az időjárási paraméterek változása mellett bármikor felütheti a fejét egy világméretű járvány, és bolygónkon a természeti csapások egyre intenzívebbé és gyakoribbá válnak.

Meggyőződésünk, hogy a klímaváltozás hatásai között a legfontosabb az ebben a tárgykörben eddig kevéssé hangsúlyozott emberi élet és egészség veszélyeztetettségének feltárása, és a jövőben olyan kutatómunka végzése, mely hatékony védelmi stratégia kialakítását képes megalapozni.

  Dr. Törő Klára szerkesztő
TARTALOM

Előszó   11

1. fejezet
Bevezetés  15

2. fejezet
A globális felmelegedés. A klímaváltozás tendenciái, területi különbségek, globális felmelegedés  17
A 20. század éghajlati tendenciái  17
Régmúlt idők éghajlatváltozása   28
Az éghajlatot alakító globális rendszer  34
A légköri üvegházhatás  44
Az üvegházhatású gázok és légkön aeroszolok koncentrációváltozása  46
Az üvegházhatású gázok koncentrációinak változása  47
A légköri aeroszolok koncentrációváltozása   60
Sivatagosodás, aszályok, a földfelhasználás változásai  62
Savas esők, erdőpusztulás  62

3. fejezet
Az éghajlatváltozás várható hatásai Európában és a Kárpát-medencében   67
A 21. század végére várható globális tendenciák  70
A Kárpát-medence térségében várható regionális éghajlatváltozás  76

4. fejezet
Az orvosi meteorológia (klimatológia) rövid története   113
Mi az orvosi meteorológia ?  113
Az orvosi meteorológia forrásai  113
Ókori orvosi meteorológia  114
A szelek szerepe  115
Orvosi meteorológia a középkorban  116
Orvosi meteorológia a reneszánsz idején  117
Kalendáriumok  117
A 17-18.század  118
A nemzetkarakterológia és az orvosi földrajz  119
A 19. századi orvosi meteorológia, klimatológia tudomány fejlődése  121
A levegő hőmérséklete és hatása a szervezetre  121
A levegő és tisztaságának mérése   123
A légköri por és az egészség  123
Légáramlás, a szél hatása  125
A légnyomás ingadozása  128
A klímaváltozás és a fertőző betegségek történelmi metaforája a 19-20. században   128
Statisztika  129
A kórokozók ritmusa  130
Légköri mikroorganizmusok  130
Fertőző "nyavalya" - a szifilisz nedves és száraz formái  132
A kedvező meteorológiai környezet használata: a szanatórium, avagy a rekreáció helye  133
Orvosi hidrológia és klimatológia társaságok   135
Éghajlat és kultúra: szellemi és gazdasági gócpontok időjárása  136

5. fejezet
Szív- és érrendszeri megbetegedések és a meteorológiai faktorok  141
A keringési rendszer vegetatív beidegzésének és autonóm szabályozása  141
Fiziológiai vizsgálatok különböző környezeti hatások és kísérleti körülmények között  143
Az időjárási és környezeti hatások   146
A hőmérséklet és a kardiovaszkuláris betegségek  147
Légszennyeződés és kardiovaszkuláris betegségek  150
Komplex környezeti hatások  153
Időskorúak magasabb kockázata, fizikai aktivitás hatása, művesekezelés alatt állók  156
Szezonalitás, mikrokörnyezeti tényezők (ruházkodás, fűtés)  159
Szélsőséges időjárási viszonyok kardiovaszkuláris biometeorológiai hatása  159

6. fejezet
Pulmonológiai kórképek szezonalitása   165
Allergiás rhinitis (szénanátha)  165
Asthma bronchiale  168
Krónikus obstruktív tüdőbetegség (COPD)   171
Légmell  175
Tuberkulózis  176
Pneumónia  177

7. fejezet
Idegrendszeri, pszichiátriai kórképek  183

8. fejezet
Újszülöttkori és gyermekkori kórképek   191
Légköri nyomás és mortalitás  192
Koraszülés, anyai és magzati betegségek  193
Gyermekkori megbetegedések gyakoriságának összefüggése a klímaváltozással és meteorológiai jelenségekkel  194
Gyermekkori légúti betegségek és az időjárási tényezők  194
Az időjárás és környezet egyéb hatásai  195
Környezeti és időjárási tényezők és gyermekkori rosszindulatú megbetegedések  196

9. fejezet
Klímaváltozás és fertőző betegségek   199
A fertőző betegségek csoportosítása   201
A fertőző betegségek a múltban és jelenben  202
Közegészségügyi hatás  206
Vízhasználat  206
Élelmiszerek  207
Migráció  207
Egyes betegségekről részletesen  208

10. fejezet
A meteorológiai tényezők szerepe a mortalitásban   219
A meteorológiai tényezők haláloki szerepe   221
Tartós meleg  221
Tartós hideg  221
Légnyomás  221
Szélerő  222
Időjárási frontok  222
Légszennyezettség  223
Természetes halál, erőszakos halál  225
Hirtelen halál és hőmérsékleti stressz   225
A hirtelen szívhalál  227
A kardiovaszkuláris hirtelen halál orvosmeteorológiai rizikó faktorainak elemzése Budapesten  229
Baleseti halál  232
Öngyilkosságok  233

11. fejezet
Természeti veszélyforrás, tömegszerencsétlenség   237
Alkalmazkodás a szélsőséges időjáráshoz   237
Időjárási szélsőségek és mortalitás  238
Szélsőségesen magas hőmérséklet   238
Melegártalmak  238
Égési sérülések  239
Szélsőségesen alacsony hőmérséklet   240
Fagyás  241
Kihűlés  241
Természeti katasztrófák és veszélyforrások   242
Földrengés  243
Cunami  244
Szélviharok  244
Áradások, árvizek  245
Villámcsapás  246
El Nino, la Nina  247
Vulkánkitörés  248
Geomágneses viharok  248
Erdőtüzek  249
Tömegkatasztrófák  249
Mentés, kárrendezés, személyazonosítás tömegkatasztrófa esetén  250
Helyszíni és igazságügyi orvostani vizsgálatok   251

12. fejezet
Összefoglalás  255

Tárgymutató  259vissza