borító

930 J 71
Jónás Ilona, Sz.:
Sokszínű középkor. Természet - társadalom - kultúra a középkori Európában
[Budapest] : ELTE Eötvös K., 2010. 469 p.
ISBN 978-963-284-134-2
TARTALOM


Marosi Ernő: Sz. Jónás Ilona szeretete  7

A TERMÉSZET VILÁGA  13
Természet és technika a középkori Európában   15
A fa a középkori ember világában  33
A vízről középkori írások nyomán   47
Középkori gyümölcsöskertek  61
Kolostorkert a barokk korban  75
Az univerzum a középkori gondolkodásban  85
Jegyzetek a középkori idő témájához   103
Az egyszarvú a középkor vallásos szimbolikájában   109

VÁLTOZÓ MENTALITÁS, VÁLTOZÓ TÁRSADALOM   119
A hegy és a folyó vitája egy 9. századi versben  121
A fleuryi apátság szellemisége a 11. század első felében a "Vita Gauzlini" alapján  129
A lovag kardja  145
Lovagi játékok a középkori városokban   157
A középkori falvak elnéptelenedésének kérdéséhez egy provence-i  bailliage 1343. évi összeírása alapján  165

MŰVELTSÉG, ISKOLÁK - KELET ÉS NYUGAT  197
Görög nyelvismeret Nyugaton a 9-10. században  199
Görög klasszikusok a kora középkori iskolai tanításban   209
Aiszóposz meséi a kora középkori kolostori nevelésben   221

SZENTEK MINT TÁRSADALMI IDEÁLTÍPUSOK  231
Egy "szent király" modell a ll. század első feléből  233
Az európai Szent István-kép kialakulása  243
Az Árpád-ház szentjei és a korabeli ideáltípusok   253
Egy 13. századi női ideál Árpád-házi Szent Erzsébet hagiográfiája alapján  265
Szent Erzsébet az egyházban  277
Árpád-házi Szent Erzsébet három legendája   283
Szent Honoratus 13. századi verses legendája  293

EGY KÖZÉPKORI NAGYVÁROS TÁRSADALMA: PÁRIZS   311
Egy középkori nagyváros társadalmi struktúrája (Párizs a 12-13. században)  313
Női munka a 13. század végi Párizsban  331
A "vízi kereskedők" szövetsége és a város élelmezéséhez kapcsolódó foglalkozások a 13-14. századi Párizsban  347
A világi értelmiség középkori térnyerésének történetéhez (Az intellektuális munkához kapcsolódó mesterségek a 13. század végi párizsi adólajstromokon)  379

POLITIKAI IRODALOM  413
Az álmok szerepe a legitimációs célú eredetmítoszokban  415
Szabad-e zsarnokot ölni? A hugenotta politikai irodalom egy motívumának útjáról  423
A "Vindiciae contra tyrannos" az ellenállás jogáról   439
Nimród a 16. századi francia politikai irodalomban  457

Nagy Balázs - Novák Veronika: Szerkesztői utószó   465vissza