borító

551.58 B 44
Behringer, Wolfgang:
A klíma kultúrtörténete
Budapest : Corvina, 2010. 343 p., ill.
ISBN 978-963-13-5883-4
TARTALOM

Előszó  7

Bevezető  9

MIT TUDUNK A KLÍMÁRÓL  17
A klímatörténet forrásai  19
A klímaváltozás okai  27
A paleoklima a Föld keletkezése óta  33

GLOBÁLIS FELMELEGEDÉS: A HOLOCÉN  47
A jégkorszak gyermekei  49
A globális felmelegedés és a civilizáció   59
A romai kori klímaoptimumtól a középkori meleg periódusig  85

GLOBÁLIS LEHŰLÉS: A KIS JÉGKORSZAK   115
A "kisjégkorszak" koncepciója  117
A környezet változása  121
Haláltánc  140
Téli rosszkedv  154

A KIS JÉGKORSZAK KULTURÁLIS KÖVETKEZMÉNYEI   161
A haragvó Isten  163
A bűnösszegződés mint a változás motorja  177
Az ész hűvös Napja  192

GLOBÁLIS FELMELEGEDÉS: A MODERN KOR MELEG PERIÓDUSA   219
Látszólagos függetlenedés a természet erőitől  221
A globális felmelegedés felfedezése  238
Reakciók a klímaváltozásra  249

A KÖRNYEZET ELLEN ELKÖVETETT BŰNÖK ÉS AZ ÜVEGHÁZI KLÍMA. EPILÓGUS  267

FÜGGELÉK  283
Jegyzetek  285
Irodalomjegyzék  320
Képjegyzék  322
Név- és tárgymutató  324vissza