borító

332 C 63
Csete László - Láng István:
A vidék fenntartható fejlődése
Budapest : MTA Történettudományi Intézet : MTA Társadalomkutató Központ, 2009. 170 p., ill.
ISBN 978-963-508-585-9
TARTALOM

BEVEZETÉS   7


A VIDÉK TÖRVÉNYSZERŰ ÁTALAKULÁSA   13
Az 1930-as évektől az 1980-as évek végéig   13
Az utóbbi két évtized   15
A tisztánlátás fontossága   16
A vidék átalakulása törvényszerű   18
Néhány jövőt szolgáló megállapítás   21

A FENNTARTHATÓSÁG ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS NÉHÁNY ELŐZMÉNYÉRŐL   24
A bibliai múlttól napjainkig   24
A hazai fenntartható agrár- és vidékfejlesztési előzmények   25
A fenntartható vidékfejlesztést sürgető és előmozdító változások   28
A vidékfejlesztés kibontakozása az EU-ban   34
A vidék értelmezése az EU-ban   35
A vidékfejlesztés formálódása Magyarországon   37

A FENNTARTHATÖ VIDÉKFEJLESZTÉS   40
Miről is van szó?   40
A fenntartható vidékfejlesztés kényszer vagy tudatos választás?   43
A fenntartható tevékenység és vállalkozás   46
A lakosság és a háztartások fenntartható fogyasztása   49
A fenntartható vidék és település   53
A fenntartható tevékenységek rendszere   57
A fenntarthatóság irányába haladó mezőgazdasági, élelmiszer-előállító tevékenységek áttekintése   60

A FENNTARTHATÓ VIDÉKFEJLESZTÉS MEGVALÓSÍTÁSÁNAK TERVEZÉSE, SZERVEZÉSE   68
A vidékfejlesztés tervezésének általános tudnivalói   68
A várható hatások becslése, számításba vétele   70
A társadalmi tőke helyi erőforrás!   71
A szubszidiaritás elve, az alulról építkezés gyakorlata   72
A fenntartható fejlesztés tervezésének áttekintése   74
A fenntartható vidékfejlesztés tervezésének és szervezésének "menetrendje"   76
Néhány egyszerű módszer   82
Program és projekt az EU-ban   83

GONDOLATÉBRESZTŐ TUDNIVALÓK A FENNTARTHATÓ VIDÉKFEJLESZTÉSRŐL   87
A fenntartható vidékfejlesztés = alkalmazkodási kényszer és lehetőség a vidékfejlesztésben   87
A természeti környezettel összefonódó vidéki tevékenységek   92
A vidék és az agrárgazdaság fenntartható irányváltozásai   97
Turizmus a vidékfejlesztésben   113
Az információk és az elektronika fontossága a fenntartható vidékfejlesztésben   122
Víz nélkül se vidék, se fejlődés!   123
A kedvezőtlen adottságú vidékek fejlesztése   125
Az együttműködési készség javítása, az összefogás szükségessége   128
Tanácsadás a vidék szolgálatában   129
Települések és tanyák a vidékfejlesztésben   130
Verseny és fenntarthatóság   136
Minőség és fenntarthatóság   139
Az értékesítés, a helyi piacok és a piacozás   144
A cigánykérdés megoldása nélkül szinte kilátástalan a vidék fejlődése   147
Ahol az elmélet valósággá válik   153
A jól-lét felé haladást segítő gazdasági eredmények, a természeti erőforrások nyújtotta feltételek mellett   165
Ahol az eredmények még váratnak magukra   166

FORRÁSMUNKÁK JEGYZÉKE   169

AJÁNLOTT IRODALOM   171

 


vissza