borító

323 M 14
Varga Domokos György (főszerk.):
Magyar nemzetstratégia
Budapest : Püski : Magyar Konzervatív Alapítvány, 2008. 755 p., ill.
ISBN 978-963-9592-81-0
TARTALOM

Ajánlás  9

JÓKAI ANNA: Előjáró beszéd - egy fontos könyvhöz  11
JELENCZKI ISTVÁN: Megtartó oltalom  13
PIUKOVICS GÁBOR: Isteni gondviselés  15

Bevezetés  17

ZÉTÉNYI ZSOLT: Bevezető gondolatok egy jövendő nemzetstratégiához  19
ÖSSZEGZŐ GONDOLATOK  23

1. Az élet tisztelete   31

KELLERMAYER MIKLÓS: Az első és a második kopernikuszi fordulat  33
VÉRTESALJAI LÁSZLÓ: Őrizni, őrizni a tisztességet  43
HEGEDŰS LÓRÁNT: Az élet lényege, szentsége, tisztelete  49
SZABÓ GYULA: Kilépni a templom falai közül!  83
KISIDA ELEK: Nemzetstratégián innen  103
MOLNÁR V. JÓZSEF: Péterek és Ábelek   109

2. Nemzettudat -gyökeres alkotmányreform   117

KOCSIS ISTVÁN: Nemzetstratégiánk és történelmi hagyományaink a XXI. század eleji magyar nemzeti öntudat siralmas állapotáról és gyógyításáról   119
TÓTH ZOLTÁN JÓZSEF: A Szent Korona jelentősége és időszerűsége. Alkotmányreform  179
ZÉTÉNYI ZSOLT: Gyökeres alkotmányreformra van szükség!  195

3. Társadalomgazdaságtan  215

POZSGAY IMRE: Meg kell változtatni közjogi viszonyainkat!   217
VASS CSABA: A puha világháborúk  221
BOGÁR LÁSZLÓ: A nemzetstratégia társadalomgazdasági alapjai  231
LÓRÁNT KÁROLY: A magyar gazdasági válság háttere, ajánlások a megoldásra  261
MÁNDOKI ANDOR: A liberális, globalizáló gazdasági rendváltás konzervatív megítélése   295
VARGA ISTVÁN: Zsákmánylétünk  323

4. Vidékfejlesztés, értékalapú földpolitika  359

NAGY BÁLINT: A magyar agrár- és vidékfejlesztés konzervatív értékrendű fejlesztési stratégiájának koncepciója  361
TANKA ENDRE: Az értékalapú földpolitika intézményi érvényesítése  393

5. Oktatás-nevelés-kultúra   435

BARANYI KÁROLY: Oktatás-nevelés  437
ANDRÁSFALVY BERTALAN: A művelődéspolitika fő feladatai  469
JANKOVICS MARCELL: Magyar nemzeti kulturális stratégia  475

6. Népesedés, egészségügy  525

FEKETE GYULA: Kétszáz éve vakvágányon a demográfia tudománya  527
BENE ÉVA: A magyar egészségügy helyzete és javaslatok az ágazat helyreállítására   541
PAPP LAJOS: Az egyén felelőssége és teendői az egészség megőrzésében  569

7. Környezetvédelem, energiagazdálkodás   573

OLÁH JÁNOS: Gazdálkodás a környezettel   575
JÁROSI MÁRTON: A magyar energiapolitika alapjai  617

8. Média  635

KONDOR KATALIN: Média - hatalom - egyensúly  637
VARGA DOMOKOS GYÖRGY: Magyar médiastratégia 643

9. Civil gazdaság és társadalom  669

NOVÁKYERZSÉBET: Magyar nemzetstratégia jövőkutatási megközelítésben  671
CSIZMADIA LÁSZLÓ: A "negyedik erő" - azaz a patrióta civilek szervezett együttműködése   689
DRÁBIK JÁNOS: A természetes gazdasági rend Magyarországon  695
VEZÉR-SZÖRÉNYI LÁSZLÓ: Közösségi pénzrendszerek  715

10. Egy a nemzet  727

DURAY MIKLÓS: A nemzeti és európai magyar politika szerkezeti és műveleti szempontjai  729
EMŐDY CSABA RENZO: Magyarországról, az Európai Unióról és a világról - másképpen   747
BORBÉLY IMRE: A nemzetstratégia fogalmának meghatározása   755
MOLNÁR V. JÓZSEF - JELENCZKI ISTVÁN: Hit-vallás alap-állás  774vissza