borító

620.95 M 50
Juhász Árpád (et al.): Megújuló energiák
[Budapest] : Sprinter, [2009]. 229 p., ill.
ISBN 978-963-9469-29-7
TARTALOM

Bevezetés. Juhász Árpád: A megújuló energiaforrásoké a jövő?  5

Láng István: A biomassza hasznosítása: villamos energia, hőenergia, hajtóanyag  9
1. A bioszféra és az ökoszisztémák   9
2. A megújuló erőforrások  13
3. A biomassza fogalma és csoportosítása  14
4. A globális klímaváltozás és a megújuló energiaforrások használata  15
5. A biomassza a világ energiafelhasználásában   19
6. A nagy dilemma: élelem vagy hajtóanyag  23
7. Második generációs bioüzemanyagok  24
8. A biomassza képződése Magyarországon   25
9. A biomassza jelenlegi hasznosítása Magyarországon   28
10. Összegzés  33

Nagy Zoltán: A napenergia hasznosítása   35
1. Kitekintés  36
2. A napenergia forrása  40
3. A napsugárzás útja a Föld felszínéig   44
3.1. A fotoszférától a Föld légköréig   44
3.2. A sugárzás útja a légkörben a Föld felszínéig  46
4. A Föld felszínére érkező napsugárzást meghatározó földrajzi tényezők  49
4.1. Egy kis szférikus csillagászat  51
5. Sugárzási komponensek a légkörben és a meteorológiai sugárzástan alapvető mérőeszközei   55
6. A napenergia-hasznosítás számára rendelkezésre álló energia Magyarországon  62
7. A napenergia gyakorlati hasznosításának technikai lehetőségei  69
8. A passzív napenergia-hasznosítás  70
9. Az aktív napenergia-hasznosítás  75
9.1. Napelemek  75
9.2. Napelemek típusai  81
10. Aktív napenergia-hasznosítás napkollektoros rendszerekkel  84
10.1. A napkollektorok felépítése és működése   85
10.2. A napkollektorok típusai  90
10.3. Naperőművek  98

Dobi Ildikó: Szélenergia-hasznosítás   103
1. A szél mint energiaforrás jellemzői  104
2. A szélenergia-hasznosítás kezdetei  106
3. Szélerőművek napjainkban  108
3.1. Energiabecslés  111
3.2. Szélerőmű-beruházás előkészítése, kivitelezése  113
3.3. Üzemeltetés, jogi szabályozás, gazdaságosság   115
4. A szélenergia-hasznosítás lehetőségei, korlátai és alternatívái  117

Szépszó Gabriella és Horányi András: Magyarországi szélinformációk előállítási lehetőségei energetikai alkalmazásokhoz  121
1. Bevezetés  121
2. Szélklimatológiai információk előállításának lehetőségei  123
2.1. A statisztikai módszer  123
2.2. A dinamikai leskálázás módszere  124
2.2.1. A számszerű időjárás-előrejelzés alapjai  124
2.2.2. A kiindulási adatok  126
2.2.3. A leskálázás lépései  126
2.2.4. A dinamikai leskálázás eredményei és azok megbízhatósága  127
3. A szél rövid távú előrejelzése a szélerőművek energiatermelésének tervezéséhez   131
3.1. Az ALADIN modellel készített szélelőrejelzések   132
4. Kitekintés  135
5. Összegzés  136

Juhász Árpád: A geotermikus energia  141

Blaskovics Gyula: Vízenergia  149
1. Néhány gondolat a vízgépekről   149
2. A vízerő-hasznosítás történetének áttekintése  151
3. Vízerőműveink múltja és jelene   159
4. Magyarország vízenergia-készlete  168
5. Vízerőmű: beavatkozás a természet ősi rendjébe  171
6. Vízerőmű vagy hőerőmű  174
7. Világválasz a vízerőmű vagy más erőmű kérdésére  178
8. Vízerőmű kontra természetvédelem Magyarországon  180
9. Vízgazdálkodásunk várható válasza a globális felmelegedésre  183
10. Vízenergia-hasznosításunk jövőbeni lehetőségei  186

Mika János: A klímaváltozás és a megújuló energiák kölcsönhatása   189
1. Bevezetés  189
2. Globális klímaváltozás, okok, hatások, perspektívák  191
2.1. Globális változások  191
2.1.1. A légkör összetételének változásai   191
2.1.2. A klímaváltozás bizonyítékai   192
2.1.3. Földünk éghajlatának alternatívái   192
2.1.4. A földi változás mintázata  194
2.2. Változások a Kárpát-medencében   196
2.3. A klímaváltozás következményei   198
2.4. Meddig kell (lehet) megfékezni a változást?   201
3. A klímaváltozás mérséklése   204
3.1. Az üvegházgáz-kibocsátás csökkentésének lehetőségei  204
3.2. A megújuló energiaforrások szerepe a csökkentésben   208
4. A klímaváltozás hatása a megújuló energiakészletre  210
4.1. Hatás a nap- szélenergia-készletre  211
4.2. Közvetett hatás a vízi és a bioenergiákra   213
4.2.1. Változások az Alpok és a Kárpátok csapadékában  217
4.2.2. Bioenergia-változások  217
5. Megújuló energiák és kibocsátásmérsékelés a Nemzetközi Éghajlatváltozási Stratégiában (2008)  222
5.1. A NÉS a kibocsátás korlátozásáról   223
6. Összegzés 225


vissza