borító

630 L 65
Liebhard, Peter:
Energetikai faültetvények
Budapest : Cser K., 2009. 108 p., ill.
ISBN 978-963-278-101-3
TARTALOM

Előszó  5

Bevezetés, és célkitűzés  6

Aktuális helyzetkép, fogalom-meghatározások, és keretfeltételek  9
Keretfeltételek Ausztriában  10
Keretfeltételek Németországban  11

Fafajok, klónok, és a termőhellyel szembeni igények  12
Géntranszfer a rövid vágásfordulójú termelésre alkalmas fafajok körében (nyár, rezgőnyár és fűz)  13
Fűz  13
Nyár  17
Akác  21
Egyéb, rövid vágásfordulójú faanyagtermelésre alkalmas fafajok  23

Ültetési alapanyag  26
Gyökérdugvány  27
Zölddugvány  27
Rövid, hosszú dugványok és karódugványok termelése, betakarítása, és tárolása   28

Rövid vágásfordulójú ültetvények létesítése  29
Területkiválasztás és talajelőkészítés   29
Ültetés  30
Ültetési hálózat (az ültetvény fajtája), dugványigény  33

Művelési, és ápolási munkák   37
Állományművelés az ültetés évében, pótlás  37
Visszavágás  38
Tápanyag-utánpótlás  38
Öntözés  39
Növényvédelem  40
Vadkár (rágás- és hántáskár) elleni védelem - Kerítésépítés   52

Vágásforduló és használati időtartam   54

Termésbecslés és terméshozamok  58

Betakarítás és a betakarítás technológiája   61
Kézi betakarítás! motoros fűrésszel   62
Szakaszos (többfázisú) gépi betakarítás   63
Egymenetes gépi betakarítás  63
A betakarított dendromassza aprítása  66

A betakarított faanyag tárolása, szárítása és szállítása  67
Fatörzsek, fák és apríték tárolása   67
Szárítás  68
Aprítékszállítás  69

Hasznosítási lehetőségek  70
A termés apríték formájában történő hasznosítási lehetőségei  70
A faanyag ipari faként való felhasználási lehetőségei  70
Egyéb felhasználási lehetőségek   70
A fűz gyógyszeripari hasznosítása  71

Minőségi követelmények, a termés fűtőértéke és hamutartalma  72

A hamu hasznosítása  76
Környezeti szempontból jelentős nehézfémek   78

A rövid vágásfordulójú aprítéktermelésre vonatkozó költségbecslés  80

Állományok felszámolása és rekultiváció   85

Kísérő növényállomány létesítése, a területek szélének beültetése (a táblák szegélye)  87

Ökológiai szempontok  89

Támogató intézkedések, és kompenzációk   95
Támogatási intézkedések Magyarországon   95
Támogatási intézkedések Ausztriában   95
Támogatási intézkedések Németországban   96
Támogatási intézkedések Svájcban   96

Összefoglalás és a jövőbeni kilátások   97

Irodalomjegyzék   100

Fogalmak, meghatározások  105vissza