borító

621.039 V 58
Vári Anna:
Tiszta atomenergia? Radioaktív hulladékkezelés Magyarországon és külföldön
Budapest : L'Harmattan, 2009. 266 p., ill.
ISBN 978-963-236-177-2
TARTALOM

Az atomenergia hívei szerint ez az energiafajta tiszta és olcsó. Mások viszont felhívják a figyelmet a nukleárisenergia-termelésből származó radioaktív hulladékra, amely sok ezer évig sugárzó izotópokat is tartalmaz. E hulladékok végleges elhelyezése mindmáig megoldatlan problémának bizonyult, így várhatóan a jövő nemzedékek számára is terhet fog jelenteni. A radioaktív hulladékokat kezelő létesítmények telepítését számos országban tiltakozások kísérték, sok helyen meg is bénították. A hulladékok azonban folyamatosan halmozódnak, és az emberiség kezd ráeszmélni, hogy tenni kellene velük valamit. Néhány országban ígéretes hulladékkezelési programok indultak el, máshol kudarcba fulladt kezdeményezéseknek, majd újabb nekilendüléseknek lehetünk tanúi. Természetesen Magyarország sem kivétel, nálunk is történtek-történnek kísérletek a hulladék elhelyezésére.
A kötet áttekinti hazánk és további nyolc fejlett ipari ország radioaktív hulladékkezelési programjainak történetét, és bemutatjuk az ezzel kapcsolatos közvélemény alakulását is. Elsősorban szociológiai és etikai szempontból vizsgálja a technikai és társadalmi közelítésmódok változásait, és arra a kérdésre keressük a választ, hogy milyen tanulságok vonhatók le a nemzetközi és hazai erőfeszítésekből. A kötet felvetései túlmutatnak a nukleáris problematikán, és segítséget nyújthatnak más olyan technológiai vívmányok társadalomtudományi nézőpontú elemzéséhez is, amelyek hosszú távú hatásait ma még csak nagy bizonytalansággal látjuk előre.

Előszó (Nemes Csaba)  7

Köszönetnyilvánítás  9

1. BEVEZETÉS  15
1.1. Atomenergia és radioaktív hulladék a fejlett országokban  16
1.2. A radioaktív hulladékkezelés műszaki alapkérdései  18
1.3. A radioaktív hulladékkezelés társadalomtudományi alapkérdései  21

2. ATOMENERGIA ÉS RAIOAKTÍV HULLADÉK NYOLC FEJLETT ORSZÁGBAN  27
2.1. Belgium  28
2.2. Finnország  32
2.3. Franciaország  37
2.4. Hollandia  44
2.5. Kanada  49
2.6. Németország  56
2.7. Svédország  61
2.8. Egyesült Államok  67

3. TRENDEK A RADIOAKTÍV HULLADÉKKEZELÉS GYAKORLATÁBAN: A KORMÁNYDÖNTÉSEKTŐL A JÓ KORMÁNYZÁSIG   79
3.1. Krízisek és fordulatok  80
3.2. A technikai közelítéstől a kombinált technikai-társadalmi közelítésig  84
3.3. Az egyszeri döntéstől a lépésenként! döntéshozatalig  90
3.4. Az optimalizálástól az elfogadható megoldásokig  95
3.5. Az intézményi háttér változásai   102

4. ATOMENERGIA ÉS RADIOAKTÍV HULLADÉK A KÖZVÉLEMÉNYBEN   119
4.1. A közvélemény alakulása az USA-ban  120
4.2. A közvélemény alakulása az Európai Unió országaiban  127

5. A FOLYAMATOK ÉS DÖNTÉSEK ELEMZÉSE  139
5.1. Versengő értékek  140
5.2. Versengő etikai elvek  158

6. A RADIOAKTÍV HULLADÉKKEZELÉSI POLITIKÁK SIKERESSÉGÉNEK TÉNYEZŐI  183
6.1. A hulladékkezelő programok javasolt elemei  184
6.2. A siker külső feltételei  197

7. MAGYARORSZÁG  201
7.1. Atomenergia és radioaktív hulladék Magyarországon   202
7.2. A folyamatok és döntések elemzése  218
7.3. A hazai közvélemény alakulása  227

Utószó  245
A könyvben szereplő rövidítések jegyzéke   247
A könyvben szereplő táblázatok jegyzéke   251
A könyvben szereplő ábrák jegyzéke   253
Irodalom  255vissza