borító

502.3 T 46
Dobolyi Konstantin - Kézdy Pál (szerk.):
Természetvédelem és kutatás a Szénás-hegycsoporton
Budapest : Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, 2008. 432 p., ill.
ISBN 978-963-88013-0-2
TARTALOM

Füri András: Előszó  7

Első rész - Természetvédelmi kezelés és monitorozás
Kézdy Pál: Természetvédelmi kezelés a Szénás-hegycsoport Európa Diplomás Területen   11
Karlné Menráth Réka: Környezeti nevelés a Szénás-hegycsoport Európa Diplomás Területen   29
Dobolyi Konstantin és Türké Ildikó Judit: A Szénás-hegycsoport tájtörténete  45
Dobolyi Konstantin: A dolomitlen (Linum dolomiticum) monitorozása   61
Türké Ildikó Judit és Kun András: A növényzet regenerálódásának vizsgálata feketefenyvesek szerkezetátalakítása után (2005-2007)   79
Türké Ildikó Judit, Kun András, Botta-Dukát Zoltán és Kézdy Pál: A túltartott nagyvadállomány okozta változások természetes növényközösségekben 2002-2007 között 1  05
Verő György és Szelényi Balázs: A Szénás-hegycsoport nagyvadsűrűsége 2001-2008 között  143

Második rész - Botanikai kutatások eredményei
Dobolyi Konstantin, Kézdy Pál, Kun András és Szabó Fruzsina: A Szénás-hegycsoport edényes flórája  169
Dobolyi Konstantin: Vegetációtanulmányok a Kis-Szénás és az Iváni-hegy (Pilisszentiván) sziklagyepeiben   233
Major Ágnes és Dobolyi Konstantin: A dolomitlen (Linum dolomiticum) genetikai változatossága és populációjának genetikai szerkezete  249

Harmadik rész - Zoológiái kutatások eredményei
Nagy Barnabás: A Szénás-hegycsoport (Nagykovácsi) egyenesszárnyúi (Orthoptera)  283
Merkl Ottó: Adatok a Szénás-hegycsoport bogárfaunájához (Coleoptera)  295
Szabóky Csaba: Adatok a Nagy-Szénás moly lepke-faunájának ismeretéhez (Microlepidoptera)  323
Bálint Zsolt: A Budai-hegység dolomittérségeinek nappalilepke faunája  337
Peregovits László és Ronkay László: A Szénás-hegycsoport és a Csíki-hegyek éjszakai nagy lepke-faunája (Macroheterocera)  357

Kézdy Pál: A Szénás-hegycsoport természetrajzi bibliográfiája  423vissza