borító

502 O 15
Scheiring Gábor - Jávor Benedek (szerk.):
Oikosz és Polisz. Zöld politikai filozófiai szöveggyűjtemény
Budapest : L'Harmattan [etc.], 2009. 630 p., ill.
ISBN 978-963-87081-3-7
TARTALOM

Előszó  7
Bevezetés: Elméletet az ökopolitikának? (Jávor Benedek, Scheiring Gábor)   9

I. Az ökopolitika születése
Juan Martinez-Alier: Irányzatok a környezeti mozgalomban  27
Peter Hay: A tudomány és a tudás zöld kritikái  46
Peter Wehling: Az egyén, a társadalom és a természet dinamikus alakzatai: kritikai elmélet és környezetszociológia  87
Robert J. Brulle: Habermas és a zöld politikai gondolkodás: Két út találkozása   116

II. Az ökopolitika megszelídítése
Murray Bookchin: Egy ökologikus társadalom felé  139
David Harvey: A társadalmi és környezeti változás dialektikája  151
Val Plumwood: Feminizmus és ökofeminizmus  187
Bruce Pilbeam: Természetes szövetséges? A konzervativizmus és a környezetelvűség viszonyának áttekintése  216
Marcel Wissenburg: Liberalizmus  238

III. Az ökopolitika önállósulása
Andrew Vincent: Ökologizmus  257
Robyn Eckersley: Az ökocentrikus gondolkodás magyarázata és védelme   298
James Meadowcroft: Zöld politikai perspektívák a huszonegyedik század hajnalán  331

IV. Az ökopolitika gazdasága
Terry L. Anderson, Donald T. Leal: A szabadpiac ökológiája  355
Bo Gustafsson: A piaci mechanizmus szerepe és korlátai a környezetgazdálkodásban   380
Nicholas Low, Brendan Gleeson: Környezeti igazságosság: A környezeti minőség elosztása  408
Kata Soper: Alternatív hedonizmus  450

V. Az ökopolitika állama
Peter J. Brosius: Mi számít helyi tudásnak?  475
Andrew Dobson: Ökológiai állampolgárság: felforgató hatás?  491
Joaquín Valdivielso: Szociális állampolgárság és környezet  515
Michael Opielka: Ökológiai társadalompolitika: Megfontolások az ökológiai társadalmi reformhoz  534

VI. Az ökopolitika demokráciája
Andrew Dobson: Környezet és képviseleti demokrácia  565
John S. Dryzek: Politikai és ökológiai kommunikáció  581
Andrew Dobson: Stratégiák a zöld változásért  600

A szerkesztőkről  621
A szerzőkről  623
A cikkek eredeti megjelenési helye  629


vissza