borító

502 S 12
Sallai R. Benedek:
Miért rossz a Karcagi kistérség környezetvédelmi programja?...
Túrkeve : Herman Ottó Természetvédő Kör, 2003. 203 p., ill.
ISBN 963-206-154-3
TARTALOM

Tartalomjegyzék  5

A szerkesztő előszava  8

I. ELŐHANG  9
Történet egy környezetvédelmi programról   10
Én, a képviselő  10
Miért Túrkeve ?  14
Miért környezetvédelem ?  15
Mivel is lehetne foglalkozni környezetvédelmi témában  15
A program előkészítése, a döntés  19
Benyomások a programról  19
Szereplők az esettanulmányban  20
A Bizottsági ülés  20
Bizottsági állásfoglalás  27
A testületi ülés  28

II. A PROGRAM BEMUTATÁSA  33
Bevezetés  34
1. A környezetvédelmi program készítésének célja és alapelvei  36
2. Környezeti állapot felmérése  38
3. Kistérségi környezeti swot analízis  85
4. Az elérni kívánt célok  88
5. Környezetvédelmi prioritások  93
6. Környezetvédelmi feladatok  93
7. A program megvalósítás finanszírozási lehetőségei és forrásai  95
8. A környezetvédelmi program megvalósításának eszközei  99
9. A környezetvédelmi program hatálya és végrehajtásának szervezete   101
10. Utószó  103
Táblázatok  104

III. VÉLEMÉNYEK  111
Elöljáróban  112

A Hulladék Munkaszövetség álláspontja a Karcagi kistérség és településeinek környezetvédelmi programjáról  113
Készítette: Privigyei Csaba, Hulladék Munkaszövetség

A szolnoki Keviterv Akva Kft. által, a Karcagi kistérség és számára összeállított környezetvédelmi program kritikai értékelése  126
Készítette: Tóth Tamás, Nimfea Egyesület

Észrevételek a Karcagi kistérség Környezetvédelmi Programjához   138
Készítette: dr. Kalas György, Reflex Egyesület

Zárszó  160
Tapasztalatok  160
Fő hibák  163
Kik hibáztak ?  165
A lokalizáció globalizációja?  165

IV. JAVASLATOK  167
Végszó  168

A környezetvédelmi programról  169
Kötelezettségek  169
Helyi igények és lehetőségek  170
Hazai és nemzetközi elvárások  172

Környezetvédelmi alapelvek  174
A legfontosabb alapelvek a következők:  174
Környezetünk, mint komplex ökológiai rendszer  177

Akcióprogram lépésről lépésre   180
Helyi környezeti akcióprogramok  181
Prioritások megfogalmazása  181
Állapotértékelés ok-okozati összefüggéseik tükrében  182
Érdekcsoportok bevonása és partneri kapcsolatok  184
Mit tartalmazzon az állapotjelentés?  188
Állapotjelentéstől a programig  189
Megoldási alternatívák és erőforrások  190

Programépítés és végrehajtás eszközei  193
Indikátorok, fejlesztésük és alkalmazási területeik  194
Helyi programokat támogató források  197
A források feltárása  198
Integráció az egyes ágazatok között  200

Az NKP alapelvei  201

Köszönetnyilvánítás 203


vissza