borító

622 L 44
Lehmann Antal:
Bányászati felszínek növényzete, talajai és újrahasznosítási lehetőségei a Mecsek térségében
Budapest : MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, 2008. 88 p., ill.
ISBN 978-963-9545-21-2
A természeti környezet legnagyobb és legradikálisabb károsítója az ipar, amelyhez a kitermelő iparág, vagyis a bányászat is tartozik. Jelen munkában a Föld kőzetburkából (a litoszférából) történő anyagkitermelés környezetre gyakorolt hatását igyekszem bemutatni hazánk egy nem nagy kiterjedésű kistájának, a Mecsek hegységnek a példáján. A kötet anyagát közel 40 év kutatómunkájából született publikációimból állítottam össze. Bár a bányászati tevékenység a földfelszínnek csak viszonylag kis részére terjed ki, de az ágazat-felszínátalakító jellege miatt- nagyon sok helyen idéz elő radikális környezeti változásokat, károsodásokat. A könyv első része ezekkel a károsodásokkal és a nyomukban létrejött további hatásokkal foglalkozik. Ehhez kapcsolódóan kerül sor a Mecsek területén található bányászati felszínek morfológiai, klimatikus, hidrológiai, edafikus és biológiai sajátosságainak ismertetésére, átfogó képet nyújtva az egyes felszínek növényzetéről és talajairól. A mű második felében - a bányászati felszínek termőhelyi adottságainak értékelését követően - a bányászat által okozott károk enyhítésének lehetőségeivel, vagyis a terület rekultivációjával megoldható rehabilitációjának módjaival ismertetem meg az olvasót. Ezek között kiemelt hasznosítási lehetőségként ajánlható a fásítás, az erdősítés, valamint a különféle gyógynövényfajták termesztése, aminek a helyi foglalkoztatási lehetőségek bővítése révén kedvező gazdasági hatásai is lehetnek.TARTALOM

Bevezető  7

A bányászat mint ipari és felszínátalakító tevékenység  9

A vizsgált bányászati felszínek általános jellemzése  17
Morfológiai sajátosságok  17
Klimatikus viszonyok  19
Hidrológiai jellemzők  20
Edafikus vonások  22
Biológiai sajátosságok  28

A bányászati felszínek növényzetének és talajainak jellemzése  33
A magmás eredetű kőzetek bányái  33
Homokkőbányák  43
Mészkőbányák  44
Mélyművelésű szénbányák  46
Szénkülfejtések  49
A megfigyelt területek növényzetének értékelése  52

A vizsgált bányászati felszínek termőhelyi adottságai és újrahasznosítási lehetőségei  54
A bányászati felszínek termőhely-jellemzése  54
A magmás eredetű kőzetek bányái  56
Homokkőbányák  68
Mészkőbányák  69
Mélyművelésű szénbányák  71
Szénkülfejtések  72
A bányászati felszínek csoportosítása a termőhelyi mutatók alapján  75

A vizsgált bányászati felszínek hasznosítási lehetőségei  77
A fásítás, erdősítés  77
Egyéb hasznosítási lehetőségek  80

Utószó  86

Irodalom  87


vissza