borító

551.58 K 59
Harnos Zsolt - Csete László (szerk.): Klímaváltozás. Környetet - kockázat - társadalom
Budapest : Szaktudás K., 2008. 379 p.
ISBN 978-963-9763-87-9
TARTALOM

(Harnos Zsolt) Előszó  9

1.   Bartholy Judit - Pongrácz Rita: Regionális éghajlatváltozás elemzése a Kárpát-medence térségére  15
Összefoglaló megállapítások, következtetések, javaslatok 15
1.1. Szinoptikus-klimatológiai vizsgálatok: a Földközi-tenger térségéből induló ciklonok elemzése  17
1.2. Extrém időjárási trendelemzések Magyarország térségére  25
1.3. Regionális éghajlati szcenáriók elemzése a Kárpát-medence térségére   38
Irodalomjegyzék  53

2. Koncsos László: Klímaváltozás, valamint az árvízi és aszálykockázatok   55
Összefoglaló megállapítások, következtetések, javaslatok  55
Bevezetés  56
2.1. Módszertan  59
2.2. Az eredmények  74
Irodalomjegyzék  89

3. Várallyay György - Farkas Csilla: A klímaváltozás várható hatásai Magyarország talajaira  91
Összefoglaló megállapítások, következtetések, javaslatok  91
Bevezetés  91
3.1. Magyarország talajainak klímaérzékenysége  92
3.2. A prognosztizált klímaváltozási szcenáriók hatása a talaj vízforgalmára   96
3.3. Prognosztizált klímaváltozásokhoz igazodó beavatkozási stratégiák rendszerének megalapozása  123
Irodalomjegyzék  128

4. Birkás Márta - Jolánkai Márton: A növénytermesztés és a klímaváltozás összefüggése  131
Összefoglaló megállapítások, következtetések, javaslatok  131
Bevezetés  131
4.1. A kutatás körülményei és módszerei  132
4.2. A talajminőségtől függő klímakár-kockázatok  134
4.3. A talajhasználat és a klímahatások közti kapcsolat  139
4.4. A vízmérleg és a talajállapot összefüggései  141
4.5. A műveléstechnológiai válaszadás és feltételei  143
4.6. A megváltozott művelési technológiák hatásainak agroökológia elemzése   145
4.7. Klímakoncentrációkhoz adaptált talajművelési technológiai javaslatok   146
4.8. A talajminőség-javító, klímaérzékenység-enyhítő talajhasználat feladatai  148
Irodalomjegyzék  150

5. Jolánkai Márton: A klímaváltozás kedvezőtlen hatásait ellensúlyozó megoldások a szántóföldi növénytermelésben  153
Összefoglaló megállapítások, következtetések, javaslatok  153
Bevezetés  153
5.1. A kutatás körülményei és módszerei  154
5.2. A kutatás eredményei  155
5.3. Klímaszcenárió  155
5.4. A termés és a csapadék összefüggései  155
5.5. Vízmérlegvizsgálatok  157
5.6. A termés és a minőség  158
5.7. Cönológiai vizsgálatok  159
5.8. A herbológiai tapasztalatok  161
5.9. Az energianövények lehetséges szerepe  162
Irodalomjegyzék  164

6. Veisz Ottó - Bencze Szilvia: Klímaváltozás hatásai a kalászosok biomassza-produkciójára, termésére és betegségeire  167
Összefoglaló megállapítások, következtetések, javaslatok  167
Bevezetés  169
6.1. Irodalmi áttekintés  170
6.2. Anyag és módszer  177
6.3. Az eredmények  180
6.4. A gazdanövény-kórokozó kapcsolat  189
Irodalomjegyzék  197

7. Czóbel Szilárd - Horváth László - Nagy János-Szirmai Orsolya - Péli Evelin Ramóna -Nagy Zoltán-Pintér - Krisztina-Balogh János - Ürmös Zsolt - Marschall Zoltán - Rabnecz Gyula - Tuba Zoltán: Üvegházhatású gázok variabilitása és éves mérlege, valamint a légköri emelkedő CO2-koncentráció nő vény ökológiai hatásai  201
Összefoglaló megállapítások, következtetések, javaslatok  201
Bevezetés  202
7.1. A C-mérleg  204
7.2. A N- és CH4-mérleg  213
7.3. A légköri emelkedő CO2-koncentráció  216
7.4. A vizsgált ökoszisztémák forrástároló szerepének meghatározása   223
7.5. Adatbázis létrehozása különböző ökoszisztémák C- és N-mérlegének modellezéséhez  225
Irodalomjegyzék  226

8. Hufnagel Levente (szerk.) - Sipkay Csaba - Drégely-Kis Ágota - Farkas Eszter - Türei Dénes - Gergócs Veronika - Petrányi Gergely - Baksa Attila - Gimesi László - Eppich Boglárka - Dede Lilla - Horváth Levente: Klímaváltozás, biodiverzitás és közösségökológiai folyamatok kölcsönhatásai   229
Összefoglaló megállapítások, következtetések, javaslatok  229
Bevezetés  230
8.1. Irodalmi áttekintés  233
8.2. Klímaváltozás-biodiverzitás kölcsönhatás-vizsgálatának módszertani irányai  240
8.3. Klímaváltozás ökológiai következményeinek és hatáserősségének behatárolása biotikus indikátorok segítségével  242
8.4. Historikus változások monitoringja (fénycsapdahálózati adatok alapján)  247
8.5. Klíma-ökoszisztéma rendszer stratégiai modellezése egy elméleti fajegyüttes példáján  249
8.6. Klíma-ökoszisztéma rendszer taktikai modellezése vízi ökoszisztéma példáján  256
Irodalomjegyzék  262

9. Harnos Zsolt: A kockázatkezelés módszertani kutatásainak összefoglaló áttekintése  267

10. Horváth Levente: Földrajzi analógia alkalmazása klímaszcenáriók vizsgálatában  275
Összefoglaló megállapítások, következtetések, javaslatok  275
Bevezetés  275
10.1. Anyag és módszer  278
10.2. Diszkusszió  297
Irodalomjegyzék  300

11. Gaál Márta: A növénytermesztés klimatikus feltételeinek valószínűsíthető változásai  303
Összefoglaló megállapítások, következtetések, javaslatok  303
Bevezetés  303
11.1. Az adatbázisról röviden  304
11.2. A hőmérsékletileg lehetséges vegetációs periódus változása  304
11.3. A kukoricatermesztés klimatikus feltételei  305
11. 4. Az őszi búza klimatikus igényeinek változása  307
Irodalomjegyzék  308

12. Harnos Noémi - Erdélyi Éva: Alkalmazkodási stratégiák őszi búza termelékenységének fenntartásához szimulációs modellek használatával   309
Összefoglaló megállapítások, következtetések, javaslatok  309
Bevezetés  309
12.1. Az anyag és módszer  313
12.2. A eredmények  316
12.3. Az eredmények áttekintése  325
Irodalomjegyzék  327

13. Ladányi Márta: A szántóföldi növénytermelés kockázatelemzésének módszerei és esettanulmánya  329
Összefoglaló megállapítások, következtetések, javaslatok  329
Bevezetés  329
13.1. A kutatás előzményei  331
13.2. Módszertani alapok  332
13.3. Az eredmények  338
13.4. Kitekintés  346
Irodalomjegyzék  347

14. Csete László - Csete Mária: Klímaváltozás és társadalom a szociológiai kutatások fényében (annotáció)  349
Összefoglaló megállapítások, következtetések, javaslatok  349
Bevezetés  350
14.1. Lokális szintű klímaprogramok  350
14.2. Klímaprogramok, klímabarát települések az Egyesült Királyságban   353
14.3. Magyarországi városok, önkormányzatok és a klímaváltozás  355
14.4. A sérülékenység társadalmi tényezői az árvízzel veszélyeztetett Felső-Tiszán  356
14.5. A klímaváltozás hatásainak társadalmi összefüggései a budapestiek körében  359
14.6. A tömegkommunikáció szerepe az éghajlatváltozásra való felkészülésben   360
Irodalomjegyzék  362

A kötet szerzői  363
SUMMARY  365
CONTENT  379vissza