borító

502 M 14
Ligetvári Ferenc (szerk.):
A magyar környezetgazdálkodás története
Gödöllő : Szent István Egyetemi K., 2006. 175 p.
ISBN 963-9483-61-3
TARTALOM

Előszó  5

Urbán László
Gondolatok a környezetgazálkodás-történetről  9

Urbán László
A Kárpát-medence környezeti állapota a honfoglaláskor  17

Urbán László
A magyar társadalom alkalmazkodó együttélése a természettel (XI-XV. század)  29

Urbán László
A XV1-XVII. század folytonos háborúinak környezeti hatásai Magyarországon   49

Urbán László
Természetátalakító tervek a XX. század negyvenes-ötvenes éveinek fordulóján   59

Urbán László
A magyar mezőgazdaság műszaki-technikai fejlődésének környezeti hatásai 1950-1980  65

Ligetvári Ferenc
A "fenntartható fejlődés" napirendre kerülése  81
A környezetvédelem kibontakozása  81
A gazdasági egyensúly helyreállítását célzó törekvések hatásai, következményei   94
Az újabb tulajdoni és használati átrendezések következményei és a környezeti kolonializáció jelei az utóbbi két évtizedben  111
Programok a harmadik évezredre  119

Horváth Imre - Ligetvári Ferenc - Urbán László
Magyar környezetgazdálkodás-történeti bibliográfia  137vissza