borító

620.95 F 68
Fogarassy Csaba:
Energianövények a szántóföldön
Gödöllő : Szent István Egyetemi K., 2001. 144 p., ill.
ISBN 963-9256-47-1
TARTALOM


Előszó  7

1. Bevezetés  8

2. Az energianövények, mint bio-energiahordozók  10
2. l. A téma jelentősége  10
2.2. Hazai és külföldi irányzatok  13
2.2.1. Bioenergia-hordozók és alapanyagaik  23
2.2.2. Etanol  23
2.2.3. Olajok  25
2.2.4. Szilárd bio-tüzelőanyagok  29
2.2.5. Biogáz  31
2.3. (Szocio-) ökonómiai vonatkozások  33
2.3.1. Az energia-előállítás termelési költségei  33
2.3.2. A CO2 emisszió csökkentésének költségtényezője  34
2.3.3. A munkahely teremtés gazdasági értéke  35

3. Szántóföldi energianövények  38
3.1. Területiség a növények termesztésében  38
3.2. Szántóföldi növényeink "energetikai" értékelése  42
3.2.1. Gabonafélék  43
3.2.2. Hüvelyesek  57
3.2.3. Gyökér és gumós növények  66
3.2.4. Olajnövények  86
3.2.5. Rostnövények  98
3.2.6. Fűfélék, egyéb növények  103

4. A szántóföldi energianövény-termesztés értékelése  127
4.1. Az értékelés lehetséges rendszere  127
4.2. A növények területi eloszlása alapján kijelölhető speciális termesztési körzetek  131
4.3. Következtetések, javaslatok  136

5. Felhasznált irodalom  139


vissza