borító

502 P 57
Kovács József (szerk.):
"Híd" - gyakorlati környezeti oktatási hálózat
Összefoglaló tanulmány és oktatási modul ajánlás a hálózati tagok részére
Tata : Zöld Sziget Kör Természetvizsgáló Közhasznú Egyesület, 2008. 128 p., ill.
ISBN 978-963-87962-2-6
TARTALOM


1. Előszó  4
1.1. A "HÍD" projekt  5
1.2. Néhány szó a Zöld Sziget Körről  7

2. Energia és fenntarthatóság  11
2.1. Miért is van szükség energiaforrásokra?  11
2.2. A megújuló energiaforrások  12
2.3. A napenergia  12
2.4. A szélenergia  13
2.5. Vízenergia  14
2.6. Biomassza  15
2.7. A hidrogén  17
2.8. A geotermikus energia  18

3. Modul űrlap: energia  20

4. Környezetjog  23
4.1. Jogi alapfogalmak  23
4.2. A környezetjog megjelenése a jogrendszerben  24

5. Modul űrlap: Környezetjog  29

6. Természetvédelem  32
6.1. A természetvédelem célja, feladatai  32
6.2. Hazai természetvédelem  32
6.3. A nemzetközi egyezmények jelentősége  33
6.4. Védett területek megismerése  36
6.5. Országos jelentőségű védett természeti területek és értékek  38
6.6. Út a természetbe  38
6.7. Tájvédelem  39
6.8. Egyedi tájértékékek  40
6.9. Ökoturizmus  40

7. Modul űrlap: Természetvédelem  42

8. Az állatvédelem alapjai  45
8.1. Hazai állattani értékek  45
8.2. Miért is van szükség állatvédelemre?  45
8.3. Mi ellen védünk?  46
8.4. Az állatvédelmi nevelés szükségessége és feladatai  49
8.5. Fogságban tartott állatok, hobbiállatok  49
8.6. Az állatkertek szerepe  51

9. Modul űrlap: Állatvédelem  53

10. Tudatos fogyasztás  56
10.1. Mi a fenntartható fogyasztás?  56
10.2. A reklám  57
10.3. Fogyasztás  58
10.4. Egészség, táplálkozás, élelmiszerek okozta betegségek megelőzése 59
10.5. Turizmus, utazás  66
10.6. Fair Trade  67

11. Modul űrlap: Tudatos fogyasztás  68

12. Hulladékgazdálkodás  72
12.1. Hulladékok csoportosítása  72
12.2. Hulladékok ártalmatlanítása, kezelése  73
12.3. Hulladékok csökkentése  76
12.4. A hulladékgazdálkodás szükségessége  76
12.5. Szelektív hulladékgyűjtés  77

13. Modul űrlap: Hulladékgazdálkodás  82

14. Vegyi anyagok - perzisztens szerves szennyezők  85
14.2. A POP-ok csoportosítása  86

15. Modul űrlap: Vegyi anyagok- perzisztens szerves szennyezők  90

16. Modultervezet speciális igényű tanulók számára  93

17. Modul űrlapok speciális nevelési igényű tanulók részére  105

18. A híd projekt várt eredményei  125

19. Felhasznált irodalom  127


vissza