borító

556.3 L 18
Kovács József (szerk.):
"Lakossági tájékozató és cselekvési program a karsztvíz-bázisokra épült települések számára"
Tata : Zöld Sziget Kör Természetvizsgáló Közhasznú Egyesület, 2008. 128 p., ill.
ISBN 978-963-87962-2-6
TARTALOM


1. Előszó  5

2. A lakossági tájékoztató projekt  6
2.1. A projekt indokoltsága  6
2.2. Célkitűzéseink  8

3. Néhány szó a Zöld Sziget Körről  10

4. Az érintett földrajzi terület bemutatása  14
4.1. A vízgyűjtő környezeti állapota  14
4.2. A vízgyűjtő tavai  15
4.3. Helyzetértékelés és előjelzés  17
4.4. Vízminőségi állapotértékelés  21

5. A tatai karsztforrások helyzetének elemzése; múlt, jelen, jövő  22
5.1. Bevezetés  22
5.2. Tata földtani helyzete  23
5.3. Hidrogeológiai viszonyok  25
5.4. A jelentősebb források rövid ismertetése  27
5.5. Források kincsei: a barlangok  27
5.6. Veszélyek a jelenlegi állapotban  28
5.7. Jövőbeni veszélyek, lehetőségek  29
5.8. Összefoglalás  30

6. Mit várhatunk a karsztvízszint emelkedésétől?  35
6.1. A karsztvízkutatás története röviden  36
6.2. Vízföldtani ismeretek a Tatáról  37
6.3. Az egykori források rövid bemutatása  40
6.4. A források eltűnésének okai  43
6.5. A karsztvízszint-emelkedés  47
6.6. Milyen környezetvédelmi problémákkal számolhatunk a visszatérő karsztvizek kapcsán?  50
6.7. Milyen hasznosítási problémákat vet fel a visszatérő karsztvizek kérdése?  55
6.8. Összegzés  57

7. A jogi vonatkozásokról  59
7.1. Együttműködés a társadalom szereplőivel  59
7.2. Magyarország helyzete a VKI adaptációja tükrében  60
7.3. A vízgyűjtő-gazdálkodás szabályai  63
7.4. A vízgyűjtő-gazdálkodási terv tartalma  64
7.5. Az EU Víz Keretirányelv megvalósulása  67
7.6. Érvényesülés az Áltál-érre  67

8. Nem állami szereplők a VKI végrehajtásában  69
8.1. A civil szervezetek szerepe a környezetvédelemben  69
8.2. A vízgazdálkodási társulatok  70
8.3. Vízitársulatok és a környezetvédelem  72
8.4. Együttműködő partnerek bemutatása  73

9. GIS - rendszerek használata a mindennapi életben  81
9.1. A GIS mint fogalom  81
9.2. A rendszer rövid története  83
9.3. A felhasználás lehetőségei  85
9.4. GIS készítésének általános sémája  86
9.5. A rendszer "programozása"  89
9.6. Lekérdezések  90
9.7. Ellenőrzés, visszacsatolás, frissítés  91
9.8. Egyesületünk GIS rendszere  92
9.9. Összegzés  92
9.10. Javaslat a GIS alapú (bio)monitoring rendszer kialakítására  92

10. Nyilvánosság és kommunikáció  95
10.1. A hatékony kommunikációról  95
10.2. A kapcsolatszervezés (PR)  96
10.3. A kommunikáció blokkolása  97
10.4. A civil szervezetek szerepe a környezetvédelemben  98
10.5. A környezeti nevelés szerepe, HÍD  100
10.6. Javaslatok  103
10.7. Tantervi táblázat: Karsztvíz modul  109

11. Módszerek, lehetőségek, következmények  113
11.1. A "probléma" és a fejlesztési igény bemutatása  113
11.2. A tájékoztatás illeszkedése a rendezési programokhoz  113
11.3. Érintett célcsoportok  116

12. Együttműködési koncepció  118
12.1. Civil-önkormányzatiegyüttműködés  118

13. Mellékletek  121


vissza