borító

556.3 L 18
Kovács József (szerk.):
"Lakossági cselekvési terv a karsztvíz-bázisokra épült települések számára
a vizek fenntartható használatára a VKI - jó vízminőség tükrében"
Tata : Zöld Sziget Kör Természetvizsgáló Közhasznú Egyesület, 2008. 130 p., ill.
ISBN 978-963-87962-1-9
TARTALOM

1. Előszó  5

2. A KARSZT projekt  6
2.1. A projekt indokoltsága  6
2.2. Célkitűzéseink  7

3. Néhány szó a Zöld Sziget Körről  9

4. Az érintett földrajzi terület bemutatása  13
4. l. A vízgyűjtő környezeti állapota  13
4.2. A vízgyűjtő tavai  14
4.3. A vízgyűjtő gazdasági környezete  16
4.4. Helyzetértékelés és előjelzés  17
4.5. Vízminőségi állapotértékelés  20

5. A tatai karsztforrások helyzetének elemzése; múlt, jelen jövő  22
5.1. Bevezetés  22
5.2. Tata földtani helyzete  23
5.3. Hidrogeológiai viszonyok  25
5.4. Ajelentősebb források rövid ismertetése  26
5.5. Források kincsei: a barlangok  26
5.6. Veszélyek a jelenlegi állapotban  28
5.7. Jövőbeni veszélyek, lehetőségek  28
5.8. Összefoglalás  30

6. Mit várhatunk a karsztvízszint emelkedésétől?  35
6. l. A karsztvízkutatás története röviden  36
6.2. Vízföldtani ismeretek a Tatáról  36
6.3. Az egykori források rövid bemutatása  39
6.4. A források eltűnésének okai  42
6.5. A karsztvízszint-emelkedés  46
6.6. Milyen környezetvédelmi problémákkal számolhatunk a visszatérő karsztvizek kapcsán?  48
6.7. Milyen hasznosítási problémákat vet fel a visszatérő karsztvizek kérdése?  53
6.8. Összegzés  55

7. A jogi vonatkozásokról  57
7. l. Az Európai Unió környezeti politikája, jogi eszközei  57
7.2. Magyarország helyzete a VKI adaptációja tükrében  60
7.3. A magyar jogi szabályozás közelítése a VKI elvárásaihoz  64
7.4. A vízgyűjtő-gazdálkodás szabályai  64
7.5. A vízgyűjtő-gazdálkodási terv tartalma  65
7.6. Az EU Víz Keretirányelv megvalósulása  70
7.7. Érvényesülés az Által-érre  71

8. Nem állami szereplők a VKI végrehajtásában  72
8. l. A civil szervezetek szerepe a környezetvédelemben  72
8.2. A vízgazdálkodási társulatok  74
8.3. Vízitársulatok és a környezetvédelem  76
8.4. Együttműködő partnerek bemutatása  78

9. GIS - rendszerek használata a mindennapi életben  85
9.1. Bevezető  85
9.2. A GIS mint fogalom  85
9.3. A rendszer rövid története  87
9.4. A felhasználás lehetőségei  89
9.5. GIS készítésének általános sémája  90
9.6. A rendszer "programozása"  93
9.7. Lekérdezések  94
9.8. Ellenőrzés, visszacsatolás, frissítés  95
9.9. Egyesületünk GIS rendszere  96
9.10. Összegzés  96
9.11. Javaslat a GIS alapú (bio)monitoring rendszer kialakítására  96

10. Nyilvánosság és kommunikáció  99
10.1. A hatékony kommunikációról  99
10.2. A kapcsolatszervezés (PR)  100
10.3. Problémák megfogalmazása  101
10.4. A civil szervezetek szerepe a környezetvédelemben  102
10.5. Javaslatok  105

11. Módszerek, lehetőségek, következmények  112
11. l. A "probléma" és a fejlesztési igény bemutatása  112
11.2. A tájékoztatás illeszkedése a rendezési programokhoz  112
11.3. A stratégiai célok  113
11.4. Érintett célcsoportok  116

12. Együttműködési koncepció  118
12.1. Civil-önkormányzati együttműködés  118

13. Mellékletek  121

14. Felhasznált irodalom  126vissza