borító

636 Ö 17
Radics László - Seregi János (szerk.):
Ökológiai szemléletű állatitermék-előállítás
Budapest : Szaktudás K., 2005. 495 p., ill.
ISBN 963-9553-32-8
TARTALOM


1. Előszó 15

2. Fajok és fajták, sajátosságaik, tartásuk, tenyésztésük, gondozásuk, szaporításuk  17
2.1. Alapelvek  17
2.2. A szarvasmarha  17
2.2.1. Tejtermelő fajták (kettős vagy vegyes hasznosítású fajták)  17
2.2.2. Húshasznú szarvasmarha fajták  21
2.2.3. A szarvasmarha takarmányozása  32
2.2.4. Szarvasmarhatartás-technológia  39
2.3. A juh  42
2.3.1. A jelentősebb, az öko állattenyésztésben felhasználható, hazánkban előforduló fajták  42
2.3.2. Tartási és tenyésztési módok  46
2.3.3. Takarmányozás  47
2.3.4. A termék-előállítás lehetőségei  49
2.4. A kecske  51
2.4.1. Kecske származása.  51
2.4.2. A hazai ökológiai tartásban szerepet játszó fajták  51
2.4.3. A kecske takarmányozása  53
2.5. A bivaly  57
2.5.1. Tartás - tenyésztés  57
2.5.2. Takarmányozás  58
2.5.3. Küllem, tulajdonságok, testméretek  58
2.5.4. Termékek  58
2.5.5. Állategészségügy  60
2.6. A ló  61
2.6.1. Jelentősebb hazai lófajtáink  61
2.6.2. A ló szaporítása, felnevelése  63
2.6.3. A lovak elhelyezése, gondozása  64
2.6.4. A lovak takarmányozása  67
2.6.5. A lótenyésztés termékei  69
2.6.6. A lótenyésztés (tartás) jövője  70
2.7. A sertés  71
2.7.1. Sertésfajták  72
2.7.2. Tenyésztési eljárások az ökológiai sertéstenyésztésben  73
2.7.3. Ökológiai sertéstartás, tenyésztés, gondozás  74
2.7.4. Az ökológiai szemlélettel tartott sertés termelése, szaporítása 75
2.7.5. A sertés takarmányozása  76
2.7.6. A sertés legeltetése  78
2.8. A baromfiak  78
2.8.1. Baromfifajok és -fajták  79
2.8.2. A baromfiak szaporítása  85
2.8.3. A baromfiak tartása  87
2.8.4. A pulyka szabad tartása  90
2.8.5. Gyöngytyúktartás  92
2.8.6. Lúdtartás  93
2.8.7. Kacsatartás  95
2.9. Az ökológiai méhészet  95
2.9.1. Alapelvek  95
2.9.2. Magyarországon honos méhfaj az Apis mellifera carnica  96
2.9.3. A méhcsalád összetétele  97
2.9.4. A méhcsalád élete  97
2.9.5. Méhlegelők Magyarországon  98
2.9.6. A méhészet elhelyezése  103
2.9.7. Méhészeti szempontból jelentős termesztett mezőgazdasági és kertészeti növények  104
2.9.8. Méhes megporzást igénylő szántóföldi és kertészeti kultúrák 106
2.9.9. Méhlegelő céljából vetettje mézelő fajokból álló keverék  107
2.9.10. A Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program szerepe az ökológiai rendszerű méhészetek kialakításában  108
2.9.11. Méhegészségügy  108
2.9.12. Méhészeti termékek  111
2.9.13. A méhészet magyarországi helyzete  117
2.10. Ökológiai szemléletű haltermék előállítás  118
2.10.1. Bevezetés  118
2.10.2. Az ökológiai állattartásban szereplő halfajok  123
2.10.3. Ökológiai jellegű, de nemcsak őshonos fajokkal megvalósított haltenyésztés  124
2.10.4. Takarmányozás  125
2.10.5. Az ökológiai haltenyésztés egyéb technológiai elemei  126
2.10.6. Az ökológiai alapú haltenyésztés állategészségügye  127
2.10.7. Az ökológiai haltenyésztésnek és feltételrendszerének ellenőrzése 128
2.10.8. Az ökológiai alapú haltenyésztés marketingje  129
2.10.9. Az ökológiai alapú haltenyésztés ökonómiája  129
2.11. A vadon élő állatfajok szerepe az ökológiai alapú állattenyésztésben 130
2.11.1. Zárttéri vadtenyésztés alapelvei  130
2.11.2. A vaddisznó tenyésztése  138
2.12. A házinyúl  139
2.12.1. Fajták  140
2.12.2. Tartási körülmények  141
2.12.3. Takarmányozás  143
2.12.4. Termék-előállítás  144
2.12.5. Állategészségügy  144
2.13. Ellenőrző kérdések  145

3. Az ökológiai szemléletű termék-előállítás termelési feltételei 147
3.1. Épületek  147
3.1.1. Építőnyagok  147
3.1.2. Épületszerkezetek  149
3.1.3. Állattartó épületek elhelyezése, kialakítása, méretezése  153
3.1.4. A szarvasmarhatartás épületei és kifutói  157
3.1.5. A juh- és kecsketartás épületei és kifutói  161
3.1.6. A sertéstartás épületei  163
3.1.7. A lótartás épületei és kifutói  164
3.1.8. A baromfitartás épületei és kifutói  165
3.1.9. A házinyúltartás épületei és kifutói  170
3.1.10 Kiegészítő (járulékos) épületrészek, építmények  172
3.2. Gépek és eszközök  175
3.2.1. A legeltetés gépei és eszközei.  175
3.2.2 A takarmánynövények betakarításának gépei  177
3.2.3. Takarmánytároló és -tartósító berendezések  179
3.2.4. Az ökológiai takarmányozás gépei és eszközei  180
3.2.5. A trágyaeltávolítás gépei  183
3.2.6. A fejes gépei és a tejhűtés  184
3.3. Állatvédelem az ökológiai alapú állattenyésztésben  189
3.3.1. Bevezetés  189
3.3.2. Állattartás  191
3.3.3. Az állatszállítás  195
3.3.4. A vágóállat tartása és kímélete  195
3.4. Etológia  196
3.4.1. A domesztikáció hatása az állati viselkedésre  196
3.4.2. Érzékelés, tanulás  198
3.4.3. Területtel kapcsolatos és komfortviselkedés  199
3.4.4. A háziállatok szociális viselkedése  200
3.4.5. Az állatok táplálkozási viselkedése  203
3.4.6. A szaporodási viselkedés  204
3.4.7. Növendékállatok viselkedése  209
3.4.8. Abnormális viselkedésformák  211
3.4.9. Ember-állat kapcsolat  214
3.5. Ellenőrző kérdések  215

4. Takarmányozás  217
4.1. Alapelvek  217
4.2. Zöldtakarmányok  218
4.2.1. Egyszikű szántóföldi zöldtakarmányok  218
4.2.2. Pillangós szántóföldi zöldtakarmányok  220
4.2.3. Egyéb leveles szántóföldi takarmánynövények  221
4.2.4. Zöldtakarmány-keverékek  222
4.3. Gyökér-, gumós és egyéb lédús takarmányok  223
4.4. Szénák, szénalisztek  225
4.5. Silózott takarmányok  226
4.6. Magvak, szemestakarmányok  226
4.6.1. Gabonamagvak  227
4.6.2. Hüvelyes magvak  229
4.6.3. Olajos magvak 231
4.7. Melléktermékek  232
4.7.1. Cséplési melléktermékek  232
4.7.2. Élelmiszer-ipari melléktermékek  234
4.8. Nem hagyományos takarmányok  242
4.8.1. Erdei fák termése  242
4.8.2. Növényi csirák  243
4.8.3. Fűszerek és gyógynövények  243
4.8.4. A gombatermesztés hulladékai 243
4. 9. Ásványi eredetű takarmánykiegészítő anyagok  243
4.10. Aminosavak  244
4.11. Takarmánykiegészítők  244
4.12. A víz  246
4.13. Takarmányok eltartása, tárolása  248
4.14. Ellenőrző kérdések  249

5. Az ökológiai alapú legeltetés és tartási módok, gyepgazdálkodás 251
5.1. Alapelvek  251
5.2. A gyep növényzete  252
5.2.1. Az ősgyepek szerepe az öko-gyepgazdálkodásban  254
5.2.2. A telepített gyepek szerepe az öko-gyepgazdálkodásban  255
5.3. A gazdasági állatok gyepigénye és az ökogyepek  255
5.4. Az ökogyep termesztése  257
5.4.1. A gyep telepítése és felülvetése  257
5.4.2. A telepítés agrotechnikája  259
5.4.3. Gyomszabályozás az ökológiai gyepeken  261
5.4.4. A gyep tápanyagellátásának ökológiai lehetőségei  263
5.5. A gyep termésképzése  265
5.5.1. A gyepalkotók hatása a termésképzésre  266
5.5.2. A legelő állatigénye és a gyep termésmegoszlás kapcsolata  266
5.6. Legelőhasználat, legeltetési módok  268
5.6.1. Terelgető, pásztoroló legeltetési formák  268
5.6.2. Adagoló legeltetési formák  270
5.7. Gazdasági állatok legeltetése  271
5.7.1. Szarvasmarha-legeltetés  271
5.7.2. Juhok legeltetése  276
5.7.3. Kecskelegeltetés  279
5.7.4. Sertéslegeltetés  281
5.7.5. Lólegeltetés  286
5.8. Gyepszénakészítés  287
5.8.1. A lazaszéna-készítés  289
5.8.2. Bálázott- vagy tömörítettszéna-készítés  289
5.8.3. A szénakészítés veszteségei  290
5.9. Tartósított gyeptakarmány-készítés silózással  291
5.10. Ellenőrző kérdések  292

6. Az ökológiai alapú állattenyésztés, állattartás állategészség, ügye  295
6.1. Alapelvek  295
6.1.1. Alternatív gyógymódok  297
6.2. Állathigiéniai követelmények  304
6.2.1. Környezeti tényezők és azok hatása az állati szervezetre  304
6.2.2. Járványvédelem  315
6.3. Az alapanyag-előállítás állategészségügye  322
6.3.1. A fontosabb fertőző állatbetegségek, a megelőzés és a védekezés 322
6.3.2. A nem fertőző eredetű állatbetegségek és a kezelésük lehetőségei 324
6.4. Ellenőrző kérdések  326

7. Az ökológiai állattartás és állatitermék-előállítás ellenőrzése, tanúsítása  329
7.1. Alapelvek  329
7.2. A magyar ökológiai gazdálkodás ellenőrzésének rövid története 330
7.3. Az ökológiai gazdálkodás ellenőrzésének története  331
7.3.1. A magyar ökológiai gazdálkodás szabályozása  332
7.4. Bejelentkezés az ökológiai gazdálkodás rendszerébe  333
7.5. Az átállás az ökológiai állattartásra  335
7.5.1. A takarmánytermő területek átállítása  335
7.5.2. Egyidejű átállás  336
7.5.3. Az állatok átállítása  336
7.6. Az állatok származása  337
7.7. A takarmányozás előírásainak értékelése a Magyarországi gyakorlatban 339
7.8. Az ökológiai állattartás állat-egészségügyi előírásai és értelmezésük az ellenőrzési rendszerben  341
7.9. Különbségek a szokványos és az ökológiai állattartás gyakorlatában, az állatok szállítása és jelölése  343
7.10. Az állatok épületekben és azon kívüli tartásának előírásai és azok érvényesülése az ökológiai gazdaságban  345
7.10.1. Az emlősök tartásának előírásai  347
7.10.2. A baromfi tartásának előírásai  349
7. 11. Az ökológiai gazdálkodáshoz kapcsolódó különleges adminisztratív intézkedések  350
7. 12. Az állatitermék-feldolgozás ellenőrzésének gyakorlata  351
7. 12.1. A feldolgozó üzemekkel szembeni követelmények  351
7. 12.2. Az állati eredetű élelmiszerekre vonatkozó előírások  351
7. 13. Az ellenőrzés és tanúsítás menete  352
7.14. Ellenőrző kérdések  355

8. Az ökológiai alapú állati termékek, előállításuk, forgalmazásuk 357
8.1. Alapelvek  357
8.1.1. Élelmiszer-biztonság  357
8.1.2. Tápérték  358
8.1.3. Érzékszervi és funkcionális tulajdonságok  358
8.1.4. Etikai követelmények  360
8.1.5. Feldolgozás  361
8.1.6. A gyártmányfejlesztés lehetőségei  362
8.1.7. Forgalmazás  364
8.1.8. Mezőgazdasági termékek jelölése  364
8.1.9. Több összetevőből álló, ill. feldolgozott termékjelölése  365
8.1.10. A hústermékek előállításának technológiai alapjai  365
8.1.11. A hús  365
8.1.12. Hőkezelt termékek  366
8.1.13. Füstölés  367
8.1.14. Szárazáruk  368
8.2. Az alapanyagok minősítése, minőségi feltételek  369
8.2.1. Alapelvek  369
8.2.2. Eredetvédelem  370
8.3. A tej  373
8.3.1. Alapelvek  373
8.3.2. A sajtok  374
8.3.3. A túró  374
8.3.4. A vaj  375
8.4. A hús és hústermékek  376
8.4.1. Marhahús  376
8.4.2. Juhhús  380
8.4.3. Kecskehús  382
8.4.4. Bivalyhús  383
8.4.5. Lóhús  383
8.4.6. Sertéshús  384
8.4.7. Baromfihús  387
8.5. A tej és a tejtermékek  389
8.5.1. Szarvasmarha  389
8.5.2. Juh  389
8.5.3. A kecsketej  389
8.6. Egyéb termékek  391
8.6.1. Tojás  391
8.6.2. Bőrök, prémek, gyapjú, szőr, trófeák  395
8.7. Ellenőrző kérdések  397

9. Az ökológiai alapú állattenyésztés marketingje  399
9.1. A fogyasztói magatartás változásai  399
9.2. Marketing alapfogalmak  401
9.2.1. A marketing definíciója  401
9.2.2. Marketingstratégia  401
9.2.3. A marketingkoncepció kifejlődése  402
9.2.4. Marketingcélok - marketingterv  402
9.2.5. Megkülönböztető versenyelőny  404
9.3. A termelési és piacrajutási költségek csökkentése  405
9.3.1. Tőkekoncentráció  405
9.3.2. Stratégiai partnerség  406
9.3.3. Koordináció, integráció  407
9.4. Magas piaci értéket képviselő termékek előállítása  407
9.4.1. A feldolgozottsági szint növelése  408
9.4.2. Minőségjavítás, minőségbiztosítás  408
9.5. Hatékony marketingeszközök az élelmiszerértékesítésben  409
9.5.1. Márka  409
9.5.2. Kereskedelmi márka  410
9.5.3. Cégnév vagy márkanév?  411
9.5.4. Védjegy  412
9.6. Direkt értékesítés falusi portákon  414
9.7. Ökoturizmus  415
9.8. Ellenőrző kérdések  415

10. Az ökológiai alapú állattenyésztés ökonómiája  417
10.1. Alapelvek  417
10.1.1. Motiváció, érdekeltség, ösztönzés  419
10.2. Közgazdasági sajátosságok  421
10.2.1. Hozam-ár-költség visszonyok  421
10.2.2. Erőforrások (munkaerő, föld, tőke)  424
10.2.3. Beruházás mutatói  428
10. 3. Az ökológiai alapú állattenyésztő gazdaság üzleti terve, a döntés előkészítése  429
10.3.1. Az üzleti terv szerkezete  430
10.4. Ökológiai állattartó modellüzemek  434
10.4.1. Szarvasmarhatartó (-tenyésztő) gazdaság, húshasznú állattartás 434
10.4.2. Szarvasmarhatartó ökogazdaság, tejtermelő tehenészet  436
10.4.3. Juhtartó ökogazdaság  439
10.4.4. Sertéstartó ökogazdaság  440
10.4.5. Ökológiai tojástermelés  443
10.4.6. Ökológiai húscsirkehizlalás  445
10.5. Ellenőrző kérdések  447

11. Függelék  449
11.1. Ökológia tartásra alkalmas, egyéb fajok és fajták  449
11.1.1. Galamb  449
11.1.2. Strucc  452
11.1.3. Emu  456
11.2. Ökogasztronómia  458
11.2.1. Alapelvek, az ökológiai alapú állati termékek humán-egészségügyi hatásai  458
11.2.2. Táplálkozási és élvezeti értéket befolyásoló tényezők  459
11.2.3. Ellenőrző kérdések  461

12. Mellékletek  463

13. Irodalom  473

14. Contents  487


vissza