borító

502 T 24
Tamás János:
Környezetinformatika az agrár-környezetvédelemben
Budapest : Szaktudás K., 2005. 166 p., ill.
ISBN 963-9553-36-0
TARTALOM

BEVEZETÉS  9

AZ AGRÁRKÖRNYEZETVÉDELEM TÉRINFORMATIKAI KÖVETELMÉNYEI  11
Informatika és a környezet kapcsolata, modellezés  12

A KÖRNYEZETI RENDSZEREK SZEREPE A KÖRNYEZETINFORMATIKA KIALAKÍTÁSÁBAN, RENDEZŐELVEK  16
1. Az indikátorok célja  16
2. Az indikátorokkal szemben támasztott követelmények  17
3. A környezet mint rendszer, környezeti modellek  18
4. Erőforrások  19
5. Indikátorkészletek  19
6. A magyar környezeti politika és az indikátorfejlesztések eredményei 20

ALKALMAZOTT KÖRNYEZET-INFORMATIKA - TÉRINFORMATIKA  22
A környezet-informatika-térinformatika rendszer sajátosságai  23

KÖRNYEZETI ADATBÁZISOK  25
Az adatforrások szükségessége a térinformatikai alapú környezeti vizsgálatokhoz 24
Adatáramlási folyamatok a környezetinformatikában  26

ADATBÁZISKEZELÉS A KÖRNYEZETINFORMATIKÁBAN  28
Adatbázis modellek  29
Adatbázisok logikai tervezése  30
Adatintegráció  32
A szabványosítás jelentősége az adatformátumok kezelésében  34
A magyar digitális alaptérkép szabvány (DAT)  35

NYÍLT RENDSZEREK ÉS OBJEKTUM-ORIENTÁCIÓ A KÖRNYEZET-INFORMATIKÁBAN 36
Nyitott környezetinformatikai rendszerek  39
A környezetinformatika technológiai fejlesztési lehetőségei  41
A nyitott térinformatikai rendszer architekturális kialakítása  41
Térinformatikai adatszerkezetek  44
Térbeli modellek  45
Informatikai térbeli műveletek  47

A CÉGINFORMÁCIÓ SZEREPE A TEREPEN VÉGZETT MÉRNÖKI MUNKÁBAN, A GPS RENDSZER  52
Alkalmazott terepi informatika  54
A SAPOS/EUPOS rendszer  54
A navigáció közeljövője: Galileo rendszer  55

TÉRINFORMATIKAI ALKALMAZÁSOK, TÉRINFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA  57
Az erőforrás nyilvántartás és gazdálkodás  58

SZEMPONTOK AZ AGRÁRKÖRNYEZET TÉRINFORMATIKAI ADATÁLLOMÁNYAINAK ELEMZÉSÉHEZ 62

A TERMÉSZETI ERŐFORRÁS JELLEGŰ ADATFORRÁSOK RÉSZLETES VIZSGÁLATA 65
A termőföldekkel, területhasználattal kapcsolatos adatállományok  65
Kreybig féle 1:25000 talajtérképek  66
100 pontos talajértékelési rendszer térképi anyagai  66
Az üzemi M l: 10000 talajgenetikai térképek  67
CORINE Land Cover Területhasználati adatállomány  68
Földtani adatok  71
Terület alapú agrártámogatások informatikai rendszerei  71
A Magyarországi Ültetvénystatisztikai Rendszer (ÜST)  76
A vízkészletekkel kapcsolatos adatállományok vizsgálata  78
A DTA-200 műszaki adatai  78
l:100000-es Országos térképészeti adatbázis -OTAB  78
A DTA-50 geodéziai és szelvényezési rendszere  78
Vízrajzi adattárak  80
Belvíztérképezés térinformatikai módszerekkel  81
A szivárgási tényező térképezése  81
A maximális vízkapacitás térképezése  82
A talajvízmélység térképezése  82
A földhasználat térképezése  82
Belvíz-veszélyeztetettségi térképezés 84
A szennyvízcsatornázás, szennyvíztisztítás, a szennyvíziszap kezelése és elhelyezése környezetinformatikai szemszögből  84
Felszín alatti ivóvízkészletek sérülékenységének elemzése  86
A Bihari-sík nagyfelbontású vízgyűjtő alapú geoadatbázisa  91
Agrár-környezetvédelmi alrendszer  94
Ökológiai adattárak  97
GEMS  97
NATURA 2000  98
A Natura-GIS projekt  98
Magyarország fafajai  102

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI TÉRINFORMATIKAI RENDSZER 103
Környezeti Információs Rendszer 103
Tájjal kapcsolatos adattárak  107
Magyarország kistájainak katasztere  107
Európai Táj Egyezmény  108
Háromdimenziós adattárak  109
Fotótérképek  110
Műholdas felvételek  111
SPOT műholdak  111
IRS műholdak  112
Multi- és hiperspektrális felvételek alkalmazása  114

GLOBÁLIS RENDSZEREK - ONLINE KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK, INTERNET 118
Az on-line adatbázisok koncepcionális felépítése  118

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK A WEBEN  120
Online környezeti adatbázisok információtechnológiai háttere  121
ArcIMS  122

VÁLLALATI KÖRNYEZETINFORMÁCIÓS RENDSZEREK  124

ÁLLAMI KÖZÉRDEKŰ KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓS RENDSZEREK  128

ORSZÁGOK KÖZÖTTI KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓS RENDSZEREK  131
Európai rendszerek  132
Az Európai Szennyezőanyag Regiszter (EPER)  133

KOMPLEX KÖRNYEZETINFORMATIKAI ADATBÁZISOK FELHASZNÁLÁSI LEHETŐSÉGEI - KÖRNYEZETI HATÁSVIZSGÁLATOK  134
A környezeti hatásvizsgálatokban leggyakrabban alkalmazott módszerek 138
A környezeti hatásvizsgálat informatikai gyakorlata  138
A hatásterület és érzékeny részeinek lehatárolása  139

HASZNOS HONLAPOK LISTÁJA  145

KÖRNYEZETINFORMATIKAI KISLEXIKON  153

SZAKIRODALOM  162


vissza