borító

502[33] J 88
Juhász Csaba - Koczor Tamás:
Környezetirányítási kézikönyv az agrárium
környezetirányítási vezetői és környezetvédelmi megbízottjai számára Budapest : Szaktudás K., 2008. 188 p., ill.
ISBN 963-9422-27-4
TARTALOM


I. Környezetközpontú irányítási rendszerek  7
1. A fenntartható fejlődés  9
2. A környezettudatos vállalatirányítás 9
3. A környezeti menedzsment  9
4. A vállalati környezeti menedzsment eszközei  10
4.1. A környezetközpontú irányítási rendszer (KIR)  11
4.1.1. A KIR bevezetésének vállalati előnyei  13
4.1.2. A bevezetett KIR közösségi haszna  13
4.1.3. A környezetközpontú irányítási rendszerek szabványosítása, nemzetközi szabványosítási törekvések  15
4.1.4. EMAS: Az Európai Unió ökoirányitási rendszere  19
4.1.4.1. Az EMAS 1836/93. sz. direktívája részleteiben  20
4.1.5. Az ISO 14001 szabvány  34
4.1.6. Azonosságok és különbségek az ISO 14001 szabványban és az EMAS rendeletben  35
4.1.7. Az ISO 14001-es szabvány bemutatása  37
4.1.7.1. Az ISO 14001-es szabvány részleteiben  38
4.1.8. Az ISO 14000-es szabványsorozat ismertetése  64
4.1.9. Az ISO 14000 szabványcsalád Magyarországon megjelent tagjai 70
4.2. Indikátorok  70
4.3. Tisztább termelés  71
4.4. Életciklus elemzés  72
4.5. Ökomérleg  72
4.6. Környezeti hatásvizsgálat  72
4.6.1. Környezeti hatásvizsgálat, hatásregiszter  73
4.6.1.1. Alapfogalmak  73
4.6.1.2. Alapok  73
4.6.1.3. A hatásregiszter összeállítása  74
4.6.1.4. Környezeti tényezők és hatások kapcsolata a KIR-rel  75
4.6.1.5. A környezeti hatások  77
4.6.1.6. A Környezeti hatások megközelítése  79
4.6.1.7. A felmérést segítő dokumentumok  84
4.7. Kockázatelemzés a környezetvédelemben  90
4.8. Ökocimke  90
4.9. Környezetkontrolling  90
5. Információk az Internetről  90

II. Környezeti audit  93
1. Audit fogalma, típusai  95
1.1. Fogalmak  95
1.2. Audit típusok  96
2. Az auditorral szemben támasztott jogi és egyéb követelmények  99
2.1. Az auditorral szemben támasztott követelmények  99
2.2. jogi és egyéb követelmények  104
3. Az audit  110
3.1. Az auditálás folyamata  111
3.1.1. Az audit kritériumainak meghatározása  111
3.1.2. Az audit kezdeményezése  112
3.1.3. Az audit előkészítése  112
3.1.4. Az audit végrehajtása  115
3.1.5. Az auditjelentés összeállítása  126
3.1.6 A javító intézkedések felügyelete helyesbítő, megelőző tevékenység 127
4. Az auditálás hazai és nemzetközi gyakorlata  128

III. Esetanulmány egy takarmánykeverő cég példája alapján  131
1. Tevékenységek és technológiák  133
1.1. A Társaság bemutatása  133
1.2. A tevékenységek és technológiák  134
2. Környezeti hatások  146
2.1. A Társaság víz- szennyvízkezelési tevékenységének környezeti hatásai 146
2.2. A Társaság levegőtisztaság-védelmi tevékenységének környezeti hatásai  149
2.3. A Társaság hulladék-, veszélyes hulladékkezelési tevékenységének környezeti hatásai  152
2.4. A Társaság felszín alatti víz- és talajvédelemi tevékenységének környezeti hatásai  153
2.5. A Társaság tevékenységének indirekt környezeti hatásai  155
2.6. Környezeti hatások, környezetvédelmi problémák összesítése  155

IV. Az esettanulmányban ismertetett takarmánykeverő cég KIR kézikönyve 161

V. Felhasznált irodalom  186vissza