borító

620.95 L 91
Lukács Gergely Sándor:
Zöldenergia és vidékfejlesztés
Budapest : Szaktudás K., 2008. 221 p., ill.
ISBN 978-963-9736-69-9
TARTALOM


BEVEZETÉS  9

1. MEGÚJULÓ ÉS ZÖLDENERGIA HELYZET ÉS SZABÁLYOZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON  11
1.1. Az Európai Unió és Magyarország energetikai helyzete  11
1.2. Új Magyarország Vidékfejlesztési Program  14
1.3. Európai Unió-rendeletek, irányelvek vizsgálata  15
1.3.1. A megújuló alapon termelt villamos energia támogatása  16
1.3.2. Európai Unió 27 tagállami gyakorlat a megújuló alapú villamosenergia támogatásban  17
1.4. Magyar megújuló energetikai támogatási rendszer  19
1.4.1. A megújuló energiafelhasználás ösztönzésének állami eszközei Magyarországon  19
1.4.2. Villamos energia törvény és a zöldenergia  20
1.5. Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT)  23
1.5.1. Környezet és Energia Operatív Program (KEOP)  23
1.5.2. Megújuló energiaforrásokból származó hő- és/vagy villamosenergia-előállítás támogatása  24
1.5.3. Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP)  24
1.6. Az egyszerűsített területalapú támogatás Magyarországon  25
1.7. Az új támogatási rendszer (SPS)  25
1.8. Zöldenergia termelés, hasznosítás jogi és közgazdasági helyzete az Európai Unióban és Magyarországon  26
1.8.1. Az Európai Unió és Magyarország megújuló-energetikai vállalásai 26
1.8.2. Megújuló és zöldenergia szabályozás Magyarországon  27
1.8.2.1. Energianövények támogatása Magyarországon  28
1.8.2.2. Égetéses hasznosítású zöldenergia hordozók szabályozása Magyarországon 28
1.8.2.3. Bioüzemanyagok szabályozási környezete Magyarországon  29
1.8.2.4. Biogáz szabályozási környezete Magyarországon  30
1.9. Az Európai Unió megújuló energia és éghajlatváltozás csomagja  30
1.9.1. Integrált energia/éghajlat-változási javaslat  31
1.9.2. A célkitűzések kiszámítása  31
1.9.3. A megújuló energia előnyei  32

2. MAGYARORSZÁG ZÖLDENERGIA FORRÁSAI ÉS AZOK HASZNOSÍTÁSA 35
2.1. Magyarország energiatermelése és felhasználása  35
2.2. Magyarország megújuló energia forrásai  39
2.2.1. Előnyök és hátrányok a zöldenergia hasznosításában  39
2.3. A megújuló energia jövőbeni lehetőségei  44
2.4. Zöldenergia hordozók és azok átalakítása  45
2.5. Zöldenergia hordozók energetikai átalakítása  47
2.6. Hazai zöldenergia potenciál  47
2.7. A keletkezett szántóföldi erdei, kertészeti melléktermékek jelenlegi felhasználása  48
2.8. Zöldenergia nyerés szántóföldi növényekből  49
2.8.1. Zöldenergia hordozó (biomassza) tüzelés  50
2.9. Bioalkohol  51
2.9.1. Alkohol, etil-alkohol  51
2.9.2. Az alkohol, mint üzemanyag - a bioetanol  52
2.9.3. Környezetvédelmi megfontolások  54
2.9.4. Agrárgazdasági megfontolások.  55
2.9.5. Jövőkép.  57
2.10. Biodízel  58
2.10.1. A biodízel előállítása  58
2.10.2. Hazai, nemzetközi helyzet és lehetőségek  58
2.11. Biogáz  61
2.11.1. A biogáz jellemzői  61
2.11.2. A biogáz keletkezése  63
2.11.3. A biogáz felhasználása  65
2.11.4. Gazdasági értékelés  66
2.11.5. A jövőbeni perspektívák  66

3. A TÜZELÉSES HASZNOSÍTÁSÚ ZÖLDENERGIA HORDOZÓK  67
3.1. Zöldenergia hordozók (zöld energiahordozó) eltüzelése során keletkező hőenergia hasznosításának feltételei és lehetőségei  67
3.1.1. Közvetlen hő hasznosítás  68
3.1.2. Közvetett hasznosítás  68
3.1.3. Zöld energiahordozó tüzelő berendezések  69
3.2. Kogeneráció és trigeneráció  70
3.3. Az ARP elvi háttere72

4. SZÁNTÓFÖLDI ZÖLDENERGIA FORRÁSOK  74
4.1. Potenciális szántóföldi zöldenergia növények  74
4.2. Egyéves szántóföldi zöldenergia növények  75
4.2.1. Gabonafélék  75
4.2.2. Hüvelyesek  76
4.2.3. Gyökér- és gumós növények  77
4.2.4. Olajnövények  77
4.2.5. Rostnövények  78
4.3. Évelő szántóföldi zöldenergia növénye.  79
4.3.1. Fűfélék, egyéb növények  79
4.3.2. A Szarvasi-1 energiafű - (Miscanthus)  81
4.3.3. Energetikai célú pillangós növénytermesztés  81

5. A FA, MINT LEGFONTOSABB ZÖLDENERGIA FORRÁS  82
5.1. Tüzelőanyagok kén- és hamutartalma és a fa égési fázisai  82
5.2. Zöldenergia faültetvények típusai  83
5.2.1. Alkalmazható fafajok és fafajták  84
5.3. Zöldenergiafa termesztés  85
5.3.1. Termőhely feltárás  87
5.3.1.1. A magyarországi erdészeti termőhely osztályozás kategóriái 87
5.3.2. Zöldenergia faültetvény talaj-előkészítése  90
5.3.2.1.Talajelőkészítés és tápanyagpótlás  90
5.3.2.2.Ültetési hálózat, sorjelölés  91
5.3.2.3.Talajerő utánpótlás, műtrágyázás  93
5.3.3. Zöldenergia faültetvény telepítése és ápolása  93
5.3.3. l Magvetés  93
5.3.3.2. Dugványozás, ültetés  93
5.3.3.3. A zöldenergia faültetvény ápolása  95
5.4. Zöldenergia fa betakarítása, kitermelése  96
5.4.1. Betakarítás aprítással  99
5.4.2. Brikettálás, pelletálás  101
5.5. A zöldenergiafa hasznosítása  101
5.5.1. Tűzifa  102
5.5.2. Lakossági tüzelő - egyedi lakásfűtés102
5.5.3. Vállalati, közösségi tüzelő - távhőszolgáltatás  102
5.5.4. Vegyes hasznú erőművek fűtőanyaga-kapcsolt energiatermelés  103
5.5.5. Zöldenergiafa hasznosítás változatai  103
5.6. Potenciális zöldenergiafák  104
5.6.1. Akác (Robinia pseudoacacia)  104
5.6.2. Szürkenyár (Populus x canescens)  105
5.6.3. Nemes nyarak (Populus 'euramericana')106
5.6.4. Fűz-félék (Salix sp.) Bokorfüzek  108
5.7. Energiaerdő  109

6. A ZÖLDENERGIA PROGRAM JOGI, KÖZGAZDASÁGI ÉS FINANSZÍROZÁSI FELTÉTELEI 111
6.1. Zöldenergia tüzeléses hasznosításának feltételrendszere  111
6.2. A zöldenergia tömeges termelésének és hasznosításának nemzetközi és hazai tényezői  111
6.3. Koherens jogi és közgazdasági szabályozás jellemző  113

7. GAZDASÁGOSSÁGI MODELLSZÁMÍTÁS  126
7.1. Étkezési búza és/vagy zöldenergiafa  127
7.2. Zöldenergia faültetvény költségek modellszámítása adótartalom nélküli gázolaj árral  129
7.3. Modellszámítás jelenlegi kiskereskedelmi tűzifaárral számolva 130

8. ZÖLDENERGIA TERMELŐI CSOPORTOK  132
8.1. Termelő, szolgáltató, felhasználó  132
8.2. Termelői szerveződések az Európai Unióban  134
8.3. Termelői szerveződések Magyarországon  135
8.3.1. A termelői csoportként történő elismerés feltételei  136
8.3.2. Termelői csoportok működésének jellemzői  136
8.4. A termelői csoportok támogatása és jövője  137
8.5. Zöldenergia termelői csoportok  138
8.6. Zöldenergia klaszter  143

9. A MAGYAR ZÖLDENERGIA PROGRAM FINANSZÍROZÁSA  146
9.1. Kockázati tőke  147
9.2. Kedvezményes hitelek  148
9.3. Kockázati tényezők és azok kezelése  148

10. ZETA - ZÖLDENERGIA TANÁCSADÓ SZOLGÁLAT  151
10.1. A ZETA létrehozásának indokai  151
10.2. A ZETA lényege és küldetése  153
10.3. A ZETA működésének alapelvei  155
10.4. A ZETA célcsoportjai  157
10.5. A ZETA létrehozása előtti és utáni helyzet jellemzői  157

11. ZÖLDENERGIA ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS  159
11.1. A termőföld hasznosítás átalakítása  159
11.2. A zöldenergia-hordozók és az élelmiszer alapanyag termelés minősítése 160

12. ZÖLDENERGIA HORDOZÓ TERMELÉS, HASZNOSÍTÁS ÉS A VIDÉK VERSENYKÉPESSÉGE 164
12.1. Zöldenergia és a régiók, kistérségek, városok versenyképessége 164
12.1.1. Társadalmi szerkezet  164
12.1.2. Döntési központok  165
12.1.3. A környezet minősége  165
12.1.4. A régió társadalmi kohéziója  165
12.1.5. Gazdasági szerkezet  166
12.1.6. Innovációs kultúra  167
12.1.7. Regionális elérhetőség  167
12. 1.8. Intézményi és társadalmi tőke  168
12.1.9. Kis- és középvállalkozások  169
12.1.10. Külföldi befektetések  169
12.1.11. Infrastruktúra és humán tőke  170
12.1.12. Kutatás-fejlesztés  170
12.1.13. Foglalkoztatottság  171
12.1.14. Munkatermelékenység  171
12.1.15. Regionális, térségi és városi jövedelem  172
12.1.16. Életminőség, életszínvonal  172
12.2. A helyi és a központosított zöldenergia hasznosítás jellemzői.172
12.3. a magyar vidék sajátos helyzete és a felemelkedés feltételei  174

13. ZÖLDENERGIA ÉS FOGLALKOZTATÁS NÖVELÉS  176
13.1. A zöldenergia termelés és hasznosítás hatása a foglalkoztatásra 176

14. A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ KISTÉRSÉGEK ÉS SZOCIÁLIS ZÖLD-ENERGIA PROGRAM 179
14.1. A kedvezményezett kistérségek jelenlegi besorolása  179
14.2. A hátrányos helyzetű kistérségek jellemzői  180
14.3. Szociális Zöldenergia Program  182
14.3.1. A zöldenergia termeléshez szükséges termőföld  184
14.3.2. A Szociális Zöldenergia Program hatása a hátrányos helyzetű társadalmi rétegekre, településekre és kistérségekre  184

15. MAGYAR ZÖLDENERGIA PROGRAM FORGATÓKÖNYVEK  187
15.1. A három forgatókönyv jellemzői  187
15.2. Magyar zöldenergia program színterei  189
15.3. A magyar zöldenergia program hatásai  189

16. LIGET-MAGYARORSZÁG ZÖLDSÉG PROGRAM  191
16.1. Az Európai Unió zöldségtermelése  191
16.2. Magyarország zöldségtermelése  192
16.3. Fóliaházas zöldséghajtatás - fejlesztési program scenáriók  196

17. ÖSSZEFOGLALÁS  203

18. SUMMARY  208

IRODALOMJEGYZÉK  213

TÁBLÁZATJEGYZÉK  217

ÁBRA-ÉS KÉPJEGYZÉK  219


vissza