borító

631 K 62
Kocsis István: Komposztálás
Budapest : Szaktudás K., 2005. 207 p.
ISBN 963-9553-37-9
TARTALOM

Bevezetés  11

1. A komposztálás jelentősége, fontosabb ismertetőjegyei  13

2. Komposztálásra alkalmassá tehető szerves anyagok  20
2.1. A komposztálható hulladék-szervesanyag főbb kémiai tulajdonságai 21
2.1.1. Zöld és lombhulladék  21
2.1.2. Bio- és háztartási hulladékok  26
2.1.3. Szennyvíziszap  27
2.2. Komposztálható hulladék szerves anyagok fajtái  28
2.2.1. A szemét mint komposzt alapanyag  28
2.2.2. Települési szerves hulladékok  30
2.2.3. Növényi hulladékanyagok, mint komposzt alapanyagok  31
2.2.4. Istállótrágya, mint komposzt alapanyag-adalék  32
2.2.5. Szennyvíziszap felhasználása a komposztálásban  36
2.2.6. Ipari hulladékok komposztálása  37
2.2.7. Folyékony hulladékok keverése veszélyes ipari hulladékokkal, komposztálás céljából  38
2.2.8. Növényvédőszer tartalmú veszélyes hulladékok komposztálása  39
2.2.9. Alkalmassági vizsgálat és minőségbiztosítás a komposztálásnál 40

3. A komposztálódás folyamata, általános feltételei  41
3.1. Nedvesség  42
3.2. Levegőzés, vagy oxigén ellátás  42
3.3. A szén/nitrogén arány  42
3.4. Bontható szervesanyag-tartalom  44
3.5. pH  44
3.6. Oldható sók  45
3.7. Nehézfémek  45

4. Hulladék szervesanyagok kémiai összetevői és biológiai bonthatósága 46
4. l. Fehérjék  46
4.2. Szénhidrátok  47
4.3. Pektin  47
4.4. Hemicellulóz  47
4.5. Cellulóz  48
4.6. Lignin  49
4.7. A szerves anyagok biodekradációja és kémiai vonatkozásai  49
4.8. A komposztálásban résztvevő szervezetek  54
4.9. A cellulóz kémiai oxidációja  56
4.10. A cellulóz mikrobiológiai enzymes oxidációja  56

5. A szerves hulladékok biodegradációja során bekövetkező átalakulások 59
5.1. Szalmára alapozott egyéb adalékanyagokkal kompletírozott eljárások 59
5.2. Szalma vagy szalma nélküli adalék anyag adagolás oltóanyaggal kiegészítve  60
5.3. A kazalban történő átalakulások értelmezése  60
5.4. A kórokozók inaktiválása a komposztálás során  63
5.5. Anyagátalakulási folyamatok a komposztban  65
5.6. Korhadás és rothadás  70
5.7. A levegőzés jelentősége a komposztálásban  72

6. A szerves hulladékok szárazanyag- és szervesanyag-tartalmának jelentősége a komposztálásban  75
6.1. Környezeti tényezők hatása az iszap szervesanyag-bomlásának átalakulására 78
6.2. A víz szárazanyag-tartalom arányának beállítására  78
6.3. a szerves anyagok kémiai bonthatósága  82
6.4. A szénforrás minősége, a kémiai bonthatóság  82

7. A komposztálás feltételeinek javítása talajjavítás ásványi anyagokkal 85
7 1. A komposztálás feltételeit javító anyagok  86
7 2. A komposztálásra jellemző hőgörbe kialakítása, répa levél komposztálásánál 89
7 3. A komposztálásra jellemző hőgörbe kialakítása szőlőtörköly komposztálásánál 91

8. Respirációs mérések az adalékanyagok szerepének és dózisainak megállapításában 93
8.1. Répalevél-hulladék respirációja  94
8.2. Szőlőtörköly respirációja  95
8.3. Szennyvíziszap respirációja  96
8.4. A respirációs mérések a dúsítóanyag-adagolás szükségességének megítélésében  98

9. Komposztálási technológiák  100
9.1. Forgatásos prizmás komposztálás  101
9.1.1. A primás komposztálás történetében résztvevő jelentős technológiák 101
9.1.2. Nyitott prizmás komposztálás  102
9.2. Levegőztetett prizmás komposztálási eljárások  103
9.2.1. A levegőztetett rendszerek néhány speciális fejlesztése  103
9.2.2. Passzívan levegőztetett rendszerek  104
9.2.3. A ventillátorral levegőztetett komposztálásról  105
9.3. Bunkers, vagy ágyrendszerű komposztálás  106
9.3.1. Fejlesztések ágyrendszerű komposztálására  106
9.3.2. Keverés nélküli dolgozó ágyrendszerű komposztálás  107
9.3.3. Keveréssel dolgozó ágyrendszerű reaktorok  107
9.4. Reaktor tipusú komposztálási rendszerek  109
9.4.1. Fejlesztések függőleges reaktorokra  109
9.4.2. Fejlesztések forgódobos reaktorokra  111
9.4.3. Ládaszerkezetű komposztálás  113
9.4.4. Függőleges elrendezésű reaktorok  113
9.4.5. Kemence felépítésű reaktorok  115
9.4.6. Forgódobok  115

10. Központi komposztáló telepen történő feldolgozás  117
10.1. Szelektív hulladékgyűtés jelentősége  117
10.1.2. Települési komposztáláshoz biohulladék begyűjtése  118
10.2. Telepi komposztálás technológiája (10 ezer főnél több lakosú településen) 120
10.2.1. Forgatott prizmás komposztálás  125
10.2.2. Aktívan levegőztetett rendszerek  129

11. Háztáji komposztálás (egyedi)  134
11.1. Kerti komposztálás (kisüzemű komposztálás)  134
11.2. Helyi komposztálás (középüzemű komposztálás)  135

12. Komposztálási eljárások anyagmérlege  137
12.1. Prizmás komposztálás  138
12.2. Mechanikai vagy légbefúvások után levegőztetett, nem reaktor típusú rendszerek  140
12.3. Néhány jelentősebb komposztálási rendszer  142

13. Szerves hulladékok komposztálásának bemutatása néhány hulladék szervesanyag feldolgozásán keresztül  143
13.1. Komposzt előállítása gombatermesztéshez  147
13.2. Juhtrágya komposztálása  148
13.2.1. Juhtrágya alapú szuperkomposzt-készítés technológiája  148
13.2.2. Mélyalom kezelésének technológiája  149
13.2.3. Adalékanyagok lekeverése mélyalmos istállótrágya-kezelés esetén 150
13.2.4. Mélyalom kirakás, komposztálás  150
13.3. Szarvasmarhatrágya komposztálása  151
13.3.1. Az alapkazal készítésének műveletsora  152
13.3.2. A komposztálás közbeni gépi munkák  152
13.3.3. A komposzt manipulálása  153
13.4. Szőlőtörköly komposztálása  153
13 5. A cukorgyári szerves hulladék komposztálása  154
13.6. Iszapkomposztálás kész komposztokkal  157
13.6.1. Tőzeggel történő iszapkomposztálás  158
13.7. Konyhai és kerti hulladékok komposztálása  159

14. A szerves hulladékok és melléktermékek nem prizmás rendszerű komposztálása 161
14.1. Iszapok komposztálása nedves őrléssel, előkészítéssel  162
14.2. A dezaggregátum komposztálás perlit hozzáadásával  166

15. A komposztok beltartalmi mutatói  171
15.1. A komposztok főbb fizikai, kémiai biológiai tulajdonságai  172
15.2. A komposztok trágyaértéke  180

16. A komposztok mezőgazdasági értékének javítása a komposztálás befejezése után  182
16.1. Fizikai tényezők  182
16.2. Kémiai tényezők  185
16.3. Az egyes komposzt adalékok  186
16.4. Tárolás  189

17. A komposzt felhasználása a növények táplálásában  190
17.1. A komposzt felhasználása a hajtásban  192
17.2. Talajjavító komposztadagolás  196

18. A komposzt-előállítás költségcsökkentési lehetőségei  202

Felhasznált irodalom  206vissza