borító

630 A 51
Székelyhidi Tamás (szerk.):
Alternatív vidéki vállalkozások szervezése
Budapest : Szaktudás K., 2003. 495 p.
ISBN 963-9553-04-2
TARTALOM

Bevezetés  9

Az alternatív vidéki vállalkozások kialakulásának okai, nemzetközi és hazai helyzetük  15
(Csepregi Tibor - Székelyhidi Tamás)
Globális környezeti problémák - Alternatív útkeresés  15
A magyar agrárgazdaság EU felkészülésének időszerű kérdései, az alternatív vidéki vállalkozások jövőbeni szerepe  23
Magyarország környezeti állapota. A legjelentősebb környezeti problémák áttekintése  34
A magyar agrárgazdaság erősségei, gyengeségei, lehetőségek és veszélyek a SAPARD és a Nemzeti Vidékfejlesztési Tervben szereplők alapján  38
Az alternatív vidéki vállalkozások  43
Nemzetközi példák  46
Az alternatív gazdálkodás helyzete Magyarországon  68
Melléklet  82
Mezőgazdasági termelésünk átszervezése természeti adottságok alapján 82

Az alternatív vállalkozások szerepe a vidékfejlesztésben  91
(Madarász Imre - Székelyhidi Tamás)
A vidék funkciói  91
A vidékfejlesztés új problémaköre  97
Érvek a környezeti és természeti adottságok piacosítása mellett  101
A Környezeti és Tájgazdálkodási kifizetések  105
Agrár-környezetvédelem  106
Az agrár-környezetvédelmi programok Európában  113
A magyarországi Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program  117
A magyar Nemzeti Vidékfejlesztési Terv bemutatása  125
A vidékfejlesztési hatások meghatározása és elemzése  137
Indirekt multiplikátor hatás  139
Az új vidékfejlesztési paradigma  143
Mellékletek  145

Alternatív agrárvállalkozások szaktanácsadása  153
(Martinék József - Székelyhídi Tamás)
Speciális információk és azok feldolgozásának módszerei a szaktanácsadásban 156
Szaktanácsadási rendszerek és szervezeti formák  157
Szaktanácsadó  170
A fejlesztésre szoruló térségek helyi erőforrásaira épített szaktanácsadás 172
Alternatív vállalkozások szaktanácsadási folyamata  179
Információátadási módszerek  181
A tájközpontok, bemutató gazdaságok szerepe az alternatív ágazatok szaktanácsadásában  186
A szaktanácsadói tevékenység családi vállalkozások esetében  188
Mellékletek  194

Alternatív vállalkozások ökonómiai döntéseinek meghatározása 205
(Kovács Attila)
Alternatív vállalkozások ökonómiai döntéseinek fontossága  205
A tőkebefektetés  206
A mezőgazdasági vállalatok irányítási sajátosságai  211
A mezőgazdasági vállalatok rendszermodellje  212
Költséggazdálkodás és tervezés kapcsolatrendszere  222
Az ágazatok szerkezete, szerkesztése, tervezése  231
Termelési szerkezet kialakítása, támogató módszerek rövid áttekintése 242
A beruházás gazdaságossági vizsgálatának módszerei  244
Mellékletek  249
Döntéstámogató rendszer alkalmazása szabadtartású baromfi ágazatban 255

Minőségbiztosítás  263
(Székelyhidi Tamás)
A minőségbiztosításról általában 263
Minőségbiztosítás a mezőgazdaságban  266
A minőségről általában  267
A minőség fogalmának értelmezése és a minőség négy szintje  269
A minőségbiztosítási rendszer kialakításának menete, jellemző adatok 280
Minőségügyi rendszer  281
Minőségügyi rendszer és tanúsítása  285
Informatika a minőségbiztosításban  286
A termékfejlesztés, -elterjedés és termékéletciklus  288
A mezőgazdasági termékek és élelmiszerek csoportosítása és sajátosságaik 290
Mellékletek  296
Javaslat a tanyasi termékkategória létrehozására, a termékkör szerepe a falusi turizmusban és a vidékfejlesztésben  302
Az ökogazdálkodás szabályozási rendszere Magyarországon  303
Az integrált növényvédelem fogalma és gyakorlati alkalmazása  308

Alternatív termékek marketingje és értékesítése  315
(Juhász Anikó - Székelyhidi Tamás)
Marketing alapfogalmak  315
Marketingstratégia készítése  317
A sikeres marketinghez kapcsolódó elemzések  320
A saját cég statikus elemzése (a vállalat leírása)  323
Termelési terv - termékstratégia  324
Termék-összehasonlító vizsgálat különleges magyar dzsemek (kökény, csipke, cukormentes stb.) esetén  325
Marketing célok - marketing terv  327
Megkülönböztető versenyelőny  330
Növekedési stratégiák  332
Hatékony marketingeszközök az élelmiszer-értékesítésben  336
Direkt értékesítés falusi portákon  340
Az integrált marketingkommunikáció  341
Esettanulmány az integrált marketing térségi felhasználásának lehetőségeire 347
Bio-ökotermesztés értékesítési lehetőségei  351
A magyar hungarikum termékek helyzete  366

Vertikális kapcsolatrendszerek kialakításának lehetőségei az alternatív vállalkozások számára  399
(Juhász Anikó - Székelyhidi Tamás)
A vertikális koordináció és integráció elméleti megközelítése  399
A szövetkezetekről általában  401
A szövetkezetalapítás gyakorlata  405
Franchise, mint lehetséges rendszer az alternatív vállalkozások számára 411
A vertikális koordináció jelentősége a zöldség- és gyümölcsvertikum példáján keresztül  415
Vertikális koordinációs stratégiák a magyar zöldség-gyümölcs ágazatban 426
A zöldség-gyümölcs ágazatban működő két szervezeti forma a TÉSZ-ek és szövetkezetek összehasonlító elemzése  435

Falusi turizmus - egy különleges alternatív jövedelemszerzési forma 443
(Kovács Dezső)
A turizmus, mint jövedelemszerző alternatíva falun, vidéken  443
A mezőgazdaság és a turizmus kapcsolata  445
A falusi turizmus és a fizetővendéglátás fogalmáról  446
Diskurzus a falusi turizmusról  448
A falusi turizmus szervezeti megjelenése  451
A fizetővendéglátás és falusi turizmus számokban  451
A turista-paradoxon, a vendéglátás és a falusi turizmus  453
A falusi turizmus ökonómiája és erőforrásai, a társadalmi és emberi tőke érvényesülése  445
A falusi turizmus felülről és alulról szerveződő modelljei  458
A falusiturizmus-görbe  460
Esettanulmány: Részletek egy kistérségi turizmusfejlesztési programból 464

Irodalomjegyzék 483vissza