borító

332 L 91
Lukács Gergely Sándor: Sikeres vidék
Budapest : Szaktudás K., 2008. 223 p.
ISBN 978-963-9736-69-6
TARTALOM

BEVEZETÉS  11

1. AZ EURÓPAI UNIÓ REGIONÁLIS POLITIKÁJA    13
1.1. Az egységes statisztikai rendszer (NUTS)  14
1.2. A területfejlesztés kialakulása és jellemzői az Európai Unióban 15
1.3. Nemzetállami regionális politikák jellemzői.  16
1.4. A regionális politika az Európai Unióban  17
1.5.A regionális politika kialakulása az Európai Unióban  18
1.6. A regionális politika reformja 1988-ban  19
1.6.1. Szubszidiaritás, decentralizáció  19
1.6.2. Partnerség  21
1.6.3. Programozás  21
1.6.4. Koncentráció és addicionalitás  22
1.7. Az Európai Unió regionális politikája a kilencvenes években  23
1.8. A regionális politika átalakítása, az Agenda 2000 és a keleti bővítés  24
1.9. Az Európai Unió regionális politikája 2007-től  25
1.9.1. A regionális politika célkitűzései  25
1.10. NUTS-szintek és azok jellemzői az Európai Unióban  28

2. ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM  31
2.1. Új Magyarország Fejlesztési Terv  31
2.2. "Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007-2013" 32
2.3. SWOT-analízis  33
2.4. Átfogó nemzeti prioritás  36
2.5. Intézkedések  38
2.6. Az erdészeti területek fenntartható használatát célzó intézkedések 43
2.7. A vidéki gazdaság diverzifikációját elősegítő intézkedések  45
2.8. A vidéki térségek életminőségének javítását célzó intézkedések 46
2.9. A III. Intézkedéscsoporthoz tartozó területeken működő gazdasági szereplőkre vonatkozó képzési és tájékoztatási intézkedés  47
2.10. Készségek elsajátítása, ösztönzés és a helyi fejlesztési stratégiák kidolgozása és végrehajtása  47
2.11. A LEADER program  47
2.12. Az ÚMVP végrehajtása során hatáskörrel rendelkező hatóságok és szervek kijelölése  48
2.13. A monitoring- és értékelési rendszerek leírása, valamint a monitoring bizottság tervezett összetétele  49
2.14. A program nyilvánosságát biztosító rendelkezések  49
2.15. Az MNVH tervezett költségvetése (Ft)  50

3. KISTÉRSÉGEK MAGYARORSZÁGON  51
3.1. Új Magyarország Fejlesztési Terv  51
3.2. A kistérség fogalma  52
3.3. A kistérségek létrejötte  54
3.3.l. Történelmi előzmények és kistérségek a rendszerváltás után (1990-1994) 54
3.3.2. Területfejlesztési önkormányzati társulások (l996-)  56
3.3.3. A többcélú kistérségi társulások (2004)  57
3.4. Kedvezményezett térségek lehatárolása  58
3.5. A kedvezményezett kistérségek jelenlegi besorolása  60

4. A KISTÉRSÉGI VERSENYKÉPESSÉG ÉS SIKER  65
4. l. A versenyképesség fogalma  56
4.2. A regionális/kistérségi versenyképesség mérése  66
4.3. A regionális/kistérségi versenyképesség-javítása  68
4.4. A régiók/kistérségek sikerességének mérése  69
4.5. A regionális/kistérségi versenyképesség sikerességi faktorai  71

5. KISTÉRSÉGI MARKETING  76
5.1. Területfejlesztés és területi marketing kapcsolata  76
5.2. A területi marketing célrendszere  77
5.2.1. A jólét alaptényezői  78
5.2.2. A terület/kistérségi marketing céljai  79
5.3. Coopetition - együttműködve versenyezni  79
5.4. A területi marketing célcsoportjai  80
5.5. A területi/kistérségi marketing megvalósítói  81
5.6. Marketingszemlélet a terület- és gazdaságfejlesztésben 82
5.7. Kompetenciamarketing  84
5.8. Stratégiaalkotás a terület/kistérség marketingben  85
5.8.1. Tágabb, külső környezet elemzése  86
5.8.2. Közvetlen piac elemzése  87
5.8.3. Stratégiai pozíció meghatározása  87
5.8.4. Célképzés  87
5.8.5. Stratégiaalkotás  88
5.8.6. Megvalósítási stratégia  88
5.8.7. Értékelés, ellenőrzés  88
5.9. A kistérségi versenyképességet meghatározó tényezők  88
5.9. l. Tényezőellátottság  89
5.9.2. Társadalmi viszonyok.  89
5.9.3. Teljesítménykompetencia.  89
5.9.4. Tradíciók  89
5.10. Magyarországi kistérségi marketing helyzete és lehetőségei, javaslatok 90

6. A KIVÁLASZTOTT HÉT SIKERES KISTÉRSÉG JELLEMZŐI  92
6. l. Az utóbbi két évtized és a magyar vidék  92
6.2. A hét sikeres kistérség kiválasztása  95
6.3. Településszerkezet  96
6.4. Népmozgalmi jellemzők  97
6.5. Életszínvonal  98
6.6. Oktatás, kultúra  99
6.7. Gazdaság és jövedelem  100
6.8. Hálózati gazdaság  104
6.9. A felemelkedéshez/sikerhez vezető vidék/kistérség stratégia alapjai 108

7. A JÁSZBERÉNYI KISTÉRSÉG  111
7.1. A kistérség területe, lakossága  111
7.2. A kistérség fekvése  111
7.3. A Jászberényi kistérség települései  111
7.4. A Jászberényi kistérség fejlesztési stratégiája  112
7.4.1. A Jászberényi kistérség SWOT-analízise  113
7.5. Hálózati gazdaság a kistérségben  115
7.6. Jászberény a kistérség központja  116
7.7. A kistérség városai  117
7.8. A kistérség lámpás polgárai  122

8. A RÉTSÁGI KISTÉRSÉG  125
8.1. A kistérség területe, lakossága  125
8.2. A kistérség fekvése  125
8.3. A kistérség települései összesen  125
8.4. A kistérség SWOT-analízise  126
8.5 A kistérség fejlesztési stratégiája  128
8.6. A kistérség központja - Rétság  131
8.7. Rétság város jellegzetességei  133
8.8. A kistérség lámpás polgára  134

9. A VÁRPALOTAI KISTÉRSÉG  137
9.1. A Várpalotai kistérség területe, lakossága  137
9.2. A kistérség fekvése  137
9.3. A kistérség települései  137
9.4. A kistérség fejlesztési stratégiája  138
9.5. A Várpalotai kistérség SWOT analízise  140
9.6. A stratégiai célok összegzése  142
9.7. Várpalota a kistérség központja  143
9.8. A kistérség városa: Berhida  146
9.9. A kistérség lámpás polgárai  147

10.A BAJAI KISTÉRSÉG  150
10.1. A kistérség területe, lakossága  150
10.2. A Bajai kistérség fekvése  150
10.3. A kistérség települései  150
10.4. A kistérség fejlesztési stratégiája  151
10.5. Hálózati gazdaság a kistérségben  156
10.6. A kistérség központja Baja  156
10.7. A kistérség lámpás polgárai  159

11. A RÁCKEVEI KISTÉRSÉG  162
11.1. A kistérség területe, lakossága  162
11.2. A kistérség fekvése  162
11.3. A kistérség települései  162
11.4. A kistérség fejlesztési stratégiája  163
11.5. A kistérség városai  167
11.6. A kistérség lámpás polgárai  174

12. A VÖLGYSÉGI KISTÉRSÉG  177
12.1. A kistérség területe, lakossága  177
12.2. A kistérség fekvése  177
12.3. A kistérség települései  177
12.4. A kistérség fejlesztési stratégiája  178
12.5. Társulások  180
12.6. Prioritások  180
12.7. A kistérség SWOT-analízise  180
12.8. Célok, programok  181
12.9. A kistérség központja Bonyhád  181
12.10. A kistérség lámpás polgárai  182

13. A MOSONMAGYARÓVÁRI KISTÉRSÉG 186
13.1. A kistérség területe, lakossága  186
13.2. A kistérség fekvése  186
13.3. A kistérség települései  187
13.4. A kistérség fejlesztési stratégiája  187
13.4.1. A Mosonmagyaróvári kistérség SWOT-analízise  189
13.5. A kistérség központja  194
13.6. A kistérség városai  196
13.7 A kistérség lámpás polgárai  200

14. ÖSSZEFOGLALÁS  203
14.1. Az Európai Unió regionális politikája  203
14.2. Új Magyarország Fejlesztési Terv és Vidékfejlesztési Program 204
14.3. Kistérségek Magyarországon  205
14.4. Kistérségi versenyképesség és siker  205
14.5. Kistérségi marketing  207
14.6. A hét sikeres kistérség jellemzői  209
14.7. A felemelkedéshez/sikerhez vezető vidék/kistérség stratégia alapjai 213

IRODALOMJEGYZÉK  216

TÁBLÁZATJEGYZÉK  220

ÁBRA- ÉS KÉPJEGYZÉK  222vissza