borító

663 E 38
Szeitzné Szabó Mária (szerk.):
Élelmiszer-biztonsági helyzetelemzés és kockázatértékelés
[A Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal tanulmánya a kockázatalapú
hatósági ellenőrzések végzéséhez, prioritások meghatározásához]
Budapest : Agroinform, 2008. 238 p., ill.
ISBN 978-963-502-896-2
TARTALOM

Összefoglaló  9

I. A tanulmány célja és háttere  19
1. Előzmények  22
2. A tanulmány célja  22
3. Figyelembe vett adatok, információk  23
4. Nemzetközi és hazai háttér  25
4.1 Kereskedelmi Világszervezet (WTO, World Trade Organisation)  25
4.2 FAO/WHO Codex Alimentarius  26
4.3 A kockázatelemzés folyamata és elemei  26
4.3.1 A kockázatelemzés részfolyamatai.  26
Kockázatbecslés (Risk Assessment)  27
Kockázatkezelés (Risk Management)  27
Kockázatkommunikáció (Risk Communication)  28
4.3.2 A kockázatelemzés szerepe az élelmiszer-biztonság elérésében  28
5. Kockázatelemzés az uniós jogszabályokban  29
6. A kockázatbecslés intézményi háttere  31
6.1 Európai Unió  31
6.2. Magyarország  31

II. Élelmiszer-vállalkozások/egységekkockázat alapú kategorizálása   33
1. Háttér  35
2. Kockázatossági elv az élelmiszer-ellenőrzési gyakorlatban  36
3. Kockázat alapú egység-kategorizálási modellek  37
3.1. Egységtípus alapján történő általános kockázati besorolás (írországi modell alapján)  37
3.2 Kockázati osztályozás az egységek egyedi besorolása alapján (angol modell)  44
3.3. Számszerűsített kockázat-értékelésen alapuló egyedi egységbesorolás   46
3.4. Ausztrál és új-zélandi modell  50
3.5. Kanadai modell  53
4. Összefoglalás, javaslatok  55

III. Mintavételezés, laboratóriumi vizsgálat kockázatosság alapján   57
1. Általános szempontok  59
2. Az élelmiszerek kockázati alapú mintavételezése  61
2.1. Egyszerűsített kockázatbecslésen alapuló mintavételi útmutatások   61
2.2. Mintavétel és az ellenőrzési mintaszámok tervezése  67
2.2.1. A növényvédőszer-maradékok és kémiai szennyezők jellegzetes koncentráció eloszlása élelmiszerekben  67
2.3. Az eredmények értékelése  70
2.4. Ellenőrző vizsgálatok mintaszámának tervezése  71
3. A prioritások meghatározása a kémiai szennyezők monitoring vizsgálatára   74
3.1. A vizsgálati prioritás meghatározása előzetes kísérleti és monitoring vizsgálatok eredménye alapján  75
3.1.1. A modellben alkalmazott számítások  77
3.1.2. Monitoring vizsgálati eredmények figyelembe vétele  78
3.1.3. A számított prioritási faktorok figyelembe vétele a monitoring programok tervezésénél  79

IV. Mikrobiológia veszélyek és kockázatok  81
1. Háttér  83
2. Nemzetközi kitekintés  84
2.1. Az Egészségügyi Világszervezet prioritásai  84
2.2. FAO/WHO Codex Alimentarius prioritásai  85
2.3. Az Európai Unió prioritásai.  86
2.4. RASFF adatbázis elemzéséből adódó prioritások.  88
2.5. EUROSTAT  90
3. Mikrobiológiai kockázat Magyarországon  91
3.1. Élelmiszer eredetű események  92
3.2. Humán járványügyi adatok  94
4. Főbb mikrobiológiai kockázatokról részletesen  97
4.1. Salmonellosisok (C113.191)  97
4.1.1. Uniós salmonellosis adatok  97
4.1.2. Hazai salmonellosis adatok  98
4.2. Campylobacteriosisok (C113.192)  103
4.2.1. Uniós adatok  103
4.2.2. Hazai adatok  104
4.3. Shigellosis (vérhas, bakteriális dizentéria), (C113.91)  106
4.4. Hepatitis infectiosa (vírusos májgyulladás, vírushepatitis), (C113.91)   107
4.5. Calicivírus (Norovírus) okozta gastroenteritis (C113.91)  108
4.6. Enterotoxikus E. coli (ETEC, verotoxin termelő E. coli (VTEC); Shigella-toxint termelő E. coli (STEC) okozta ételfertőzés, (C113.196)   109
4.7. Listeriosis (C113.199)  110
4.8. Yersiniosis (C113.199)  111
4.9. Kullancsencephalitis (kullancs által terjesztett agyvelőgyulladás; közép-európai kullancsencephalitis), (C113.199)  112
4.10. Lépfene (antrax), (C113.199)  113
4.11. Brucellosis (Bang-kór, máltai láz, unduláló láz), (C113.199)   114
4.12. Tularaemia (C113.199)  114
4.13. Toxoplasmosis (C113.199)  115
4.14. Taeniasis (galandférgesség, cysticercosis), (C113.199)  116
4.15. Trichinellosis (Trichiniasis, Trichinosis, Trichinelliasis), (C113.195)  117
4.16. Echinococcosis (C113.199)  118
4.17. Gümőkór (mycobacterium bovis okozta tuberkulózis), (C113.194)   118
4.18. Botulizmus (C113.95).  119
4.19. Variáns Creutzfeldt-Jakob betegség (vCJB), (C113.11)  120
4.20. Staphylococcus okozta ételmérgezés (Staphylococcus toxaemia), (C113.95)  120
4.21. Egyéb élelmiszer eredetű megbetegedések  121
4.21.1. Entamoeba histolytica fertőzés, amőbás vérhas (C113.91)  121
4.21.2. Giardiasis (C113.91)  121
4.21.3. Cryptosporidiasis (C113.91)  122
5. Antibiotikum-rezisztencia  122
6. Összefoglalás  125
6.1. Élelmiszer eredetű események (outbreaks, járványkitörés) adatai   125
6. 2. Enterális fertőzőbeteg nyilvántartás adatai  125
6. 3. Élelmiszerlánc-vizsgálati eredmények adatai  126
7. Mikrobiológiai kockázatok rangsorolása  127
8. Javaslatok  129

V. Kémiai veszélyek és kockázatok   131
1. Kémiai szennyeződések hatósági ellenőrzése  133
1.1. Mintavételi stratégiák  134
1.2. Határértékek, mintavételi szabályok, vizsgálati követelmények   135
1.3. Összetett vagy feldolgozott élelmiszerek vizsgálata  137
2. Kémiai szennyezők kockázatának értékelése  138
2.1. Kísérletes toxikológiai határértékek  138
2.2. Kockázatbecsléshez szükséges információk  139
2.3. Nemzetközi prioritások  140
3. A kémiai veszélyek részletes elemzése  142
3.1. Az elsődleges termelés során alkalmazott szerek maradékai  142
3.1.1. Hormonok és állatgyógyászati szerek maradékai (C111.1)  142
3.1.2. Növényvédőszer-maradékok (C111.2)  145
3.2. Környezeti eredetű szennyező anyagok (C111.3)  157
3.2.1. Fémek és ionok (C111.31)  157
3.2.1.1. Toxikus nehézfémek (C111.311)  157
3.2.1.2. Egyéb fémek és ionok (elemek), (C111.319)  160
3.2.2. Szerves szennyező anyagok (C111.32)  162
3.2.2.1. Dioxinok és PCB-k (C111.321)  162
3.2.2.2. Policiklusos aromás szénhidrogének (PAH-ok) (C111.322)  165
3.2.3. Radioaktivitás (C111.33)  168
3.3. Mezőgazdasági eredetű szennyező anyagok (C111.4)  175
3.3.1. Mikotoxinok (C111.41)  175
3.3.2. Nitrátok (C111.42)  179
3.4. Élelmiszerek természetes toxikus vegyületei (C111.5)  180
3.5. A technológia során keletkező szennyező anyagok (C111.6)  182
3.6. Allergén vegyületek (C111.7)  185
3.7. Élelmiszerjavító anyagok: adalékanyagok, aromák, enzimek (C111.8)   186
3.8. Élelmiszerekkel érintkező anyagokból kioldódó vegyületek (C111.96)   190
3.9. Egyéb kémiai veszélyek (C111.9)  191
3.9.1.Váratlan, szándékos vagy véletlen kémiai szennyeződések  191
4. Helyzetértékelés és javaslatok  193

VI. Egyéb veszélyek és kockázatok  199
1. Géntechnológiával módosított élelmiszerek (C14)  199
2. Idegen anyagok élelmiszerekben (C115)  202

VII. Élelmiszer-fogyasztási adatok  203
Fogyasztási adatok meghatározási módszerei  206
Hazai élelmiszer-fogyasztási statisztikák értékelése  207

VIII. Kitekintés  209

Köszönetnyilvánítás  213

Mellékletek  215
1. sz. melléklet: Kockázatbecslés a részletes uniós és hazai élelmiszerjogban   217
Fontosabb hazai vonatkozó jogszabályok  223
2. sz. melléklet: Példák a nomogram használatára  225
3. sz. melléklet: Mikrobiológiai élelmiszer-biztonság szabályozása   232
I.Mintavétel, mikrobiológiai kritériumok  232
II. Hatáskörök, ellenőrzések, kockázatértékelés, monitoring, adatgyűjtés, adatszolgáltatás  233
III. Codex Alimentarius útmutatók  236

Rövidítések jegyzéke   237vissza