borító

620.95 M 62
Berghold Brigitta - Szabó Katalin - Berki András (szerk.):
A mezőgazdasági hulladékok és termékek energetikai célú hasznosítása
Felsőoktatási kutatóprogram, Magyarország - Szlovákia
Budapest : EMLA Alapítvány a Környezeti Oktatás Támogatására, 2007. 160 p.
ISBN 963-87623-0-6
TARTALOM

1. BEVEZETÉS   6
1.1. A kutatás indokai és céljai   6
1.2. A kutatás módszerei   7

2. TÖRTÉNETI RÉSZ   8
2.1. Biotüzelőanyagok történelme   8
2.2. Ipari forradalom   8
2.3. 70-es évek, olaj árrobbanás   9
2.4. Elmúlt évtized, alternatív energiaforrások   9

3. BIOMASSZA, MINT MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁS   11
3.1. Fogalmak   11
3.1.1. A biomassza tulajdonságai, mennyisége hazánkban   13
3.1.2. A biomassza közvetlen elégetése   18
3.1.3. A biomassza, mint üzemanyag   19
3.1.4. A biogáz   24

4. TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK, BIOMASSZA JELENTŐSÉGE   28

5. BIOMASSZA MAGYARORSZÁGI HASZNOSÍTÁSA A GYAKORLATBAN   32
5.1. Biomassza erőművek   32
5.1.1. AES Borsod   34
5.1.2. Mátrai Erőmű Zrt.   36
5.1.3. Bakonyi Erőmű Rt.   40
5.1.4. Pannon Hőerőmű Pécs   42
5.1.4.1. Biomassza projekt   43
5.1.5. Kisebb erőművek, önkormányzati biomassza - energetikai rendszerek   44
5.1.6. Az erdők hazai helyzete - kitekintés   44
5.2. Energiaültetvények   47
5.2.1. Szarvasi-1 energiafű   48
5.2.2. Egyéb lágyszárú energianövények   49
5.2.3. Energiaerdők   50
5.2.4. Energianövényekkel foglalkozó hazai cégek   51
5.2.4.1. Petrics cégcsoport   51
5.2.5. Brikett, pellet   55
5.2.5.1. Brikett   55
5.2.5.2. Pellet fűtés   57
5.2.5.3. Vályog   58
5.2.5.4. Szalmaház   60
5.3. Biogáz   63
5.3.1. Biogáz-képződés folyamata   63
5.3.2 Felhasználás lehetőségei   68
5.4. Magyarországi biogáz üzemek   70
5.4.1. Állati hulladékok   74

6. BIOÜZEMANYAGOK   75
6.1. Biodízel   75
6.2. Bioetanol   75
6.3. Komposztálás   79
6.3. l. Nyesedékek hasznosítása   81
6.3.2. Nád   82
6.3.3. Toll   83

7. JOGI SZABÁLYOZÁS JELENLEGI HELYZETE, LEHETŐSÉGEI, MEZŐGAZDASÁGI TÁMOGATÁSOK  84
7.1. Az európai energiapolitika célkitűzései   84
7.2. Hosszabb távú célkitűzés a megújuló energiaforrásokban   85
7.2.1. A megújuló energiaforrás-felhasználás növelésének jogi eszközei a villamos energia előállításában   88
7.2.2. Jogi eszközök bioüzemanyagok használatának növelésére   95
7.3. Energiaadó irányelv   97
7.4. Állati eredetű hulladékok kezelésének jogi keretei  99
7.5. Energianövények telepítésének hazai szabályai   104
7.6. Támogatásrendszer   107
7.6.1. Az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) és a Kohéziós Alap   107
7.6.1.1. Célkitűzések és a források megosztása   107
7.6.1.2. A támogatásra az alábbi földrajzi területek jogosultak (5. cikk)   108
7.6.1.3. Nemzeti stratégiai referenciakeret   109
7.6.1.4. Környezet és energetika prioritás   110
7.7 Mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatások   113
7.7.1. Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program   113
7.7.2. A szerkezetváltást, az infrastruktúrafejlesztését és az innovációt elősegítő intézkedések   114
7.7.3. Környezel és a vidékfejlesztése   114
7.7.4. Az erdészeti területek fenntartható használatát célzó intézkedések   115
7.7.5. Energianövények támogatásának közösségi keretei   115
7.8. Intelligens energia - Európa program   122
7.9. A kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogram   123
7.10. Állatihulladék-komposztáló telep környezetvédelmi engedélyeztetése - jogeset   124

8. A BIOMASSZA ENERGETIKAI HASZNOSÍTÁSÁNAK GAZDASÁGI SZEMPONTJAI   127

9. SZLOVÁKIA TERMÉSZETI ADOTTSÁGAI, A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK LEHETŐSÉGEI   136
9.1. Szlovákia biomassza felhasználásának jelenlegi helyzete és középtávú terve   137
9.2. Erdei biomassza (dendromassza)   140
9 2.1. Dendromassza az erdőgazdálkodásban   140
9.2.2. Dendromassza a faiparban   111
9.3. A biomassza energetikai célú felhasználásának feltételei, hátráltató tényezői és javaslatai   143
9.4. Kiszucaújhely : egy jó példa a sok közül   144

10. A JÖVŐ LEHETŐSÉGEI, KÉRDÉSEI, JAVASLATOK   146

11. ÖSSZEGZÉS   148

12. IRODALOMJEGYZÉK   150

13. JOGSZABÁLYOK   155
13.1. Európai Közösség jogszabályai   155
13.2. Magyar jogszabályok   157

14. MÉRTÉKEGYSÉGEK   160


vissza