borító

620.92 K 90
Környezettudatos energiatermelés és -felhasználás
Környezet és Energia Konferencia, Debrecen, 2009. május 8-9.
Debrecen : MTA DAB Megújuló Energetikai Munkabizottság, 2009. 316 p., ill.
ISBN 978-963-7064-20-3
TARTALOM

PLENÁRIS ELŐADÁSOK   7

Dr. Szarka László - Dr. Ádám József
A megújuló energiafajták környezeti hatásainak összehasonlíthatóságától   7

Dr. Farkas István
A napenergia hasznosításának hazai lehetőségei   13

Dr Barótfi István
A szükségszerűség kényszerpályája a megújuló energiaforrások alkalmazásában   14

Dr. Svéhlik Csaba
A holnap környezetbarát autója egy új energiakorszak hajnalán - kihívások és dilemmák   22

Balogh Ernő
Az energiatárolás fontossága és új módszerei   28

KÖRNYEZETTUDATOS ENERGIATERMELÉS   35

Pézsa Nikolett - Trencséni Balázs - Dr. Stukovszky Zsolt - Kraft Péter
A földgáz, mint alternatív járműhajtóanyag Magyarországon   35

Dr. Lukács Pál - Ujsághy Zsófia
Járművek újrahasznosításából származó könnyűfrakció energetikai hasznosítása   41

Dr. Bai Attila
Bio-hajtóanyagok alkalmazása a tömegközlekedésben   47

Jobbágy Péter
Különböző növényekre alapozott bioüzemanyag előállítás jövedelmezősége   53

Béndek Renáta - Goda Pál
Rendszerszemlélet a fenntarthatóság kutatásában, egy részben megújuló energiaforrásokat felhasználó hőerőmű példájának bemutatásán keresztül   59

Vaszkó Csaba Igazán decentralizált energiatermelési lehetőségek a természetvédelemben   66

Barta István - Dr.Raisz Iván
Hulladékra alapozott városi energiaellátás Európában   69

Dr. Raisz Iván - Barta István
Kommunális hulladékból szintézisgáz és ECO-METHANOL* előállítása   76

Kardos Levente -Juhos Katalin-Palkó Györy - Dr. Oláh Jószef -Dr. Barkács Katalin - Dr. Záray Gyula
Biogáz-kihozatal növelése egy kommunális szennyvíztisztító telepen   83

Tóth Tamás
A biomassza bázisú villamosenergia-termelés aktuális helyzete és kilátásai, avagy elegendő-e a jelenlegi kötelező átvételi ár a 2020-as célkitűzések teljesítésére?   89

Dr. Seres István - Dr. Farkas István A gödöllői 10 kWp teljesítményű fotovillamos rendszer működtetési tapasztalatai   94

Herbert Ferenc - Klement Tibor
200 MW napelem projekt Magyarországon   95

Buday Tamás - Dr. Kozák Miklós - Kovács Sándor
Földhő hasznosítási alternatívák Debrecen energiaellátásában   99

Dr. Kozák Miklós - McIntosh Richard William - Bálint Béla - Buday Tamás
Kőbányászati alternatívák az észak-alföldi termokarszt bázison   105

Dr. Lakatos Károly
Kisvízerőművek a Sajón   111

Péliné Németh Csilla - Dr. Radics Komélia - Dr. Bartholy Judit
A hasznosítható szélenergia regionális tendenciái Magyarországon   117

Dr. Munkácsy Béla
A szélenergia lehetséges szerepe hazánk villamosenergia-termelésében   123

Bíróné Dr. Kircsi Andrea - Dr. Tóth Péter - Dr. Bulla Miklós
A szélenergia hasznosítás legújabb magyarországi eredményei   129

Dr. Tar Károly
Az időjárási front-típusok és a potenciális szélenergia kapcsolata Magyarországon   135

Dr. Gyöngyösi András - Dr. Weidinger Tamás - Dr. Kiss Ádám - Dr. Bánfalvi Károly
Különböző mező-skálájú meteorológiai modellek által szolgáltatott energetikai célú szélelőrejelzések bizonytalansága a Nyugat-Dunántúl és a passzát szélrendszerben fekvő brazíliai területek esetében   144

KÖRNYEZETTUDATOS ENERGIAFELHASZNÁLÁS   153

Tóth Tamás - Boros Zoltán
A megújuló energiaforrások társadalmi megítélésében bekövetkezett változások Encs és Forró példáján   153

Csapi Vivien - Kovács Nóra
Megújuló energia-beruházások pénzügyi értékelése - pénzügyi vs. gazdasági elemzés   159

Bagó Péter
Informatikai megoldások a környezettudatos energiafogyasztásban   166

Dublinczki-Boda Brigitta
Településrendezési eszközök alkalmazása a környezet állapotának javításában Túrkeve külterületén   172

Boromisza Zsombor
Településfejlesztési folyamatok környezeti hatásai a Velencei-tó parti sávjában   176

Dr. Mészáros Ferenc
A hazai közúti közlekedés fejlődésének várható hatásai az energiafelhasználás és a környezetterhelés területén   182

Dr. Barótfi István - Dr. Szabó Márta
Energetikai önellátás családi méretekben   188

Dr. Munkácsy Béla
A100% megújulóenergia-részarány küszöbén - avagy egy energetikai autonomitásra törekvő háztartás   194

Viczián Csaba - Dr. Kalmár Ferenc - Dr. Korács Imre
Új építőanyag fejlesztése a Debreceni Egyetem Műszaki Karán   200

Gelesz Adrienn - Dr. Reith András
A kéthéjú üveghomlokzatok magyarországi lehetőségei   206

Csiba András
Váltakozó áramlási irányú, decentralizált szellőzőrendszer regeneratív hővisszanyeréssel   213

Szekér László
Zéró CO2 kibocsátású építészet felé   221

ENERGIAPOLITIKA   223

Tóth Tamás - Dr. Tóth Péter
A megújuló energiák szabályozásának aktuális kérdései   223

Dr. Gergely Sándor
Magyar Zöldenergia Stratégia   228

Dr. Göőz Lajos
Északkelet-Magyarország energetikai fejlesztési programjai és a megújuló energiák   236

Dr. Fodor László
Tagállami implementációs feladatok a kibocsátási egységek kereskedelmi rendszeréről szóló 87/2003 sz. EK irányelvvel kapcsolatban   242

Sáfián Fanni - Dr. Munkácsy Béla
Megúiuló energiaforrásra épülő dán energiastratégiák   249

Luda Szilvia
Egy elképzelt jövőkép modellezése öko-holisztika Szedresen   255

Dr. Fazekas István - Orosz Zoltán - Szabó Valéria
A megújuló energiaforrások hasznosítása hazánkban, európai kitekintéssel   263

POSZTER ELŐADÁSOK   274

Dr. Káposzta József - Dr. Nagy Henrietta
Alternatív energiaforrások területi összefüggései Magyarországon   274

Kollár Kitti - Ökrös Imre
Alternatív energiaforrások térnyerésének gazdasági összefüggései Magyarországon   280

Dr. Tóth László - Dr. Schrempf Norbert - Koncz Annamária
Szélerőművek energiatermelésének modellezése enyhén tagolt domborzat esetén   286

Dr. Tóth Tamás - Gonda Pál - Urbánné Malomsoki Mónika
Fenntarthatóság elemei a terület- és vidékfejlesztésben   292

Dr. Karácsonyi Zoltán - Karácsonyi Judit - Szabó Tünde
Új kihívás - régiók és klímaváltozás - Régiók a fenntartható változásért   298

Dr. Gergely Sándor - Dr. Urbán Lujza
Szociális zöldenergia program   300

Dr. Gergely Sándor- Nagy Zsuzsa
Zöldenergia klaszter   301

Dallos György
Szénerőmű vagy más?   302

Dr. Bai Attila - Jobbágy Péter
Potenciális lehetőségek a hazai elsőgenerációs üzemanyag-előállításban   304

Gyalai-Korpos Miklós - Feczák János - Dr. Réczey Istvánné
Etanol előállítási technológiák alkalmazhatósága Monori Édes cukorcirok teljes körű felhasználására   305

Kovács Gábor
Hova tervezzünk szélerőművet? Jogszabályi korlátok és technikai potenciál   306

Báthoryné Dr. Nagy Ildikó Réka - Boromisza Zsombor - Dublinszi-Boda Brigitta
Meliorációs árkok ökológiai állapotának javítása településrendezési eszközökkel   307

Dr. Tóth László - Dr. Scbrempf Norbert - Koncz Annamária
Szélerőművek környezetre gyakorolt hatásai műszaki szempontból, zaj, árnyék, látvány   309

Névmutató   315vissza