502[200] F 41
Jávor Benedek (szerk.):
Felelősségünk a teremtett világért
Egyházi dokumentumok az ökológiai válságról
Bp. : Védegylet, 2004. 196 p.
ISBN 963-216-774-0
TARTALOM

  A szerkesztő előszava  5

  Az egyházak gyakorlati kezdeményezései az ökológiai gondolkodás
  és környezettudatos magatartás terjesztése érdekében (ifj. Zlinszky János)  8

  I. Római katolikus egyház 16

   I.1. A katolikus tanítás és az ökológia (Jávor Benedek)  16
   I.2. VI. Pál pápa üzenete a Stockholmi Konferenciára  24
   I.3. Gubbiói Nyilatkozat  27
   I.4. Pápai Üzenet a Béke világnapja alkalmából  31
   I.5. Velencei Nyilatkozat  40

  II. Orthodox egyház 44

   II.1. Az orthodox kereszténység: Teológia és praxis a teremtés védelmében (Nacsinák Gergely András)  44
   II.2. Üzenet a teremtésért való könyörgés napján - 1989  46
   II.3. Üzenet a teremtésért való könyörgés napján - 1991  48
   II.4. Üzenet a teremtésért való könyörgés napján - 1994  51
   II.5. Orthodoxia és Okológia - a Hét Patmoszi Javaslat (Alexandros F. Papaderos)  54
   II.6. Őszentsége, Bartholomeosz ökumenikus pátriárka Santa Barbara-i beszéde  61

  III. PROTESTÁNS EGYHÁZAK  66

   III.1 Református egyház 66
   III.1.1. Bevezetés (Csanády R. András)  66
   III.1.2. Igazságot a teremtett világnak  71
   III.1.3. A Református Egyházak Világszövetsége 23. Nagygyűlésének üzenete  80
   III.1.4."Processus Confessionis" Debreceni Nyilatkozat  84
   III.1.5. Nem szolgálhattok Istennek és a Mammonnak  86
   III.1.6. Itt az idő - Londoni Nyilatkozat  93

   III.2. Evangélikus egyház 101
   III.2.1. Az evangélikus egyház környezetvédelmi nyilatkozatai (Béres Tamás)  101
   III.2.2. Felelősséggel tartozunk a teremett világért  102
   III.2.3. Gondoskodás a teremtett világról - az Amerikai Evangélikus Egyház nyilatkozata  116
   III.2.4. A Lutheránus Világszövetség Winnipegi Üzenete  128

   III.3. Az Egyházak Világtanácsának dokumentumai 135
   III.3.1. Leomló határok - Nairobi Nyilatkozat  135
   III.3.2. A Szentlélek jelei - Canberrai Nyilatkozat  140

  IV. Zsidó vallás  158

   IV.1. Judaizmus és ökológia (Staller Tamás)  158
   IV.2. A környezeti válságra adandó zsidó válasz sürgősségéről  162
   IV.3. Bevezetés a zsidó vallás és az ökológia kapcsolatrendszerébe (Daniel B. Fink)  165
   IV.4. A zsidó hit tanai (Nahum Rakover)  169

  V. Nádasdladányi Nyilatkozat 185

  VI. Függelék  188

  Linkgyűjtemény  188
  Ajánlott irodalom  193