borító

620.95 B 64
Bioüzemanyag: megváltás vagy hiú ábránd?
Budapest : GKI Energiakutató és Tanácsadó Kft., 2008. 44 p. ill.
TARTALOM

BEVEZETŐ   4

1. A BIOÜZEMANYAGOK BEMUTATÁSA, NYERSANYAGOK, BIOMASSZA EGYÉB FELHASZNÁLÁSI LEHETŐSÉGEI, MÁSODIK GENERÁCIÓS BIOÜZEMANYAGOK   7
A. Az első generációs alkohol tartalmú bioüzemanyag a bioetanol   7
B. Az második generációs alkohol tartalmú bioüzemanyag a biobutanol   10
C. A másik első generációs bioüzemanyag a biodízel és második generációs a (BTL biomass-to-liquid) üzemanyag   11

2. A BIOÜZEMANYAGOK JELENTŐSÉGE, FELHASZNÁLÁSUK MELLETT SZÓLÓ ÉRVEK   11
A. Közlekedésből származó üvegházi gázkibocsátás csökkentése   11
B. Kőolajtól való függőség csökkentése, ellátásbiztonság javítása   16
C. A jövő üzemanyagának keresése, technológiai fejlesztés   18
D. A mezőgazdaság gondjainak orvoslása, vidékfejlesztés   19

3. "FENNTARTHATÓSÁGI" ÉS EGYÉB KÉRDŐJELEK A BIOÜZEMANYAGOK KÖRÜL   19
A. Biomassza más, energetikai célú felhasználása során hatékonyabb   19
B. Tiszta bio-termékek - E85 - megjelenésének hatása az üzemanyag piacon   20
C. Bioetenol növekvő felhasználásnak hatása az élelmezési célú gabonafélék piacára, és árára   20
D. Orvosolhatók-e a magyar mezőgazdaság problémái a bioüzemanyagok növekvő felhasználása révén?   22
E. Bioüzemanyagok hatása a biodiverzitásra, az esőerdők, ősnövénytakaró védelmének kérdése   24

4. A BIOÜZEMANYAGOK ELTERJEDÉSNEK ÖSZTÖNZÉSE, AZ EU - 2010 UTÁNI ELKÉPZELÉSEK ÉRTÉKELÉSE   24

5. MAGYARORSZÁG LEHETŐSÉGEI ÉS A POLITIKAI CÉLOK REALITÁSA   20
A. Nyersanyagok   26
B. A magyar kormányprogram   30
C. Költségek és azok összevetése a politikai célokkal és a várható eredményekkel   34
D. Termelési potenciál Magyarországon, értékesítési lehetőségek az EU-ban   35
E. A magyar bioetanol termelés növekedésének várható hatásai a mezőgazdaságban   35
F. 2010 utáni EU szabályok hatása a magyar bioetanolra   36

MELLÉKLETEK   37

FELHASZNÁLT DOKUMENTUMOK   40vissza