borító

621.039 S 71
Somlai János:
Esetek, sugárbalesetek
Veszprém : Radioökológiai Tisztaságért Társadalmi Szervezet, 2008. 192 p. ill.
ISBN 978-963-06-4366-5
TARTALOM

1. Előszó   5

2. Általános ismeretek   7
2.1. Alapfogalmak   7
2.1.1. Az ionizáló sugárzások, bomlástörvény   7
2.1.2. A sugárzások tulajdonságai, kölcsönhatásai   10
2.2. Dózisfogalmak   11
2.3. Ionizáló sugárzások kémiai, biológiai hatásai   16
2.3.1. Sugárzások fizikai és kémiai hatásai   17
2.3.2. Sugárzások biológiai hatásai   18
2.3.3. A sugárzás sejtszintű hatásai   20
2.4. Szövetek, szervek és az emberi szervezet sugárkárosodása   21
2.5. Sugárbalesetek   25

3. Sugárbetegségek kimutatása, kezelése   29
3.1. Sugársérülések, sugárbetegségek kimutatása 29
3.2. Sugársérülések, sugárbetegségek kezelése   34

4. Egészségügyi alkalmazással kapcsolatos esetek, balesetek   37
4.1. Egészségmegőrző, kondicionáló anyagok   37
4.2. Orvosi alkalmazások   46
4.2.1. Ionizáló sugárzások orvosi alkalmazása   46
4.2.2. Röntgensugárzás egészségügyi alkalmazásával kapcsolatos esetek   50
4.2.3. Zárt sugárforrások (gyorsítók) egészségügyi alkalmazásával kapcsolatos esetek   55
4.2.4. Nyitott sugárforrások egészségügyi alkalmazásával kapcsolatos esetek   64

5. Ionizáló sugárzások ipari alkalmazásával kapcsolatos esetek   69
5.1. Zárt sugárforrásokkal, röntgenberendezésekkel kapcsolatos balesetek   69
5.1.1. A gyorsítókban előfordult balesetek   69
5.1.2. Balesetek röntgenberendezésekkel   70
5.1.3. A besugárzókban történt balesetek   74
5.1 4. Ipari radiográfiával kapcsolatos balesetek   91
5.1.5. Zárt radioaktív sugárforrások egyéb ipari alkalmazásával kapcsolatos balesetek   98
5.1.6. Balesetek elhagyott, elvesztett sugárforrásokkal   102
5.1.7. Balesetek ellopott zárt sugárforrásokkal   117
5.1 .8. Nyitottá vált zárt sugárforrással kapcsolatos baleset   121
5.1.9. Beolvasztásra került zárt sugárforrásokkal kapcsolatos esetek   126
5.2. Nyílt radioizotópokkal kapcsolatos esetek   132

6. Szándékos egészségkárosítás, gyilkossági kísérletek, politikai hatalom által irányított események, terrorcselekmények radioaktív anyagok, sugárzások felhasználásával   139
6.1. Szándékos egészségkárosítás, gyilkosság, öngyilkosság ionizáló sugárzásokkal   139
6.1.1. Szándékos egészségkárosítással járó esetek   140
6.1.2. Öngyilkossági kísérletek   143
6.1.3. Gyilkosságok, gyilkossági kísérletek   144
6.2. Politikai hatalom által irányított események, terrorcselekmények radioaktív anyagok, sugárzások felhasználásával   149
6.2.1. Politikai hatalom által irányított események   149
6.2.2. Radioizotópok szándékos ellopása, terrorcselekmények   154

7. Összegzés, tapasztalatok   161

8. Szakirodalom   169

9. Függelék   173

10. Mellékletek   177vissza