borító

620.9 O 20
Oláh György - Gooppert, Alain - Prakash, G. K. Surya
Kőolaj és földgáz után: a metanolgazdaság
Budapest : Better, 20087. xiv, 368 p. ill.
ISBN 978-963-86233-5-5
A kémiai Nobel-díjjal kitüntetett, hírneves Oláh György és munkatársai ebben az úttörő műben csökkenő fosszilis fűtőanyagkészleteink pótlásának gyakorlati értékű alternatívájaként a metanol felhasználásár fejtegetik világos és könnyen elfogadható módon. Áttekintik a jelenlegi jelentős energiaforrásaink, éspedig a kőolaj és a földgáz, az atomenergia és különféle megújítható energiahordozók mellett és ellen szóló tényezőket, majd új lehetőségeket tárnak fel a felhasználást gátló tényezők elhárítására. Oláh és munkatársai a bevezetést követően a fűtőanyagok és az energia kölcsönös kapcsolatait, valamint nem megújítható, fosszilis fűtőanyagkészleteinek nagyságát tekintik át. A szerzők kihangsúlyozzák azt, hogy a csökkenő készletek és a globális melegedés dacára továbbra is szükség van a szénhidrogénekre és az azokból készült termékekre. Megvitatják az elképzelt, hidrogénre alapozott gazdaságot és jelenetős hiányosságait. Az ezt követő, legfontosabb rész a metanolgazdaságra összpontosít E körben kiemelt jelentőségű az ipari folyamatok égéstermékei (így a fosszilis tüzelőanyagokat égető erőművek füstgázai) szén-dioxid-tartalmának és a légkörben levő széndioxidnak folyékony metanollá átalakítása. Így üzemanyagelemekben előnyösen hasznosítható fűtőanyagkent és szénhidrogének gyártásának célszerű kiindulási anyaga.

A szerzők alkotásukat egy jövőbe tekintő befejezéssel teszik teljessé. A könyv, a jövő jelentősebb, megoldásra váró energetikai és környezetvédelmi problémáival foglalkozó, gondolatgazdag, előretekintő és lelkesítő mű.
TARTALOM

Előszó   xiii

1. fejezet
Bevezetés   1

2. fejezet
A szén az ipari forradalom idején és utána
  13

3. fejezet
A kőolaj és a földgáz története
  21
A kőolaj kitermelése és feltárása   26
A földgáz   27

4. fejezet
Fosszilis tüzelőanyagok készletei és felhasználásuk
  31
A szén   32
Az ásványolaj   37
Szurokföldek   43
Olajpala   45
Földgáz   46
Kőszénlelőhelyről kitermelt metán   54
Tömör homokok és agyagpalák   55
Metán-hidrátok   55
Kilátások   58

5. fejezet
Csökkenő kőolaj- és földgáztartalékok
  59

6. fejezet
A szénhidrogének és a belőlük készült termékek iránti folyamatos igény
  71
A szakaszos lepárlás (frakcionális desztilláció)   75
A termikus krakkolás   75

7. fejezet
A fosszilis tüzelőanyagok és a klímaváltozás
  85
Csökkentés   95

8. fejezet
Megújítható energiaforrások és az atomenergia
  99
Vízenergia   102
Geotermikus energia   107
Szélenergia   111
Napenergia: fényelektromosság és termikus energia   115
Villamos energia termelése fényelektromos átalakítással   116
A Napból származó hőenergia felhasználása villamos energia termelésére   118
Villamos energia szolária sómedencékkel   120
Napenergia hasznosítása fűtésre   121
A napenergia hasznosításinak gazdasági korlátai   122
Biomassza-energia   122
Villamos energia előállítása biomasszából   123
Folyékony biofűtőanyagok   124
Az óceánok energiája: a termikus, az árapály és a hullámok energiája   129
Az árapály-energia   129
Hullámok   131
A tengerek hőenergiája   132
Atomenergia   133
Energia nukleáris hasadási reakcióból   135
Tenyésztő atomreaktorok   141
Az atomenergia szükséges   143
Gazdaságosság   145
Biztonság   145
Sugárzásveszélyek   148
Nukleáris melléktermékek és hulladék   149
Emissziók   152
Atomenergia: a jövő energiája   152
Nukleáris fúzió   153
Kilátások   157

9. fejezet
A hidrogéngazdaság és korlátai
  159
A hidrogén felfedezése és tulajdonságai   160
A hidrogénenergia fejlődése   162
A hidrogéntermelés és felhasználás   165
Fosszilis anyagokból származó hidrogén   167
Hidrogén biomasszából   169
Fotobiológiai vízbontás   170
A víz elektrolízise   170
Nukleáris energiával termelt hidrogén   173
A hidrogén tárolásának kihívásai   174
A folyékony hidrogén   176
Komprimált hidrogén   177
Fémhidridek és szilárd abszorbensek   178
A hidrogéntárolás egyéb módjai   179
Centralizált vagy decentralizált legyen-e a hidrogén elosztása?   180
A hidrogén biztonsági kérdései   183
Hidrogén a szállítmányozásban   185
Üzemanyagcellák   186
Egy kis történelem   186
Az üzemanyagcella hatékonysága   188
Hidrogén alapú üzemanyagcella   190
A közlekedésben-szállításban használható PEM üzemanyagcellák   194
Regeneratív üzemanyagcellák   198
Kilátások   200

10. fejezet
A metanolgazdaságról általánosságban
  203

11. fejezet
Metanol, mint energiatároló és üzemanyag
  211
Történelmi áttekintés és a fontosabb tulajdonságok   212
A metanol használata napjainkban   214
A metanol és a dimetil-éter, mint üzemanyag   215
Az alkohol múltbéli szerepe a közlekedésben   215
A metanol, a belső égésű motorok üzemanyaga   220
A dízelolaj helyettesítése metanollal és dimetil-éterrel a kompressziós motorokban   222
A biodízel üzemanyag   228
Fejlett metanol-üzemű járművek   228
A metanol reformálásából származó hidrogén használata üzemanyagcellákban   229
A közvetlen metanol alapú üzemanyagcella (DMFC)   233
Bio- és más üzemanyag alapú üzemanyagcellák   239
Regeneratív üzemanyagcellák   240
Sztatikus áram- és hőtermelés metanollal   241
A metanol tárolása és elosztása   242
A metanol ára   245
A metanol biztonságossága   246
Metanollal üzemelő járművek anyagkibocsátása   251
A metanol és a környezet   252
A metanol és a klímaváltozás   254

12. fejezet
Metanol termelés, a szintézisgáztól a szén-dioxidig
  257
Fosszilis tüzelőanyagokból származó metanol   260
Szintézisgáz alapú termelés   260
Földgázból előállított szintézisgáz   264
A metán gőzreformálása   264
A metán részleges oxidációja   265
Antoterm reformálás: gőzreformálás és részleges oxidáció együttes alkalmazása   266
CO2 reformálásból származó szintézisgáz   267
Kőolajból és magasabb szénhidrogénekből származó szintézisgáz   267
Szintézisgáz szénből   268
A szintézisgáz termelés gazdaságossága   269
Metil-formiátos metanol előállítás   269
Szintézisgáz nélküli metán-metanol átalakulás   271
Metán metanollá alakítása szelektív oxidációval   271
A metán gázfázisú katalitikus oxidációja   272
A metán folyadékfázisú oxidációja metanollá   275
Metanoltermelés monohalogénezett metánnal   277
A metán metanollá alakítása mikrobiológiai vagy fotokémiai úton   280
Biomasszából származó metanol   281
Biogázból származó metanol   288
Vízi kultúrák   291
Vízinövények   291
Algák   292
A szén-dioxidból származó metanol   294
Ipari füstgázból származó szén-dioxid   298
A légkörből származó szén-dioxid   299

13. fejezet
Metanol alapú vegyületek, szintetikus szénhidrogének és egyéb anyagok
  303
Metanol alapú vegyi anyagok   303
A metanol átalakítása olefinekké és szintetikus szénhidrogénekké   305
A metanolból kiinduló olefingyártás (MTO)   306
A metanolból benzin módszer (MTG eljárás)   309
Metanol alapú fehérjék   311
Kilátások   312

14. fejezet
A jövő perspektívái
  313
A metanolgazdaság és előnyei   316

További irodalom és információk   321
Jelen könyv szerzőinek további művei  337
Betűszavak, egységek és rövidítések   339
Hivatkozott források  343
Index   355vissza