borító

550.4 F 85
Dobos Anna - Ilyés Zoltán (szerk.):
Földtani és felszínalaktani értékek védelme
Eger : Eszterházy Károly Főiskola, 2005. 382 p., ill.
ISBN 963-9417-28-9
TARTALOM

Ilyés Zoltán - Dobos Anna - Pozder Péter: Bevezető gondolatok a "Geomorfológiai értékek védelme című kiskonferencia tanulmánykötete kapcsán   7
Marosi Sándor: Megnyitó   9

A geológiai és geomorfológiai értékek nvilvántartásának, kataszterének és védelmének elméleti kérdései

Péti Márton: A területfejlesztés és tájvédelem kapcsolata   17
Árgay Zoltán: A térinformatika szerepe a felszínalaktani értékek országos információs rendszere kialakításában   25
Kiss Gábor: Földtudományi Természetvédelmi Felmérés - A Földtudományi Értékek Országos Katasztere összeállítása   35
Benkhard Borbála: Földtudornányi Természetvédelmi Felmérés - A Földtudományi Érlékek ökoturisztikai szempontú felmérése   47
Gasztonyi Éva: A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság földtani és tájvédelmi feladatai és az ezzel kapcsolatos problémák   55
Ilyés Zoltán: Az antropogén geomorfológiai értékek védelme a tájvédelem komplex feladatrendszerében   61

A geológiai és geomorfológiai értékek védelmének gyakorlati kérdései, esettanulmányok, alkalmazások

Szabó József - Sütő László: Az egyedi tájérték kataszterezés néhány elvi kérdése és gyakorlati tapasztalatai a Cserehát példáján   81
Keveiné Bárány Ilona: A karsztok környezeti problémái és védelmük kérdései   101
Tóth Csaba - Szabó Gergely: Az országos kunhalom-kataszterezés eredményei   117
Babák Krisztina: Az alföldi kunhalmok mint antropogén.goomorfológiai elemek   125
Jancsik Péter: Védett és védtelen geomorfológiai érlékek Erdélyben   129
Frisnyák Sándor: A kultúrtáj kialakulása és terjedése a Zempléni-hegységben   139
Horváth Gergely: Földtudományi értékek vizsgálata és védelme a Medves-vidéken   153
Kárász Imre: Heves megyei települések védett geológia jellegű természeti értékei   169
Hevesi Attila: Adatok a Bükkalja és a Bükk-hát eddig "védetlen" (-védtelen), de védelemre érdemes felszínalaklnni földtani és kultúrtörténeti értékeinek jegyzékéhez   189
Baráz Csaba: A bükkaljai kaptárkövek felszínalaktani vizsgálata és a kaptárfülkék korának meghatározása   203
Tóth Géza: Természeti katasztrófa, ökológiai katasztrófa Arló község határában   217
Donka Attila - Guricza László: Geomorfológiai értékek a turizmusban   223
Dávid Lóránt: Felhagyott kőbányák természeti értékei terület és turizmusfejlesztési projektekben   239

A geomorfológiai kutatások aktuális kérdései, modern irányzatok és alkalmazások

Pinczés Zoltán: Tájkutatási irányzatok a Debreceni Egyetem Alkalmazott Tájföldrajzi Tanszékén   249
Juhász Ágoston: Újabb irányzatok, eljárások és alkalmazásuk a geomorfológiai kutatásokban   275
Lóczy Dénes - Nagyváradi László - Pirkhoffer Ervin - Gyenizse Péter: Digitális terepmodell felhasználása a tájrehabilitációban Pécs környéki bányaterületek példáján   293
Homoki Erika - Sütő László:: Szénbányászati formák tájba illesztése   309
Hegedűs András: Az Ózd-Pétervásárai-dombság felszínalaktani térképezése hagyományos és térinformatikai módszerek ötvözésével   335
Félegyházi Enikő: Az elhagyott medermaradványok elhalási korának meghatározási nehézségei   351
Dobos Anna - Pelyhe Tibor - Murányi Dávid - Antal Péter: A Maklányi-völgy geomorfológiai térképezése. Az egerszalóki hőforrás természeti értékei   359

A kötet szerzői   381vissza