borító

338 B 73
Bogár László:
Hálózatok világuralma
[Budapest] : Kölcsey Intézet : Argumentum, 2007. 231 p.
ISBN 978-963-446-464-8
TARTALOM

Előszó  9

HÁLÓZATOK VILÁGURALMA
A történetnek még nincs vége   13
Felszólalás az 1998. év költségvetésének parlamenti vitájában   25
A kormányzati stratégiaalkotás dilemmái   36
Koncepcióvázlat egy lehetséges nemzeti programhoz   43
What is Europe? Identitás és integráció globális háttérrel   50
Néhány gondolat a második évtized gazdaságstratégiájának megalapozásához   61
Hálózatok világuralma   64
Kísérlet egy hosszá távú nemzetstratégia felvázolására   113

TÖPRENGÉSEK
A helyzetről   159
Bevezetés a társadalom-gazdaságtanba   162
Globális tanmese (nagy)fiúknak Augsburg árnyékában.
Töprengések Tölgyessy Péter 1998, augusztus 22-én, a Népszabadságban megjelent írása ürügyén   165
Energia és hatalom   170
Nyugdíjreform történelmi háttérrel   174
Gondolatok a nyugdíjkérdés hatalomszerkezeti hátterének megértéséhez   181
Vélemény a PM nyugdíjreform tervezetéről   186
Javaslat a Nemzeti népesedési program kidolgozására   188
Adalékok a demográfiai folyamatok ontoszociális értelmezéséhez   193
Közszolgáltató rendszerek a modern társadalmakban   199
Nemzeti energiapolitika globális háttérrel   201
Gondolatok a programkészítési folyamat szerkezeti felépítéséhez   203
Világok háborúja - háborúk világa   207
Adalékok a hideg polgárháború mitológiai szerkezetéhez   212
Nemzeti kiegyezés? Mítosz és valóság   216
EU-választások   221
Elveszett alkotmány, avagy lesz-e új "EU-angélium"?   227
Mélyponton, avagy a rendszerváltás "filozófiájának híg mosléka"   232
Töprengések Hamvas Béla ürügyén  237
Hazugság hatalmak hálójában   241
Maffiapolitika? Kísérlet egy jelenség rnélyszerkezetének megértésére   247

KRÓNIKA
Összefoglaló az 1999. évi költségvetés első vitájáról
1998. július 30. kormányülés   253
Összefoglaló a Parlament szeptember 8-i ülésnapjáról   262
Összefoglaló a kormány 1998. október 17-i üléséről   264
Összefoglaló a kormány október 22-i üléséről   268
És akkor most? A szentendrei kormányülés egynémely tanulságáról   274
Javaslatok az öszödi kormányülésen felvetendő kérdésekre   277
Kétezer-kettő, avagy a lefejezett jövő. Adalékok a polgári kormány törekvéseinek ontoszociális szerkezetéhez   279

VISSZHANG
Oláh János: A globalizáció látható mechanizmusai és rejtett mozgatóerői.
Összeesküvés-elmélet vagy Lételmélet, tévhitek vagy léthitek   289
Pethő Bertalan: Világnézet Magyarországon   295
Tellér Gyula: Globalizáció, szocializmus, rendszerváltás, Magyarország
Megjegyzések Bogár László "Globalizáció és Magyarország" című könyvéhez   302
Narratívák háborúja, avagy lehetséges-e a léttörténet-irás   313

Kulin Ferenc: Portrévázlat - (világ)kép-keretben   325


vissza