borító

620.92 R 55
Reményi Károly: Megújuló energiák
Budapest : Akad. K., 2007. 297 p., ill.
ISBN 978-963-05-8458-6
TARTALOM

ELŐSZÓ   9

1. IGÉNYEK, LEHETŐSÉGEK ÉS KORLÁTOK AZ ENERGETIKÁBAN   11
Energetikai műszaki és gazdasági szempontok   13
Az energiarendszer fejlesztésének belső és külső költségei   15
A szén és a szén ára   16
Olaj   17
Földgáz   17
A technikai fejlesztés és költségei   18
Az új beruházások költségei   19
A megújuló energiák részaránya   21

2. ENERGIAHORDOZÓ-FORRÁSOK ÉS -KÉSZLETEK   25
Szén és lignit   25
A szénhasznosítás új lehetőségei   30
A szénhasznosítás várható jövője Magyarországon   35
A külfejtések környezetvédelmi problémái   37
Tőzeg   41
Nyersolaj és folyékony földgáz   43
Cseppfolyósított földgáz (Liquefied Natural Gas, LNG)   46
Olajpala   51
Természetes bitumen és extranehéz olaj   53
Földgáz   56
Uránium   59

3. A VÍZENERGIA   67
Vízerőművek   68
A vízhasznosítás összehangolása   71
A vízerőművek fő berendezései   73
Pelton-turbina   75
Bánki-turbina   84
Francis-turbina   84
Szivattyúturbina   95
Árapályerőmű   96
Hullámenergia   103
Az óceán hőenergiájának hasznosítása   111
Magyarország vízenergia-lehetőségei   115
Szivattyús-tározós erőmű-lehetőségek Magyarországon   119

4. A SZÉLENERGIA   122
A szélenergia-hasznosítás fő technológiai irányai   126
A szélenergia költségeinek csökkentése   128
A szélerőművek üzeme   130

5. NAPENERGIA   145
A technológiák fő irányai   146
A napsugárzás mint energiaforrás   148
Napkollektorok   153
Naphőerőmű   153
A sugárzás   158
A napenergia tárolása   166
Fény, hő, villamosság és tüzelőanyag napenergiából   166
Napelemek (fotovillamos napelem, PV)   167
A fotovillamos elemek alkalmazási területei   171
Szolárkémia   173
Napkollektorok   175
Passzív napenergia-hasznosítás   179
Amorf szilícium energiamodul gyártása   187

6. A GEOTERMÁLIS ENERGIA   191
A geotermális energia-hasznosítás fő irányai   192
Közvetlen hőhasznosítás   192
Villamosenergia-fejlesztés   193
A geotermális hőforrások   193
Geotermikus kombinált ciklusú erőmű (GCCP)   200

7. A BIOMASSZA   209
A fotoszintézis folyamata   209
A fotoszintézis   210
Elektronszállítás   219
A fotoszintézis-kvantum és az energiaátalakítás hatásfoka   222
A biomassza-felhasználás fő irányai   224
Fa tüzelőanyag   226
A fán kívüli biomassza   229
Agráriumi és a lábasjószágtól származó hulladék   230
A lakossági szilárd hulladék (MSW)   232
Motorüzemanyagok   232
A biomassza magyarországi helyzete   234
A biomassza energetikai hasznosítása   251

8. A TÜZELŐANYAG-CELLÁK ÉS A MEGÚJULÓ ENERGIÁK   259
Tüzelőanyag-cellák   260
Az üzemanyagcellák újgenerációja   261

9. AZ ENERGETIKA FELADATAI ÉS SZEREPE AZ ÜVEGHÁZHATÁS CSÖKKENTESEBEN   266
A Kyotói Egyezmény összegzése   266
A fosszilis tüzelőanyagok égési egyenletei,   278
Erőművek felújítása   281
Megújuló energiaforrások   284
A megújulóenergia-termelésre eső CO2 kibocsátás   287


vissza