borító

300 D 63
Diamond, Jared M.: Összeomlás
Tanulságok a társadalmak továbbéléséhez
Budapest : Typotex, 2007. 577 p., ill.
ISBN 978-963-9664-69-2
TARTALOM


Előszó. MESE A KÉT FARMRÓL   13
A két gazdaság - Pusztulás régen és ma - Eltűnt édenkertek? - Az értelmezés öt pontja - Üzlet és környezet - Az összehasonlító módszer - E könyv felépítése

Első rész. A MAI MONTANA   37

1. fejezet. Montana magas ege alatt   39
Stan Fulkow története - Montana és én - Miért Montanával kezdem? - Montana gazdaságtörténete - Bányászat - Erdők - Talaj - Víz - Óshonos és nem őshonos fajok - Eltérő elképzelések - Eltérő nézetek a szabályozásról - Rick Laible története - Chip Pigman története - Tim Huls története - John Cook története - Montana mint a világ modellje

Második rész. LETŰNT TÁRSADALMAK   87

2. fejezet. A Húsvét-sziget alkonya   89
A rejtélyes kőfejtők - A sziget földrajza és történelme - A lakók és eledelük - Főnökök, klánok, közemberek - Szobrok talapzaton Hogyan faragták, szállították és állították fel őket? - Az erdő eltűnése, társadalmi következményekkel - Az európaiak magyarázatai - Miért volt itt a környezet olyan törékeny? - A Húsvét-sziget mint metafora

3. fejezet. Utolsó túlélők a Pitcairn- és a Henderson- szigeteken   128
A Pitcairn-csoport a Bounty előtt - Három különböző sziget - Kereskedelem - A dráma vége

4. fejezet. A régiek: anaszázik és szomszédaik   142
Gazdálkodás a sivatagban - Évgyűrűk - Mezőgazdasági stratégiák - A Chaco-kanyon problémái és patkányai - Regionális integráció - Chaco hanyatlása és bukása - Üzenet az utókornak

5. fejezet. A maják   161
Az elveszett városok rejtélye - A maják környezeti feltételei - A maja mezőgazdaság - Történelmi áttekintés - Copán - Az összeomlás bonyodalmai - Háborúk és aszályok - Összeomlás a déli alföldeken - A történet üzenete

6. fejezet. A grönlandi viking kaland előzményei   181
Kísérletek az Atlanti-óceán térségében - A viking terjeszkedés - Autokatalízis - A viking mezőgazdaság - Vas - Főnökök - Vallás - Az Orkney-, a Shetland- és a Feröer szigetek - Az izlandi környezet - Izland történelme - Vinland

7. fejezet. A viking Grönland virágzása   213
Európa szélén - Grönland éghajlata ma és akkor - Bennszülött növények és állatok - A vikingek letelepedése - Gazdálkodás - Vadaszat és halászat - Integrált gazdaság - Társadalmi viszonyok - Kereskedelem Európával - A grönlandi vikingek önképe

8. fejezet. A grönlandi vikingek kihalása   246
A vég kezdete - Erdőirtás - A talaj és a gyepszint elroncsolása - Az eszkimók elődei - Az eszkimók életmódja - A vikingek viszonya az eszkimókhoz - Az utolsó utolsó évek - Az összeomlás végső okai

9. fejezet. A siker két útja   273
Alulról és felülről szerveződés - Új-Guinea felföldjei - Tikopia - A Tokugavi-korszak problémái és megoldásai - Miért sikerült Japánnak? - Más sikertörténetek

Harmadik rész. MODERN TÁRSADALMAK   303

10. fejezet. Malthus Afrikában: a ruandai népirtás   305
A dilemma - A ruandai események - Több, mint etnikai gyűlölködés - A feszültség felgyűlése Kanimában - A kanimai robbanás - Miért történt így?

11. fejezet. Egy sziget, két nép, két történelem: a Dominikai Köztársaság és Haiti   322
Különbségek - Történelmek - Az eltérés okai - Környezeti hatások Dominikában - Balaguer - A dominikai környezet ma - A jövő

12. fejezet. Kína, a dülöngélő óriás   347
Kína jelentősége - Háttér-információk - Levegő, víz, talaj - Élőhelyek, fajok, óriásprojektek - Néhány következmény - Összefüggések - A jövő

13. fejezet. Ausztrália, a bányászó kontinens   367
Ausztrália jelentősége - Talajok. Víz. Távolság - Korai történelem - Importált javak - Kereskedelem és bevándorlás - A talaj minőségromlása - Más környezeti ártalmak - A remény és a változás jelei

Negyedik rész. GYAKORLATI TANULSÁGOK   403

14. fejezet. Miért hoz néhány társadalom önsorsrontó döntéseket?   405
A kudarchoz vezető út állomásai - Az előrelátás hiánya - Akik nem veszik észre a veszélyt Racionálisan helytelen viselkedés - Kárt okozó értékrend - Az ésszerűtlenség további példái - Sikertelen megoldási kísérletek - Miben reménykedhetünk mégis?

15. fejezet. A nagyvállalatok és a környezet: ahány ház, annyi szokás   426
Az erőforrások kitermelése - Kér olajmező - Az olajtársaságok indítékai - Ércbányászat - A bányatársaságok indítékai - Különbségek a nagyvállalatok között - Fakitermelés - A Forest Stewardship Council - Tengerhalászati ipar - A vállalatok és a közvélemény

16. fejezet. A világ mint polder: mindez mit jelent nekünk ma?   469
Bevezetés - A legkomolyabb problémák - Ha nem oldjuk meg őket - Élet Los Angelesben - Egysoros ellenérvek - A múlt és a jelen - A remény jelei

Köszönetnyilvánítás   507
További olvasnivaló   511
Mutató  561vissza