620.9 V 20
Vajda György:
Energiaellátás ma és holnap
Bp. : MTA Társkut. Közp., 2004. 385 p., ill.
ISBN 963-508-424-2

TARTALOM

  Bevezetés  7

  Energiahordozók  11

   Energiafajták  11
   Energiaszerkezet  16
   Energiabázis  22
   Energiaátvitel  28

  Tüzelőanyagok  33

   Tüzelőanyagok égése  34
   Szilárd tüzelőanyagok  51
   Folyékony tüzelőanyagok  88
   Gáznemű tüzelőanyagok  132
   Exoterm reakciók 167
   Mi várható a jövőben?  170

  Megújuló energiaforrások  177

   Napenergia  180
   Szélenergia  205
   Vízenergia  216
   Kilátások  234

  Nukleáris energia  237

   Az atomenergetika megítélése  237
   Az atommag, mint energiaforrás  240
   A hasadóanyag-potenciál  250
   Üzemanyagciklus  254
   A nukleáris potenciál bővítése  261
   Az atomenergia hasznosítása  266
   A környezet terhelése  277
   Nukleáris biztonság  281
   A hulladékok sorsa  286
   Kapcsolat a nukleáris fegyverekkel  293
   Gazdasági versenyképesség  294
   Az atomenergia kilátásai  302

  Hőhordozók  307

   Hőhordozók tulajdonságai  307
   Szilárd hőhordozók  311
   Folyékony hőhordozók  314
   Gáznemű hőhordozók  321
   Geotermikus energia  328
   Hőszivattyú  339

  Villamos energia  341

   A villamosság jellemzői  343
   Villamosenergia-ellátás  353
   A villamosenergia-rendszerek működése  360

  Függelék. Aktinidák bomlási sorai  377

  Irodalom  379
  Summary  383
  A kötet szerzője  387