borító

712.2 J 79
Jószainé Párkányi Ildikó:
Zöldfelület-gazdálkodás, parkfenntartás
Budapest : Mezőgazda, 2007. 316 p., ill.
ISBN 978-963-286-366-5
TARTALOM

Ajánlás   5

I. A zöldfelület-gazdálkodás mint önkormányzati feladat

Fogalomtár   7

A zöldfelület-gazdálkodás helye és szerepe a települések életében   12
A települések zöldfelület-gazdálkodása, területei, feladatai és irányítása   12
A zöldterület-gazdálkodást érintő jogi szabályozás áttekintése   14
Zöldfelületekkel kapcsolatos, magasabb szintű jogi szabályozás jellemzői   14
A helyi (önkormányzati) szintű szabályozás 1  5
A főkertész, mint a települések zöldfelület-gazdálkodásának irányítója   15

II. Zöldfelület-létesítés

A zöldfelület-létesítés előkészítése, szervezési feladatai   18
Az önkormányzatok parklétesítéshez kapcsolódó előkészítő-szervezési feladatai   18
Önkormányzatok építés-előkészítési feladatai   19
Tervdokumentáció, tervezői feladatok a zöldfelületek létesítésével kapcsolatban   20
Zöldfelületek kialakítására vonatkozó tervdokumentáció   22
Tervezői költségvetés   25
Kivitelezői költségvetés   26
Engedélyek és egyeztetések a kivitelezés megkezdéséhez   31
Az építési szerződés tartalmi és formai elemei, szerződéskötés   32
Helyszíni bejárás   33
Tervfelbontás, erőforrás-szükséglet számítás   34
A kivitelezés költségcinek kalkulálása (előkalkuláció és utókalkuláció), kivitelezői árvetés   35
A kivitelezői árajánlat   36
Költségek könyvelése és az adózás összefüggései, cash-flow tervezés   37
A zöldfelület-létesítés folyamata   39
A kivitelezésben résztvevők köre   39
A parképítés szervezése   41
Szervezés fogalma, parképítés szervezési feladatai és jellemzői   41
A kertépítés erőforrás-tervezése   56
Munkafolyamatok tervezése, korszerű tervezési módszerek   59
Épitéshelyi adminisztráció, építési napló, felmérési napló vezetése   61
Építéshelyi munkavégzéssel kapcsolatos adminisztráció   63
Számlázás   64

III. A zöldfelületek fenntartása

Parkfenntartás szervezése   65
A parkfenntartás szerepe és kiemelt jelentősége   66
A parkok növényzetének korszakai, hatásuk a fenntartás szervezésére   66
A parkfenntartás, mint önkormányzati és vállalkozói feladat, a munkák szervezése   68
Parkfenntartás, gondozás, kezelés, karbantartás és rekonstrukció értelmezése   68
A parkfenntartás önkormányzati-szervezési feladatai   70
A parkfenntartási munkák kategóriába sorolása   74
Parkfenntartás - mint önkormányzati feladat - lehetséges megoldásai   76
Saját intézménnyel megoldott parkfenntartás   77
Önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társasági formában   77
Non-profit szervezet   77
Vállalkozásba adás   77
Külső vállalkozóval végeztetett parkfenntartás pályáztatása  78
Tervezés és előkészítés   79
Ajánlatok átvétele, elbírálása, versenytárgyalás   88
Szerződéskötés   89
Munkaterület átadás-átvétele, helyszíni bejárás   90
Műszaki ellenőrzés   91
A parkfenntartás műszaki tervezése   91
Parkfenntartási műszaki tervezés munkarészei   91
Parkfenntartási munkanapló vezetése   96

Környezeti adottságok, a növények környezeti igényei   97
A fény- és hőmérsékleti viszonyok   97
A csapadékviszonyok   99
A talajadottságok, a talaj minősége   100
A talajok fizikai tényezői   101
A tápanyag-utánpótlás   107
Talajművelés   107
Talajmunkák   108
A legfontosabb kézi talajművelő eszközök  111
Talajmunkák naptári sorrendben   114

Fűfelületek fenntartása   116
A fűfelületek szerepe  116
Fűkeverékek alkalmazása   117
A pázsitfelületek legfontosabb fenntartási munkál és szervezésük   120
Füvesítés kivitelezése   121
Fűfelület-létesítés gyeptéglázással   125
Fűfelületek kaszálása   128
Kaszálék összegyűjtése   133
Gyepszélvágás   134
Tápanyag-utánpótlás   134
Talajszellőztetés   136
Öntözés   137
Gyommentesítés   138
Fűfelület kezelési hibái, betegségei és kártételek   139
Betegségek, kártevők   140
Fűfelület-felújítás   141
Egyéb ápolási munkák   142

Talajtakaró növények   144
Talajtakarók alkalmazása   144
Talajtakarók fenntartási munkái   148
Gyomirtás   148
Öntözés   148
Takarítás   149
Visszametszés   149

Fák, cserjék és sövények gondozása   150
A fás növények szerepe a zöldfelületeken   150
Fás növények szerepe a településeken   151
A fás növények testének felépítése   152
Fák növekedési és fejlődési szakaszai   154
A fás növényeknek a környezeti feltételekkel szemben támasztott igényei   155
A fás növényeknek a környezet alakításában betöltött szerepe   157
Hogyan javíthatja a környezetet a növényzet?   157
A fák plasztikai tulajdonságai   159
Fás növények ültetése   160
Fás növények ültetésének ideje   163
Fák, cserjék és sövénycserjék ültetés előtti kezelése   164
Az ültetés kivitelezése   170
Cserjék és sövények ültetése   172
Földlabdás növények ültetése   173
Fás növények gondozása   175
Az ültetést követe első év gondozási munkái   175
Az alakító metszés jellemző feladatai   176
Téli takarás   182
Vegetációs időszak alatti talajgondozás   182
Sövények ápolása   182
További évek gondozási munkái   183
Fák tápanyag-utánpótlása   183
Cserjék tápanyag-utánpótlása   183
Fák és cserjék metszése   184
Fák méretének szabályozása metszéssel   190
Átültetéskori metszés   190
Növény-egészségügyi célú metszés  191
Idős díszfák metszése   192
A metszés ideje   193
Koros fák átültetése és gondozása   193
Az átültetés módja   194
Idősebb fák ültetése   194
Az idős fák átültetés utáni ápolása   198
Idős fák egyéb ápolási munkái   199
Sebkezelés   199
Sérülések típusai   199
Fák ágainak biztosítása hasadás ellen   201
Fagyrepedések ápolása   202
A fatest odvasodása   203
Tápanyag-utánpótlás   205
Sorfák gondozása   207
Néhány fafaj várostűrése   207
Út menti fák gondozását befolyásoló technikai és forgalmi hatások   208
A fasori fák számára kívánatos termőhelynagyság   210
Fasorok fenntartása   210
Talajszellőztetés   211
Fás növényeket megtámadó kártevők és betegségek, a védekezés ellenük   211
Fakivágás   213
Díszcserjék gondozása   216
A fenntartó metszés   216
Ifjító metszés   216
Talaj gyommentesen tartása   216
Cserjék tápanyag-utánpótlása   217
Öntözés   217
Fák és cserjék növényvédelme   217
Sövények egyéb gondozási feladatai   219
Sövény alakító metszése   219
Nyíratlan sövények   220

Fenyők, örökzöldek fenntartása   222
Ültetés   222
Örökzöldek ápolása   224
Hóvédelem   225
Ültetés utáni árnyékolás és szélnyomás elleni védelem   225
Metszés   225
Talajművelés   226
Tápanyag-utánpótlás   226
Öntözés   226

Virágfelületek gondozása   227
Virágalkalmazás   227
Színek szerepe a virágágyak használatánál, színtörvények és alkalmazásuk   227
Felületngyság és a virágkiültetési mód összefüggései   228
Virágnagyság és ültetési távolság összefüggése  228
Környezeti feltételek és virágalkalmazás   228
Egy- és kétnyári növények alkalmazása  229
Virágok felhasználási lehetőségei a parkfenntartásban   229
Virágágyi növények elhasználási ideje  230
Virágok környezeti igényei   231
Virágkiültetési terv készítése   233
Virágágyás helyének és a kiültetés rendszerének meghatározása   234
Virágágyak és kiültetési rendszerek   234
Egy-és kétnyáriak szaporítása   236
Magvetés   237
Palántanevelés   238
Palánták kiültetése   239
Virágágyak gondozása   241
Kétnyáriak egyéb gondozási munkái   242
Az évelő növények fenntartása   242
Az évelők szaporítóanyagai   243
Az évelőágy előkészítő munkái   244
Ültetés   245
Egyéb fenntartási munkák   246
Hagymás növények   249
A hagymások szaporítószervei   249
Környezeti igényeik   252
Hagymások szaporítása   253
Hagymások ültetése   254
Hagymások virágzási ideje   256
Hagymások magasság és virágszín szerinti csoportjai   257
Hagymások gondozása   259
Növénytartók beültetése   260
A kúszónövények csoportjai   263
A kúszónövények fenntartása   265

Díszfüvek és dísznádak   267
Szaporításuk   267
A díszfüvek ápolási munkái   268

Rózsák fenntartási munkái   269
A rózsák csoportosítása   269
Rózsák szaporítása.   272
A rózsák talaj-és tápanyag-igénye   272
Rózsák ültetése   272
Rózsák metszése   275
Föld feletti rész ültetés utáni metszése   275
Fenntartó metszés   276
Egyéb ápolási munkák   278

Parkok művi elemeinek gondozása és karbantartása   281
Támfalak   281
Támfalak étesítése   281
Támfalak karbantartása   285
Út- és térfelületek   286
Utak   286
Útszegélyek   292
Út- és térfelületek fenntartása   294
Lágy burkolatok fenntartása   294
Szilárd kerti burkolatok fenntartása   296
Kerti lépcsők   297
Lépcsőfokok méretezése   297
Lépcső építése   298
Kerti lépcsők fenntartása   299

Öntözés   300
Az öntözővíz-szükségletet befolyásoló tényezők   300
Öntözővíz-szükséglet meghatározása   303
A növények vízigénye   303
Az öntözővíz minősége   304
Öntözési módszerek   304

IV. A zöldfelületek vagyonértékelése

A zöldfelületek, mint önkormányzati ingatlanvagyon részei, sajátosságai   306
A zöldfelületek számbavételénél használható adatforrások   308
Zöldfelületi ingatlanvagyon-leltár   308
Fafelmérés, fakataszter   311
Parkkataszter   312
Zöldfelületek és legjelentősebb elemeinek, a fáknak az értéke   315
A zöldfelületek értékelésének szükségessége   317
A fák értékmeghatározására kidolgozott módszerek főbb csoportjai   318
A növényzet klímaalakításában és a környezeti állapot javításában betöltött szerepe, s ennek kapcsolata az értékük meghatározásával   320
A környezetalakítás, alkalmazás a növények értékelésében   321
A zöldfelületek és bennük a fák értékelésére javasolt metodikák   322
Növényértékelés Párkányi-féle módszerrel   322
A lombtömegnagyság és alkalmazása, az önkormányzati zöldfelületek biológiai egyenérték számításánál, zöldfelületi ellátottság számítása   327
Az értékelési metodikák használhatósága a zöldfelületi ingatlanvagyon értékelésére   328
Önkormányzati zöldfelületi ingatlanvagyon vagyonkataszter készítése   329
Vagyonértékelésre vonatkozó irányelvek   330
Az értékelésre vonatkozó alapelvek   331
Forgalomképtelen zöldfelületi ingatlanok értékelése   335
Az élettartam értelmezése és számítása, a rekonstrukciós alap képzése a zöldterületek egyes elemei esetében   339

Zöldfelületek, mint a parkfenntartás tárgyai, számbavételük és nyilvántartásuk   342
Fafelmérés és favizsgálat a parkfenntartás számára   342
Park- és fakataszter felfektetése a fenntartás számára   345
Állapotfelvétel, mint a faértékelés első lépése   346
Az EU-direktívák a fák állapotfelmérésére   346

Felhasznált és ajánlott irodalom   351


vissza