borító

620.92 F 50
Ferenczi Ödön: A biogáz
Áramtermelés nap- és szélenergiából saját "mini" erőművekkel
Budapest : Cser K., 2007. 124 p., ill.
ISBN 978-963-9666-79-5
Ez a könyv Magyarországon az első olyan munka, amely a 60 W...20 kW-os "kis teljesítményű" nap- és szélenergia-hasznosító áramtermelő rendszereket gyakorlati szinten, elméleti fejtegetések nélkül mutatja be. Ezek az alternatív energiaforrások előtérbe kerülhetnek, amikor a közüzemi energiaellátás kiépítése nem gazdaságos, illetve amikor a kiépítés egyáltalán nem lehetséges (pl. tanyák, puszta, hegyvidéki települések, hétvégi telkek, családi házak stb. esetén). Megtudjuk, hogy mire van szükségünk a nap- és szélgenerátoros rendszer kialakításához, ha nincs vezetékes áramellátásunk (pl. hétvégi ház, mezőgazdasági vízszivattyú stb.), vagyis ha önálló elektromosenergia-ellátást szeretnénk. Bemutatja a könyv az olyan rendszerkialakításokat is, amikor van közüzemi áramellátásunk, de függetleníteni szeretnénk magunkat, illetve a meglévő elektromos hálózatra kívánunk visszatáplálni az egyre növekvő (és importfüggő) elektromosenergia-költség, vagyis a villanyszámlánk csökkentése céljából. A szóban forgó áramellátó rendszerek túlnyomó része a hazai kereskedelemben beszerezhető alkotóelemekből és készülékekből megépíthető, ill. a rendszertelepítőktől egyéni kialakításban megrendelhető, akik az egyedi tervezést és a telepítést is elvégzik.
TARTALOM


Előszó   5

Szakkifejezések, fogalmak A-tól Z-ig   6

A megújuló energiaforrásokról általában   9
1.1. A megújuló energiaforrások kiaknázásának szükségessége   9
1.2. Hazai áramellátottsága helyzetkép, lehetőségek   10
1.3. A Nap energiájából származó energiaforrásaink   10
1.4 A megújuló energiák hasznosításának módjai   12
1.5. A nap-és szélenergia hasznosításának előfeltételei   13
1.6. A jövő alternatív áramellátó rendszerei   16

2. Alkalmazási lehetőségek, rendszerkiválasztás   22
2.1. Autonóm szigetüzemű áramellátó rendszerek   22
Önálló áramellátás ott, ahol nincs elektromos hálózat   22
Vízszivattyúk, vízlevegőztetők áramellátása   27
Közlekedési eszközök áramellátása   30
Szellőztető-és hűtőberendezések áramellátása   31
Egyéb más helyhez-kötött berendezések áramellátása   32
2.2. Hálózatra visszatápláló áramellátó rendszerek   33
Hálózatra visszatápláló napelemes rendszerek   33
Hálózatra visszatápláló nap- és szélgenerátoros rendszerek   35

3. Nap- és szélgenerátoros áramtermelő rendszerek főbb egységei   39
3.1. Napelemek, napelemmodulok   39
A napelem, mint elektromos energiaforrás   39
Energiaátalakítási hatásfok, ár   41
Monokristályos "merev" napelemtáblák   42
Polikristályos "merev" napelemtáblák   44
Amorf szilícium "merev" napelemtáblák   46
"Áttetsző", építészeti célú "merev" napelemtáblák   48
Hajlítható vékony-fémlapos és feltekerhető napelemek   48
Napelemek kis készülékekhez, energiakondicionáláshoz   50
Komplett napelemes készletválasztékok   51
3.2. "Kis teljesítményű" szélgenerátorok   54
Szélgenerátorok, szerkezeti felépítésük   54
Főbb szélgenerátor-típusok   55
3.3. Kiegészítő aggregátoros vésztartalék áramfejlesztők   59
Aggregátortípusok főbb jellemzőik   59
Korszerű, új technikájú aggregátorok   61
Az aggregátor kiválasztásának főbb szempontjai   63
Gyakorlati példa az aggregátortípus kiválasztásához   64
3.4. Akkumulátor-töltésszabályozók   64
Soros és sönt szabályozású töltőkészülékek   64
Korszerű mikrokontrolleres töltésszabályozók   65
3.5. Szolárakkumulátorok   65
Szolár savas ólomakkumulátorok   65
Az ólomakkumulátorok töltési szabályai   67
3.6. DC-AC inverterek   69
Szigetüzemű inverterek   69
Hibrid inverterek   71
3.7. Egyéb tartozékok, kiegészítőegységek   79
3.8. Energiatakarékos fogyasztók   79
Energiatakarékos fényforrások   79
Energiatakarékos fogyasztók vezérelt és szabályozott működtetése   82

4. Telepítési, tervezési meggondolások, kivitelezés   84
4.1. Napelemes rendszerek telepítési meggondolásai   84
Napelemtáblák energiahozamának optimalizálása   84
A napelemtáblák elhelyezése, tájolása   86
Napelemtáblák telepítése, szerelése   87
4.2. Szélgenerátoros rendszerek telepítési meggondolásai   92
A telepítés alapvető feltételei   92
Telepítési előmunkálatok, szerelés   97

5. Energiahozam, költségösszetevők, élettartam   104
5.1. Napelemmodulok energiahozama   104
5.2. Szélgenerátorok energiahozama   106
5.3. Hibrid rendszerek energiahozama   107
5.4. Nap- és szélgenerátoros rendszerek főbb költségösszetevőt, élettartamuk   107
Nap-és szélgenerátoros rendszerek élettartama   108

6. Nap- és szélgenerátoros áramforrások a gyakorlatban   110
6.1 Kis teljesítményű szigetüzemű táprendszerek   110
Tervezési meggondolások   110
6.2 Néhány kis teljesítményű autonóm áramellátó rendszer   110
6.3. Tanyák, hegyvidéki települések önálló áram- és vízellátása   113
6.4. Létesítmények önálló napelemes áramellátása   115
6.5. Hálózatra visszatápláló rendszerek   116

7. Gyártók, forgalmazók, rendszertervezők és -telepítők   121

8. Irodalomjegyzék   124


vissza