borító

620.95 B 64
Bai Attila (szerk.): A biogáz
Budapest : Száz M. Falu Könyvesháza Kht., 2007. 284 p., [13] t., ill.
ISBN 978-963-7024-30-6
TARTALOM


Előszó (Dr. Bai Attila)   9

1. A biogáz jellemzői (Dr. Bai Attila)   13
1.1. Bemutatás és történeti éttekintés   13
1.2. Felhasználási módok   15
1.3. Energiaválság? Környezetszennyezés? Mezőgazdasági krízis?   25

2. A biogáz keletkezése (Dr. Kovács Kornél - Bagi Zoltán)   37
2.1. Mikrobiológiai összefüggések   37
2.1.1. Hidrolizáló mikroorganizmusok   38
2.1.2. Acetogón baktériumok   39
2.1.3. Metanogén mikroorganizmusok   39
2.1.4. A mikroorganizmusok közötti együttműködés   40
2.1.5. Termolil biogázfermentáció   42
2.1.6. Kofermentáció   43
2.1.7. Mikrobiológiai befolyásolási lehetőségek   44
2.1.7.1. A hulladék emészthetőségének javítása előkezeléssel   44
2.1.7.2. A mikrobiológiai folyamatok pontosabb megértésén alapuló hatékonyságjavítás   44
2.1.8. A metanogén konzorciumok és az anaerob légzést végző baktériumok kölcsönhatásai   46

3. Hazai és külföldi elterjedés, valamint ennek indokai (Dr. Bai Attila - Dr. Fenyvesi László - Mátyás László)   49
3.1. A jelenlegi hazai helyzet   49
3.2. Külföldi kitekintés   50
3.2.1. Egyesült Királyság   50
3.2.2. Dánia   50
3.2.3 Csehország   54
3.2.4. Egyesült Államok   54

4. A technológiai eljárások   57
4.1. Alapanyag szerinti csoportosítás és energetikai hatékonyság (Dr. Bai Attila)   57
4.2. A nedves és félszáraz eljárások összehasonlítása gyakorlati tapasztalatok alapján (Dr. v. Bartha István)   59
4.3. Felhasználás szerinti csoportosítás   65
4.3.1. Kisüzemi biogáztelepek (Dr. Bai Attila-Dr. Fenyvesi László-Mátyás László)   65
4.3.2. Állattenyésztési telepek (Dr. Fenyvesi László - Mátyás László)   68
4.3.2.1. Múltbeli tapasztalatok   72
A szécsényi biogáztelep 72
A dömsödi biogáztelep   76
4.3.2.2. A jelenleg működő üzemek technológiája   79
Félszáraz technológia   79
Nedves eljárás   80
4.3.2.3. A fejlesztések eredményei   85
Félszáraz technológia   85
Nedves eljárás   90
4.3.3. Depóniatelepek (Dr. Bai Attila-Dr. Fenyvesi László-Hódi János-Mátyás László - Mogyorósi Péter)   97
4.3.3.1. A szilárd hulladékok kezelésének jelenlegi helyzete hazánkban   97
4.3.3.2. A depóniagáz keletkezésére ható tényezők   98
4.3.3.3. A depóniagáz-nyerés folyamata   102
4.3.3.4. Külföldi esettanulmány   104
4.3.3.4.1. A depóniagáz eltüzelése földgázzal   l06
4.3.3.4.2. A depóniagáz önálló eltüzelése   107
4.3.3.5. Hazai esettanulmányok   107
4.3.3.5.1. A telepek létesítményei   107
4.3.3.5.2. A beruházással kapcsolatos számítások folyamata   115
4.3.4. Szennyvíztelepek (Dr. Bai Attila)   119
4.3.5. Komplex regionális üzemek (Dr. Bai Attila-Dr. v. Bartha István)   128
4.3.5.1. A javasolt technológia és a keletkező ikertermékek   128
4.3.5.2. Gazdasági jellemzőn   130
4.3.5.3. Félszáraz. eljárású biogáz-biotrágya előállító berendezés üzemeltetése   133
4.3.5.4. Biomassza-tárolóterek kialakításai   140
4.3.5.5. Készáru tárolása, továbbkezelése és továbbítása a fogyasztóhoz   l40
4.3.5.6. A jó erjedés feltételeinek vizsgálata konkrét esettanulmány alapján   143
4.3.6. A biogáz tisztítása (Hódi János)   145
4.3.6.1. Biogáz-tisztítási eljárások   146
4.3.6.2. A gázeltávolítási eljárásoknál használt mechanizmusok   147
4.3.6.3. A gáz szennyezőanyagainak eltávolítási eljárásai   149
4.3.6.4. Az alkalmazható eljárások ismertetése, értékelése   151
4.3.6.5. Biogáz földgáz minőségűre tisztítása   159
4.3.7. Hajtóanyagcélú hasznosítás (Dr. Bai Attila)   164
4.3.7.1. A hazai keresletre ható tényezők   165
4.3.7.2. Egyéb gazdasági vonatkozások   166
4.3.7.3. A svédországi példa   168
4.3.8. Gyakorlati tanácsok biogázüzem létesítéséhez és működtetéséhez (Dr. Petis Mihály) 170

5. A gazdasági értékelés speciális szempontjai (Dr. Bai Attila)   181
5.1. Alternatív költségek   182
5.1.1. Az alternatív költségekről általában   182
5.1.2. A biomassza felhasználásának alternatív költségei   185
5.1.2.1. A mezőgazdasági melléktermékek alternatív költségei   186
5.1.2.2. Az egyéb melléktermékek ós hulladékok alternatív költségei   188
5.2. Biomassza-energetikai vertikumok vizsgálata   189
5.2.1. Világviszonylatban   189
5.2.2. Országosan és regionálisan   197
5.2.3. Vállalkozási/lakossági szinten   202

6. Beruházáselemzés (Dr. Bai Attila)   205
6.1.Alapfogalmak   205
6.2. Szükséges alapadatok   208
6.3. A beruházási döntések alapelvei és alkalmazásuk   210
6.4. Beruházáselemzési eljárások   214
6.4.1. Nettó jelenérték (Net Present Value, NPV)   214
6.4.2. Belső megtérülési ráta (Internal Rate of Return, IRR)   215
6.4.3. Jövedelmezőségi index (Profitability Index, PI)   216
6.4.4. Diszkontált megtérülési idő (Discount Payment Period, DPP)   217
6.5. Mintapélda   218
6.5.1. A költség-haszon elemzésben figyelembe vett alapadatok   218
6.5.2. A beruházás-elemzés folyamata   220
Adatbázis   220
Értékelés   222
Érzékenységelemzés   223

7. Jövőbeni perspektívák. Az EU-csatlakozás (Dr. Bai Attila)   227

Mellékletek   235
1. A leggyakrabban használt energetikai mértékegységek   235
2. A leggyakrabban használt űrmértékek   235
3. Pénzegységek többszörösei   236
4. Az energetikai és űrmértékek nagyságának bemutatása logaritmikus skálán   236
5. Biomassza-energetikai eljárásokat oktatók, kutatók és szakreferensek listája   236
6. A hazai 20 000 lakosnál nagyobb városok szennyvíztisztító telepei   237
7. Az EU-ban működő vagy leállított, de meglévő nagyobb mezőgazdasági biogáztelepek   238
8. A biogáz előállításában résztvevő fontosabb mikroorganizmusok   242
9. A biogáz alkotóelemeinek tulajdonságai   242
10. A biológiai elgázosítással kapcsolatos hazai szabályzórendszer kivonata   243
10.1. Jogszabályok   243
Finanszírozás és gazdasági szabályozás   246
Veszélyes hulladékok jegyzéke   260
10.2. Szabványok   268
10.3. Támogatási lehetőségek   268
Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium   269
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium   274
10.4. Kedvezményes hitellehetőségek   276
11. Felhívás (Dr. v. Bartha István) 277

Irodalomjegyzék   279

Ábrák és táblázatok jegyzéke   282

Képmelléklet   284


vissza