borító

620.92 M 12
Mádlné Szőnyi Judit.:
A geotermikus energia
Nagykovácsi : Grafon, 2003. 144 p., ill.
ISBN 963-218-058-5
TARTALOM


AJÁNLÁS   7

ELŐSZÓ   9

PREFACE   11

1. BEVEZETÉS   15

2. GEOTERMIKUS RENDSZEREK ÉS GLOBÁLIS KIHASZNÁLÁSUK   19
2.1. A Föld belső hőjének felismerése és kiaknázásának kezdetei  20
2.2. A geotermikus energia és földtani meghatározottsága   22
2.3. Természetes geotermikus rendszerek és jellemzőik   24
2.4. Mesterségesen befolyásolt geotermikus rendszerek   28
2.4.1. Mesterséges visszatáplálással működő rendszerek   28
2.4.2. Mesterségesen kifejlesztett földhőrendszer   29
2.4.3. A földhőt hasznosító hőszivattyúk   31
2.5. A geotermikus energiaforrások osztályozása hasznosításuk szempontjából  35
2.5.1. Az áramtermelési célú geotermikus energiahasznosítás helyzete   36
2.5.2. A közvetlen geotermikus hőhasznosítás helyzete a világon 40

3. A GEOTERMIKUS ENERGIAFORRÁSOK KUTATÁSA   45
3.1. A kutatás célja   46
3.2. Folyadékalapú tározók kutatása   47
3.2.1. Földtani-geofizikai térképezés   47
3.2.2. Fúrásos kutatás   49
3.2.3. Megvalósíthatósági tanulmány   50
3.2.4. Természetes állapotmodell   50
3.2.5. Termelési kutatás  51
3.3. Földhőalapú kutatások   52
3.3.1. A mesterségesen kifejlesztett földhőrendszer kutatása   52
3.3.2. Földhőszivattyúk telepítésének kutatása   53

4. A GEOTERMIKUS KÉSZLETBECSLÉS ÉS A FENNTARTHATÓ HASZNOSÍTÁS ALAPELVEI   55
4.1. A geotermikus készletbecslés célja, definíciója, befolyásoló tényezői, a készletek osztályozása   56
4.1.1. A McKelvey-diagram   57
4.1.2. Tározótípus szerinti osztályozás   59
4.1.3. Hőmérséklet és hidrogeológiai jellemzők alapján történő osztályozás   60
4.2. A készletszámítási módszerek áttekintése   60
4.2.1. Felszíni kőáram módszer   61
4.2.2. Térfogati módszer   62
4.2.3. Kitermelési tényező   63
4.3. Tározó típusokra kifejlesztett térfogati módszer   65
4.3.1. Általános megfontolások   65
4.3.2. Melegvizes-víztartók   67
4.3.3. Töréses szerkezetek   68
4.3.4. Kristályos kőzetek   70
4.4. Statisztikai és lehetőség-elméleti módszerek a készletszámításban   72
4.4.1. Monte-Carlo-szimuláció   72
4.4.2. Fuzzy aritmetika   73
4.4.3. A kitermelési tényező becslése fél-empirikus valószínűségi szimulációval   75
4.5. Svájci példa a többszempontú dinamikus készletbecslésre   76
4.5.1. Az értékelés munkafázisai   77
4.5.2. A módszer értékelése   79
4.6. A geotermikus készletek utánpótlódása és fenntartható hasznosítása   80
4.6.1. A megújulás és időléptéke   80
4.6.2. Fenntartható termelés   81
4.6.3. Kitekintés   84

5. GEOTERMIKUS ENERGIAFORRÁSOK HASZNOSÍTÁSA   87
5.1. Áramfejlesztés   88
5.1.1. Szabad gőzkibocsátó technológia   88
5.1.2. Kondenzációs üzemek   90
5.1.3. Segédközeges üzemek   90
5.2. Közvetlen hőhasznosítás   93
5.2.1. Belső terek geotermikus energiával történő fűtése és hűtése   93
5.2.2. Mezőgazdasági felhasználás   97
5.2.3. Víziállatok tenyésztése   98
5.2.4. Egyéb ipari alkalmazások   98
5.3. Hulladékhő és integrált rendszerű hőhasznosítás   100

6. KÖRNYEZETVÉDELMI MEGFONTOLÁSOK   103
6.1. Környezeti hatások   105
6.1.1. Az erőművek típusa szerinti hatások   105
6.1.2. A geotermikus projektek kialakításával és működésével összefüggő környezeti következmények   106
6.1.3. A hőhasznosítás hatásai   109
6.2. Megoldások a környezeti hatások enyhítésére   110
6.3. Jogi kérdések   111

7. GAZDASÁGOSSÁGI SZEMPONTOK   115
7.1. A rezervoár típusa a termelési, üzemeltetési technológia hatása   117
7.2. Társadalmi és környezeti szempontok együttes érvényesülése   119

FIZIKAI MENNYISÉGEK JEGYZEKE 121

ÁBRAJEGYZÉK   123

TÁBLÁZATJEGYZÉK   125

BIBLIOGRÁFIA   127

TÁRGYMUTATÓ   138

FÉNYKÉPEK JEGYZÉKE   144


vissza