borító

551.58 G 47
Láng István - Csete László - Jolánkai Márton (szerk.):
A globális klímaváltozás: hazai hatások és válaszok
Budapest : Szaktudás K., 2007. 220 p., [7] t., ill.
ISBN 978-963-9736-17-7
TARTALOM


ELŐSZÓKÉNT "VAHAVA"   7

BEVEZETÉS   15

A KLÍMAVÁLTOZÁS MEGÍTÉLÉSE   17
Várni, vagy cselekedni, felkészülni?   17
A magyarországi éghajlat tendenciái és a valószínűsíthető változások   23
A klímaváltozás és a klímapolitika nemzetközi, valamint hazai tükröződése   32

A KLÍMAVÁLTOZÁS HATÁSTERÜLETEI; A LÉGKÖRVÉDELEM ÉS AZ ALKALMAZKODÁS MEGOLDÁSAI   44
A természeti környezet, természeti erőforrások   45
Klímaváltozás és az egészség   66
A lakosság biztonságos élelmiszer- és vízellátása   76
A növénytermelés és az állattenyésztés alkalmazkodási lehetőségei   82
Klímaváltozáshoz alkalmazkodó hazai kertgazdaság   92
Klímaváltozás és az erdők, zöldfelületek   99
Árvíz, belvíz, aszály és vízgazdálkodás   109
Kritikus terület az energia   128
A klímaváltozás és a közlekedés   138
A települések és az épületszektor   150
A klímaváltozás és a turizmus   163
Klímaváltozás, társadalom és gazdaság   165

A KLÍMAPOLITIKA - A LÉGKÖRVÉDELEM ÉS AZ ALKALMAZKODÁS - ESZKÖZRENDSZERE   175
A katasztrófavédelem   175
A biztosítások lehetősége, szerepe a változó kockázatok kezelésében   182
Új igények a kutatásban és a képzésben   185
Pénzügyi, jogszabályi és intézményi feltételek   188
A Nemzeti Éghajlat-változási Stratégia szükségessége   189

ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK   191
A felismerés fontossága   191
A VAHAVA projekt fontosabb megállapításai, következtetései, javaslatai   192

FÜGGELÉK   200
1. Forrásmunkák jegyzéke   200
2. A VAHAVA Projekt keretében készült szakértői tanulmányok jegyzéke   204
3. Az "AGRO-21" Füzetekben a klímaváltozás témakörében megjelent tanulmányok jegyzéke   206
4. A VAHAVA Projekt rendezvényei   215
5. A VAHAVA jelentés közreműködői   217


vissza