borító

710 C 54
Csemez Attila: Tájtervezés - tájrendezés
[Bp.] : Mezőgazda, 1996. 296 p., ill.
ISBN 963-7362-56-8
TARTALOM

Ajánlás   5
Bevezetés   11

1. fejezet
Tájalakítás-történet, történeti tájökológia   19
Tájrendezés Pannóniában   19
Táj és vár(os) a középkorba   24
Térképkészítés, tájrendezés   26
A polihisztor Mikoviny Sámuel   34
A vízrendezés és a tájrendezés összefüggései   37
Tájrendezés a XIX. században   49
A város és környéke dinamikus fejlődése   52
A tájrendezés európai története   63
Tájrendezés Európában és az USA-ban   74
Tájrendezés az utóbbi évtizedekben Magyarországon   78
A tájrendezés hazai oktatásának kialakulása   86

2. fejezet
Táj alakulási tendenciák, táj használati konfliktusok   99
Tájtípusok kialakulása   99
Tájhasználat változása a számok tükrében   101
Dinamikusan fejlődő és hanyatló térségek   108
A "széttelepülés" formái és mértéke   114
Tájhasználati konfliktusok   117

3. fejezet
Tájtervezési gyakorlat Magyarországon   125
A tájrendezés lényege   125
A 9007/1983. FVM közlemény hatása   125
Területfelosztás, osztályozás, tájbeosztás   126
Tájtervezési formák   132
Tájrendezési folyamat   134
Törvények, jogi háttér   147

4. fejezet
Tájrendezési lehetőségek   153
Tájesztétikai szempontok figyelembevétele   153
Tájba illesztési módok   158
Egyedi tájértékek védelme   178
Mérnökbiológiai építésmód alkalmazása és a tájfásítás   187
Ökológiai kiegyenlítő felületek rehabilitálása   191
Tájvédelem, élőhelyvédelem   194
Tájsebek gyógyítása   205
Hulladékelhelyezés, rendezett deponálás   220
Birtokrendezés, térségi melioráció és tájrendezés   226
Tájképi potenciálérték meghatározása   234
Táj munkarész a környezeti hatásvizsgálatban   252
Térinformatika alkalmazása a tájtervezésben   265

Mellékletek   277
1. rnelléklet. Fogalomrneghatározások   277
2. melléklet. Művelésiág-változások a Duna-Tisza közén   231
3. melléklet. Vízgyűjtők és belvízrendszerek   282
4. melléklet. Erzsébet-emlékfásítások Heves vármegye területén   283
5. melléklet. A millecentenáriumi közúti emlékfásítás helyszínei és fafajai   285

Összefoglalás   288
Kitekintés   289

Irodalom   291


vissza