581 B 37
Bartha Dénes - Oroszi Sándor:
Őserdők a Kárpát-medencében
Budakeszi : Ekvilibrium, 2004. - 203 p., ill.
ISBN 963-216-793-7
TARTALOM


  TARTALOM  5

  ELŐSZÓ  7

  BEVEZETÉS  8

  1. ŐSERDŐLEÍRÁS, ŐSERDŐ-DEFINÍCIÓ  11

  2. MEGÚJULÁS AZ ŐSERDŐBEN  31

   Nagy erdőciklus: szukcesszió  34
   Kis erdőciklus: lékdinamika  40
   A megújulás jelenségei  48
   Az őserdő és a rendkívüli környezeti hatások  57

  3. AZ ŐSERDŐ ÖSSZETÉTELE  63

   Fafajok  64
   Cserjék  76
   Gyepszint fajai  78
   Állatvilág  80

  4. AZ ŐSERDŐ SZERKEZETI JELLEMZŐI  89

   A függőleges szerkezet jellemzői  91
   A vízszintes szerkezet jellemzői  94
   Elegyesség  99
   Koreloszlás  106
   Átmérőeloszlás  114
   Fatérfogat, növedékviszonyok  117
   A holtfa  124

  5. ERDÉSZETI VONATKOZÁSOK  131

   Vannak-e károsítók és kórokozók az őserdőben?  133
   Faanyagminőség  136
   Fatérfogatbecslés, tervezés  137
   Erdőhasználat  138
   Erdőművelési módszerek, erdőkezelési módok az őserdők átalakítása  140
   Erdősítés, szaporítóanyagok  143

  6. A TERMÉSZETVÉDELEM ÉS AZ ŐSERDŐK  147

   Természetvédelmi összeírások és védetté nyilvánítások  150
   Az erdők és az emberi környezet védelme  161

  7. AZ ŐSERDŐK ÁTALAKÍTÁSA  167

  FORRÁSOK  171

  SZERZŐK LEXIKONA  175

  RÉGI KIFEJEZÉSEK LEXIKONA  185

  A KÁRPÁTOK ŐSERDŐ MARADVÁNYAI  187

  FÜCGELÉK: AZ ŐSERDŐKTŐL TANULJUK ...  190